In onze meritocratische samenleving hangt je lot in hoge mate af van  je IQ en je (geestelijke en lichamelijke) gezondheid. Voor wie een laag IQ heeft zijn zowel het onderwijs en de arbeidsmarkt vaak wrede instituties. Betaald werk is voor veel mensen een belangrijke pijler van hun bestaan, maar voor veel mensen met een verstandelijke beperking is dit niet weggelegd.

Veel mensen met een beperking kwamen tot voor kort terecht op beschermde dagbestedingslocaties en sociale werkvoorzieningen voor mensen met een beperking waarbij er te weinig oog is voor de ontwikkelingsmogelijkheden en een eventuele doorstroom naar zo regulier mogelijk, betaald werk. Met de invoering van de participatiewet wordt er gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de re-integratie te bevorderen. Sociale ondernemingen worden gezien als een veelbelovend alternatief.

Maar in hoeverre bieden sociale ondernemingen een goed alternatief? En meer algemeen gesteld: in hoeverre en onder welke voorwaarden draagt meer of minder beschermd werk bij aan volwaardig burgerschap? Wat is waardig werk, voor ons allemaal en voor mensen met een verstandelijke beperking?

Onderdeel van dit project is een onderzoek naar de sociale onderneming Binthout in  samenwerking met Hogeschool VIAA Zwolle, gefinancierd door ZON-MW (looptijd 2018- 2018). Binnen dit project onderzoeken we hoe en of burgers met een beperking waardig werk kunnen doen en volwaardig burgerschap kunnen verwerven binnen de sociale onderneming Binthout in Zwolle.

Onderzoeksteam vanuit de UvH: Femmianne Bredewold, Tania Huijben, Laurine Blonk en Evelien Tonkens.

 

https://projecten.zonmw.nl/nl/project/participative-or-dignified-citizenship-empirical-ethical-study-social-inclusion-people