Wetenschappelijk Nederlands

Download wetenschappelijke artikelen ook op ResearchGate

2019

 • Visscher, A., A. Braam en E. Tonkens (2019) Reflecties op ‘instellingsfeiten’: hoe denken rechters over strafbare feiten gepleegd in de GGZ? Tijdschrift voor Psychiatrie (geaccepteerd)

2018

 • Kampen, T. & E. Tonkens (2018) De politiek van hoop. Hoe vrijwilligerswerk slechts uitzicht op werk biedt. In: R. Gabriëls, S. Koenis & T. Swierstra (red.) Het hart op de tong. Emoties in de politiek. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp 107-130
 • Tonkens, E., T. Kampen & M. de Wilde (2018) Affectief burgerschap. Waarom beleid verleidt in plaats van overtuigt. In: R. Gabriëls, S. Koenis & T. Swierstra (red.) Het hart op de tong. Emoties in de politiek. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp 39-62
 • Tonkens, E. (2018) Liever kwaliteit van leven dan zelfredzaamheid. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, (), 1-2 . DOI: 10.1007/s12508-018-0195-1

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 • Tonkens, E. (2010) ‘De kwaliteit van burgerparticipatie in de stad: De casus bewonersbudgetten’, Bestuurskunde, 4, 34-42
 • Tonkens, E. (2010) ‘Waarom actief burgerschap?’ In: K. Stuive en P. Deelman (red.), Burgernet en andere vormen van burgerparticipatie in de veiligheid. Dordrecht, SMVP Producties, 29-46
 • Tonkens, E. and M. Brouns (2010) ‘Heeft de thuiszorg nog toekomst?’ In: Gedeelde verantwoordelijkheid. Basis voor een paradigmashift in de opleidingen en de zorg voor ouderen. Utrecht, CBOG, 31-38
 • Tonkens, E. en H. Boutellier (2010) ‘Een onvervuld verlangen naar veiligheid.’ In: M. Ten Hooven, U bevindt zich hier, oriëntaties op maatschappij, politiek en religie. Boom, Meppel
 • Tonkens, E. (2010) ‘Verlangen naar grote leiders, spugen op kleine leiders.’ In: R. Fraanje en J. van der Knaap (red.), Voorbij de crisis. Een nieuwe tijd vereist een andere overheid. Amsterdam: Van Gennep, 35-48

2009

2008

2007

 • Swierstra, T. en E. Tonkens, (2007) ‘Autonomie door zelfspot. Een beschavingsoffensief.’ In: E. Wit, De autonome mens. Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid. Nijmegen: SUN
 • Hoijtink, M. en E. Tonkens (2007) ‘Omarmd, verguisd, verwaarloosd. Zeggenschap in de welzijnssector.’ TSS, Tijdschrift voor sociale vraagstukken. 2007, nr.11, 14-18
 • Tonkens, E. (2007) ‘Een uitnodigende en verbindende overheid. Mogelijkheden en risico’s van een ontluikend model in het licht van de WMO.’ TSS tijdschrift voor sociale vraagstukken, 2007, nr.6

2006

2005

 • Swierstra, T. en E. Tonkens, (2005) ‘Een links beschavingsoffensief. Deugden en competenties voor een pluralistische, dynamische samenleving.’ Krisis, tijdschrift voor empirische filosofie, (6), nr. 3, 32-51
 • Tonkens, E. (2005) ‘Onderhoud.’ Krisis, tijdschrift voor filosofie, (6), nr.4 16-18
 • Tonkens, E. (2005) ‘Keuzevrijheid als rem op emancipatie. Waarom levensloopbeleid dreigt te bevestigen wat het wil bestrijden. in: J. Dohmen en F. De Lange (red.) Moderne levens lopen niet vanzelf. Amsterdam: Humanistic University Press, 44-58
 • Tonkens, E. (2005) ‘Liever heksennacht dan moederdag revisited.’ In D. Berendsen, M. De Haardt, M. Misset- van de Weg en M. Verhoeven Proeven van vrouwenstudies theologie, deel VIII. Zoetermeer: Meinema, 211-213
 • Tonkens, E. & T. Swierstra (2005) ‘Meritocratie versus zelfrespect: de prijs van gelijke kansen,’ Pedagogiek, (25)2, 83-88
 • Doorn, L. van en E. Tonkens (2005) ‘Het Engelse offensief tegen buitenslapen. Een verbintenis tussen activering en repressie.’ Passage, tijdschrift voor psychologische rehabilitatie, vol.14, nr. 2, 36-43
 • Swierstra, T. en E. Tonkens, (2005) ‘Kiezen, een burgerplicht?’ in: M. Hurenkamp en M. Kremer (red.) Vrijheid verplicht. Over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid. Amsterdam: Van Gennep 207-217
 • Tonkens, E en L. van Doorn (2005) ‘Wat is er zo ergerlijker aan bedelende daklozen? Empowerment en ongeduld in de controlecultuur- een vergelijking tussen Rotterdam en Londen.’ TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, vol. 59, nr.4, 4-9

2004

 • Tonkens, E. (2004) ‘Grootmondig of grootmoedig. Waarom conservatieven ‘eigen verantwoordelijkheid’ omarmen.’ TSS, Tijdschrift voor de Sociale Sector, jaargang 58, nr.9, 16-21
 • Tonkens, E. en L. Verplanke (2004) ‘De verzorgingsstaat moet preciezer. Interview met Kees Schuyt.’ TSS, Tijdschrift voor de Sociale Sector, jaargang 58, nr. 9, 28-32
 • Boer, N. de en E. Tonkens (2003) ‘De verzorging van welzijn.’ TSS, Tijdschrift voor de Sociale Sector, jaargang 57, nr.11, 10-15

2003

 • Tonkens, E. (2003) ‘Mondige burgers, getemde professionals’. TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, januari 2003, 5-11

2002

 • Tonkens, E. (2002) ‘Ik, alles, nu! Wijkbudgetten en de puberteit van de democratie.’ TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, september 2002, 8-13Tonkens, E. (2002) ‘Zie de verschillen. Past de Amerikaanse Asset Based Community Development in de Nederlandse verzorgingsstaat?’ TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, maart 2002, 24 –27 (ook verschenen in de bundel Heel de buurt gebundeld van N. de Boer ea., NIZW, Utrecht, 2003)
 • Swierstra, T. en E. F. de Lange en E. Tonkens (2002) ‘Klakkeloze keuzevrijheid. Kanttekeningen bij de dominantie van keuzevrijheid in hedendaags beleid.’ Filosofie en praktijk, jrg.23, nr.2, 3-18
 • Tonkens, E. (2002) ‘De mondige burger op de markt van welzijn en geluk.’in: R. Hortulanus en A. Machielse (red.) Modern burgerschap. Den Haag: Elsevier
 • T. Swierstra en E. Tonkens (2002) ‘Klakkeloze keuzevrijheid.’ In: Christen Democratische verkenningen. Nr. 7,8 en 9, 23-33.
 • Tonkens, E. (2002) ‘De theepotrevoluatie. Dagindeling in internationaal perspectief.’ In: J. Gaspersz, R. Steenborg en R. Kip (red.) Tijd van leven. Kansen en keuzes rond dagindeling. Stichting Maatschappij en Onderneming, Den Haag, 21-32

2001

 • Tonkens, E, en J.W. Duyvendak (2001) ‘Paternalisme tussen verguizing en omarming. Bemoeizorg en bemoeizucht van sociale professies na 1950.’ Justitiële Verkenningen 2001, jrg. 27, nr.6, 8-18)
 • Tonkens, E. (2000) ‘Het isolement van het emancipatiebeleid.’ Socialisme en Democratie, jrg. 57. nr. 11, 500-506
 • Tonkens. E. en J.W. Duyvendak (2001) ‘Accountability. Inleiding op het themanummer.’ TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg 55 nr.12, 14-19
 • Tonkens, E. (2001) ‘Oude dilemma’s in een nieuw jasje. Vraaggericht werken in de sociale sector.’ TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg 55 nr.9, 16-20
 • Tonkens, E. (2001) ‘Weglopen of je stem verheffen? Exit en voice in de sociale sector.” TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, (55) nr.9, 35-37
 • Tonkens, E. (2001) ‘Van zelfontplooiing en democratisering naar diversteit en vraaggerichtheid. De Bredere Strekking van de Dennendalaffaire’, TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, febr. 2001, 4-11

2000

 • Tonkens, E. (2000) ‘Het isolement van het emancipatiebeleid.’ Socialisme & Democratie, jrg. 57. nr. 11, 500-506
 • Doorn, L. van en E. Tonkens (2000) ‘De strijd tegen soep. Opties en sancties in de sociale investeringsstaat: casus daklozen in Groot Brittannië.’ Tijdschrift voor de Sociale Sector, sept. 2000, 34-39
 • Kremer, M. en E. Tonkens (2000) ‘Big mama is watching you. Kinderopvang in Denemarken.’ Tijdschrift voor de Sociale Sector, 2000, nr.11, 36-37
 • Tonkens, E. (2000) ‘Dromen van een kachel. New Deal for Communities in Engeland.’ Tijdschrift voor de Sociale Sector, 2000, nr.11. 16-21
 • Tonkens, E. (2000) ‘De strenge zorgzaamheid van Zweedse straathoekwerkers.’ Tijdschrift voor de Sociale Sector, 2000, nr. 9. 10-15
 • Tonkens, E. (2000) ‘Dromen, daden en donaties. De sociale sector Amerika.’ Tijdschrift voor de Sociale Sector, 2000, nr. 6. 22-27
 • Tonkens, E. en R. Gabriels (2000) ‘De dubbele binding van het Grotestedenbeleid’ in: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 2000, nr. 3, 4-9

1999 – 1995

 • Tonkens, E. (1999) ‘Solidariteit, sekse en schaarste. Hoe zorg zo hoog op de politieke agenda terecht kwam. En waarom de problemen veel groter zijn dan de geopperde oplossingen.’ De Helling, tijdschrift voor linkse politiek, (12), nr. 3, 10- 13
 • Tonkens, E. (1999) ‘Betekent diversiteit het einde van gelijkheid en solidariteit?’ Socialisme en Democratie (56) nr.1, 8-12
 • Weijers, I., E. Tonkens en I. Mans (1998) ‘Verstandelijke handicap en burgerschap. Een historiografische schets’ Comenius, jr. 18, nr.4, 310- 324
 • Tonkens, E. (1998) ‘Gender in welke lagen? Kanttekeningen bij de gelaagde genderconcepten van Scott, Harding en Hagemann-White en hun toepassing in empirisch onderzoek.’ Tijdschrift voor Genderstudies 1, 42-49
 • Tonkens, E. (1998) ‘Niet bij autonomie en zorg alleen. Ethiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg’ in: P. van Bortel (red.) Ethische reflectie in gezondheids- en welzijnszorg, deel 3: Ethiek van de zorg, 57-70. Instituut voor Gezondheidsethiek en -recht, Universiteit Antwerpen.
 • Brouns, M. en E. Tonkens (1997) ‘Denken over liefde en macht revisited. Van Butch en femme naar moeder en kind.’ Tijdschrift voor Vrouwenstudies 71, 227-239
 • Tonkens, E. en I. Weijers (1997) ‘De geschiedenis van de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap’ in: Van Gemert en Minderaa (red.) De zorg voor mensen met een verstandelijke handicap Assen: Van Gorcum, 15 -32
 • Tonkens, E. (1997) ‘Lang leve politieke correctheid! Een pleidooi voor bevlogenheid’ in: Krisis, tijdschrift voor filosofie, 1997, nr.1, 32-37
 • Tonkens, E. (1997) ‘De (on)wil tot weten. Over feiten, waarden en politiek correct denken.’ Krisis, tijdschrift voor filosofie, 67, 78-80
 • Tonkens, E. (1997) ‘Keerpunt 1972: Gelijkheid.’ in: De Helling, tijdschrift voor linkse politiek, nr.4, 10-11
 • Tonkens, E. (1996) ‘Samenwerking tussen ouders en deskundigen: onderhandeling of zorg?’ in: M. Balledux en J. de Mare (red.) Samenwerken…. iets aparts? Ouder- en kindzorg tussen wetenschap en praktijk Assen: van Gorcum, 8- 18
 • Tonkens, E. en I. Weijers (1996) ‘Een sterk plekbesef. Dennendal revisited’, Comenius, 1996 nr. 2, 185 -199
 • Tonkens, E. (1996) ‘Voor gek gehouden, voor gek gezet. Constructivisme en maakbaarheid in de anti-psychiatrie’, Krisis. Tijdschrift voor Filosofie. 16e jaargang, nr.1, 29- 39
 • Tonkens, E. (1995) ‘Van vrouwen naar gender. Institutionele, theoretische en thematische ontwikkelingen in vrouwenstudies’, Beleid en Maatschappij, september, 237- 248
 • Tonkens, E, (1995) ‘Te weinig zorg breekt het glas. Autonomie, macht en zorg in relaties tussen ouders en deskundigen’, Psychologie en Maatschappij, september, 252- 263
 • Tonkens, E., J. Bussemaker en J. Hermes (1995) ‘Mannenstudies als zonsverduistering,’ Tijdschrift voor Vrouwenstudies 62, 115- 131

1994-1987

 • Tonkens, E. (1994) ‘Seksualiteit in arbeidsorganisaties: het einde van een monsterverbond?’ Tijdschrift voor Vrouwenstudies 58, 225-237
 • Hermes, J. en M. Aerts, A. van Lenning, S. Saharso, E. Tonkens en O. Verhaar (1994) ‘Respect en kritiek; sekse en etniciteit. Inleiding op het themanummer’, Tijdschrift voor Vrouwenstudies 57, 5-10
 • Bekker, M. en E. Tonkens (1994) ‘Inleiding op de commentaren op de overheidscampagne tegen seksueel geweld’, Tijdschrift voor Vrouwenstudies 58, 238- 240
 • Tonkens, E. (1993) ‘Feministische hoop op tochtige dagen’ in: Kritiek. Jaarboek voor socialistische discussie en analyse. 1993-1994, 187-192
 • Tonkens, E. (1992) ‘De braafheid van vrouwenstudies’. De Helling, tijdschrift voor linkse politiek, (5) nr. 1, 38-41
 • Tonkens, E. (1991) ‘De pijn van de juiste lijn,’ in: I.C. Meijer en J.W. Duyvendak, Homoseksualiteit in doorsnee. Commentaren op de normale gang van zaken. Schorer Stichting/Van Gennep, Amsterdam, 135-146
 • Tonkens, E. (1991) ‘Het gedeelde verschil. Vrouwenstudies in de jaren ’90’, Tijdschrift voor Vrouwenstudies 47, (12) nr.2, 316-329
 • Plantenga, J., E. Tonkens en I. van Wingerden (1991) ‘Voortplanting, sekse en wetenschap. Introductie op het themanummer.’ Tijdschrift voor Vrouwenstudies 47, (11) nr.4, 326-329
 • Tonkens, E. (1990) ‘Liever heksennacht dan moederdag. Over de populariteit van ‘ethiek’ en ‘moraal’ in vrouwenstudies’, Tijdschrift voor Vrouwenstudies 43, (11) nr.3,.272-286
 • Tonkens, E. (1990) ‘”Vuistslagen zouden mij welkomer zijn.” Mrs. Henley als kritiek op de ideale man.’ in: Nu eens dwaas, dan weer wijs. Belle van Zuylen tussen Verlichting en Romantiek. Joke J. Hermsen, Riette van der Plas e.a. (red.) Van Gennep, Amsterdam, 112- 123
 • Tonkens, E. en M. Volman (1989) ‘Blij dat we braaf zijn. Waarom het met Diva zo moeilijk discussieerde.’ Tijdschrift voor Vrouwenstudies 37, 10e jaargang nr.1, 135-136.
 • Tonkens, E and O. Verhaar (1989) Interview met Jacqueline Soetenhorst de Savornin Lohman: ‘Je moet flexibel zijn, niet principieel.’ Tijdschrijft voor Vrouwenstudies 38, (10), 289-295.
 • Tonkens, E. and M. Volman.(1988) ‘..En lust voor ons allen! Het einde van de seksualiteitsdiscussie in de vrouwenbeweging?’ Tijdschrift voor Vrouwenstudies  58-74
 • Tonkens, E. (1988) ‘De (machts)verhouding tussen constructivisme en politiek’ in: Patricia Vogel (red.) Het geslacht van de macht SISWO publicatie nr. 334, 77-84
 • Poldervaart, S. and E. Tonkens. (1987) ‘Theoretische Verschuivingen in Vrouwenstudies Sociale Wetenschappen’ in: Wetenschap beoefenen. Themaboek 11 in de serie voor de Zomeruniversiteit Vrouwenstudies 1987, Groningen, 23-36

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *