Wetenschappelijk – Nederlandstalig

Download wetenschappelijke artikelen ook op ResearchGate

2023

Tonkens, E. (2023) Zorg voor ons allemaal. in: H. Rodenburg, K. Bruning en N. Thijssen (red.) Er is wél een alternatief. Postkapitalisme – een einde aan de roofbouw op aarde en mens, Amsterdam: Ambo|Anthos, pp. 62-75. Voor een korte versie zie: Tonkens, E. (2024) Hoe de zorg weer een publieke sector kan worden, Sociale Vraagstukken, 08-01-24

Tonkens, E. (2023) De tragiek van praktische netwerken. In: M. Minkman,R. Janssen, G. van Dijk e.a. (red.) Toezien op samenwerken: naar een verantwoord samenspel. Haarlem: Mediawerf Uitgevers, pp.63-72

2022

Tonkens, E. en M. Hurenkamp (2022) Klimaatverandering: ecologisch burgerschap. Lessen uit de geschiedenis van sociaal burgerschap in de verzorgingsstaat. Beleid en Maatschappij 2022 (3), 255-260. DOI:10.5553/BenM/138900692022049003008

Swierstra, T. & E. Tonkens (2022) Brede moraal en brede rede. Hoe inclusieve ethiek te combineren met psychologisch realisme. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 114 (1), pp 2-36. DOI:10.5117/ANTW2022.1.002.SWIE

Tonkens, E. & T. Swierstra (2022) Institutionele voorwaarden voor een brede, inclusieve rede. Antwoord aan onze critici.  Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 114 (1), pp 83-99. DOI:10.5117/ANtW2022.1.011.toNK

2021

Spit, N., K. Visscher, M. Hurenkamp, E. Tonkens & M. Trappenburg (2021) Burgerinitiatieven in tijden van crisis: Onderzoek naar de factoren die de bestendigheid van burgerinitiatieven beïnvloeden, Mens & Maatschappij, 2021, 96(3), pp. 441-460. DOI:10.5117/MEM2021.3.007.SPIT

Sebrechts, M., T. Kampen, T. Knijn, E. Tonkens (2021) Meer kans in en uit de bijstand. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 37 (1), DOI:10.5117/TVA2021.3.006.SEBR 

Tonkens, E. (2021) De meeste zorgverleners deugen. Over botsende logica’s in de zorg. In: P.J. van Dijken (red.) Professionaliteit in de zorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

2020

Hurenkamp, M., I. Middendorp & E. Tonkens (2020) Burgerschap op het werk. In: P. Dekker (red.) Dealen met de grote wereld. Globalisering in de publieke opinie en op werk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, pp. 157-160

Hurenkamp, M., I. Middendorp & E. Tonkens (2020) Verweesd werk. In: P. Dekker (red.) Dealen met de grote wereld. Globalisering in de publieke opinie en op werk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, pp. 144-146

Hurenkamp, M., I. Middendorp & E. Tonkens (2020) Gebroken beloften. In: P. Dekker (red.) Dealen met de grote wereld. Globalisering in de publieke opinie en op werk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, pp. 131-143

Hurenkamp, M., I. Middendorp & E. Tonkens (2020) Meestribbelen. In: P. Dekker (red.) Dealen met de grote wereld. Globalisering in de publieke opinie en op werk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, pp. 118-130

Hurenkamp, M., I. Middendorp & E. Tonkens (2020) Werkende mensen. In: P. Dekker (red.) Dealen met de grote wereld. Globalisering in de publieke opinie en op werk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, pp. 108-117

Hurenkamp, M. & E. Tonkens (2020) Ontwerpprincipes voor betere burgerparticipatie. Bestuurskunde 2020(29), DOI: 10.5553/Bk/092733872020029001007

Kampen, T., E. Tonkens & J.W. Duyvendak (2020). We moeten praten over het keukentafelgesprekChristen Democratische Verkenningen 2020/1

2019

Visscher, A., A. Braam en E. Tonkens (2019) Reflecties op ‘instellingsfeiten’: hoe denken rechters over strafbare feiten gepleegd in de GGZ? Tijdschrift voor Psychiatrie (61)8, pp. 536-543

2018

Kampen, T. & E. Tonkens (2018) De politiek van hoop. Hoe vrijwilligerswerk slechts uitzicht op werk biedt. In: R. Gabriëls, S. Koenis & T. Swierstra (red.) Het hart op de tong. Emoties in de politiek. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 107-130

Tonkens, E., T. Kampen & M. de Wilde (2018) Affectief burgerschap. Waarom beleid verleidt in plaats van overtuigt. In: R. Gabriëls, S. Koenis & T. Swierstra (red.) Het hart op de tong. Emoties in de politiek. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 39-62

Tonkens, E. (2018) Liever kwaliteit van leven dan zelfredzaamheid. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, (), 1-2 . DOI: 10.1007/s12508-018-0195-1

2017

Swierstra, T. en  E. Tonkens (2017) De lokale respectsamenleving. In: H.P. Benschop (red.) Nieuwe tegenstellingen. Wat doen we ermee? Amsterdam: Boom, pp. 23-49

2016

Tonkens, E. & L. Verplanke, (2016) Sociale zekerheid: een gelaagd begrip. Materiële, emotionele en relationele zekerheid in de eenentwintigste eeuw, in: P. van Lieshout (red.) Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 185-203

Elshout, J,  E. Tonkens en T. Swierstra, (2016) Meritocratie als aanslag op het zelfrespect van ‘verliezers’, in: P. de Beer (red.) Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving?  Amsterdam: Amsterdam University Press

Tonkens, E., (2016) Het democratisch tekort van de decentralisaties, in: De decentralisaties in het sociaal domein: wie houdt er niet van kakelbont? Essays over de relatie tussen burger en bestuur. Han Noten (red.) Transitiecommissie Sociaal Domein, pp. 60-75

2015

Tonkens, E, (2015) Hoezo moeten kinderen voor hun ouders zorgen? Politieke en ethische keuzes in de zorg. Wijsgerig perspectief 2015: 1

2014

Tonkens, E. (2014) Linkse toekomst voor de zorg, Socialisme & Democratie, (71)6, 3-19

Tonkens, E. (2014) Winstuitkeringen in ziekenhuizen: een radicale misstap, Socialisme & Democratie, (71)4, 17-23

Kampen, T.G. & Tonkens, E.H. (2014) Beheersing, bevrijding en erkenning. Ervaringen met ‘verplicht’ vrijwilligerswerk door mensen met een bijstandsuitkering. In N. Teeuwen, M. van den Wijngaart & H. Moors (red.) Blijven we een fatsoenlijk land? Gemeenten en de verzorgingsstaat. Den Haag: Boom Lemma, 109-127

Bredewold, F.H., E. Tonkens & M. Trappenburg (2014) Mensen met een beperking als buren – Over aandacht, hulp en zorg tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtgenoten, Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Vol. 53, No. 3, 91-103

2013

Tonkens, E. (2013) ‘De wedergeboorte van gezag in de sociologie’. Sociologie, 9(2), 227-231.

Swierstra, T. & E. Tonkens (2013) ‘Mijn deugden en onze deugden: verlangen naar nederigheid, dienstbaarheid en gehoorzaamheid’. Krisis, 2013(2), 120-126.

Tonkens, E. (2013) ‘Professionaliteit tussen mondigheid, markt en bureaucratie: Een pleidooi voor herwaardering en democratisering van de professionele logica’. In: M. Schermer, M. Boenink & G. Meynen (red.) Komt een filosoof bij de dokter: Denken over gezondheid en zorg. Amsterdam: Boom, 305-319

Tonkens, E en M. de Wilde (2013) ‘Inleiding: als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk’. In: E. Tonkens & M. de Wilde (red.) Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk. Amsterdam: van Gennep, 11-23

Bredewold, F., E. Tonkens en M. Trappenburg (2013) ‘Begroeting, honden en winkeliers. Begrensd contact als voorwaarde voor positieve buurtcontacten tussen mensen met een beperking en andere buurtbewoners’. In: E. Tonkens & M. de Wilde (red.) Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk. Amsterdam: van Gennep, 84-98

Tonkens, E. (2013) ‘Jeugdoverlast: de strijd om macht en gezag in Kanaleneidland’. In: E. Tonkens & M. de Wilde (red.) Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk. Amsterdam: van Gennep, 171-188

Wilde, M. de en E. Tonkens (2013) ‘Op zoek naar erkenning. Verhitte verhoudingen tussen bewoners en instituties’. In: E. Tonkens & M. de Wilde (red.) Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk. Amsterdam: van Gennep, 99-121

Tonkens, E. (2013) ‘Portret – Marokkaanse zelfspot. Een vrouwenorganisatie in Kanaleneiland’. In: E. Tonkens & M. de Wilde (red.) Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk. Amsterdam: van Gennep, 133-138

Tonkens, E. (2013) ‘Portret – Beleid maakt soms meer kapot dan je lief is. De verdwijning van een speeltuin in Transwijk’. In: E. Tonkens & M. de Wilde (red.) Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk. Amsterdam: van Gennep, 205-208

Verplanke, L. en E. Tonkens (2013) ‘Een blok beton of een leven vol scherven. Achter de Voordeur in de wijk’. In: E. Tonkens & M. de Wilde (red.) Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk. Amsterdam: van Gennep, 156-170

Tonkens, E. en M. de Wilde (2013) ‘Conclusies – Nieuwe verbanden en nieuwe scheidslijnen in de wijk’. In: E. Tonkens & M. de Wilde (red.) Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk. Amsterdam: van Gennep, 263-280

Elshout, J., T. Kampen en E. Tonkens, (2013) ‘De kwetsbaarheid van zelfrespect. Hoe geleide vrijwilligers worstelen met emoties’. In: T. Kampen. I. Verhoeven, & L. Verplanke (red.) De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid. Amsterdam: van Gennep, 219-232

Verhoeven, I. en E. Tonkens (2013) ‘Wat de overheid van burgers wil. De framing van de veranderende verzorgingsstaat in Nederland en Engeland’. In: T. Kampen. I. Verhoeven, & L. Verplanke (red.) De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid. Amsterdam: van Gennep, 25-40

Bredewold, F., E. Tonkens en M. Trappenburg (2013) ‘Wederkerigheid tussen weerbare en kwetsbare burgers. Wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden?’ In: T. Kampen. I. Verhoeven, & L. Verplanke (red.) De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid. Amsterdam: van Gennep, 168-186

Tonkens, E. (2013) ‘Waarom gezag uitoefenen en ondergaan beide zo moeilijk zijn geworden’. in: S. Van Buuren en S. Sieckelink, Gedeeld gezag. Amsterdam: Boom

Tonkens, E. (2013) ‘Keuzevrijheid of keuzedwang: burgers en de zorg’. In: C. Bakker & G. van Overbeeke (red.), Het burgerperspectief in het toezicht. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Tonkens, E. en I. Verhoeven (2013) ‘Op zoek naar het maatschappelijk walhalla.’ Christen Democratische verkenningen, Lente 2013, 60-69

Swierstra, T. en Tonkens, E. (2013) ‘De schaduwzijde van de meritocratie. De respectsamenleving als ideaal’. In: M. Hurenkamp, A. Nierop & M. Sie Dhian Ho (red.), Tegenwicht. Waarom waarden er toe doen. Amsterdam: Van Gennep, pp. 200-210

Tonkens, E. (2013) ‘Veel vragen, maar komen ze op de agenda? Bespreking van het Signalement Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid’. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 23(2), 50-51

2012

Tonkens, E. (2012) Herover de participatiesamenleving. Socialisme & Democratie, (71)1, 85-95

Hassel, D. van, E. Tonkens en M. Hoijtink, (2012) Vluchten in bureaucratie; Bureaucratische gehechtheid onder professionals in de jeugdhulpverlening. Beleid en Maatschappij (39)1: 5-25.

Tonkens, E. (2012) Bewonersparticipatie via vouchers: democratisch en activerend? Bestuurskunde, (19)4, 34-42.

Tonkens, E. en T. Swierstra (2012) ‘De schaduwzijde van de meritocratie. De respectsamenleving als ideaal’. Socialisme & Democratie, 68, 7-8

2011

Swierstra, T. en E. Tonkens (2011) ‘Woekerend wantrouwen. Risico’s en de verstoorde verhouding tussen burger en overheid. In: J. Van Tol, I. Helsloot en F. Mertens, Veiligheid boven alles? Essays over oorzaken en gevolgen van de risico-regelreflex, Den Haag: Boom Lemma, 63-73

Sambeek, N., C. Broer en E. Tonkens, (2011) Sluipend kwaliteitsverlies in de geestelijke gezondheidszorg. Professionals over de gevolgen van marktwerking. Beleid en Maatschappij, (38) 1, 47-64

Tonkens, E. (2011) De noodzaak van een democratisch debat over verdienste in een meritocratie, Beleid en Maatschappij, (38) 1, 106-111

Verhoeven, I. & E. Tonkens (2011) Bewonersinitiatieven: partnerschap tussen burgers en overheid, Beleid en Maatschappij, (38) 4, 419-437

Hertoghs, M., S. Roggeveen, E. Tonkens en I. Verhoeven (2011) ‘Cynisme over bewonersinitiatieven in achterstandswijken is misplaatst.’ TSS, tijdschrift voor sociale vraagstukken, december 2011, 20-23; ook gepubliceerd in: Denkend aan burgerkracht, Buurtalliantie cahier #1, maart 2012: 33-38

2010

Tonkens, E. (2010) ‘De kwaliteit van burgerparticipatie in de stad: De casus bewonersbudgetten’, Bestuurskunde, 4, 34-42

Tonkens, E. (2010) ‘Waarom actief burgerschap?’ In: K. Stuive en P. Deelman (red.), Burgernet en andere vormen van burgerparticipatie in de veiligheid. Dordrecht, SMVP Producties, 29-46

Tonkens, E. and M. Brouns (2010) ‘Heeft de thuiszorg nog toekomst?’ In: Gedeelde verantwoordelijkheid. Basis voor een paradigmashift in de opleidingen en de zorg voor ouderen. Utrecht, CBOG, 31-38

Tonkens, E. en H. Boutellier (2010) ‘Een onvervuld verlangen naar veiligheid.’ In: M. Ten Hooven, U bevindt zich hier, oriëntaties op maatschappij, politiek en religie. Boom, Meppel

Tonkens, E. (2010) ‘Verlangen naar grote leiders, spugen op kleine leiders.’ In: R. Fraanje en J. van der Knaap (red.), Voorbij de crisis. Een nieuwe tijd vereist een andere overheid. Amsterdam: Van Gennep, 35-48

2009

Tonkens, E. (2009) ‘Waar blijven de intellectuelen? De publieke rol van wetenschap in tijden van valorisatie en internationale peer review.’ Wijsgerig Perspectief, (49), 24-31

Swierstra, T. en E. Tonkens (2009) ‘Gebrek aan zelfrespect, orde en zingeving. Polarisatie als antwoord.’ In: Raad voor maatschappelijke Ontwikkeling (red.) Polarisatie. Bedreigend en verrijkend. Amsterdam: SWP, 120-138

Swierstra, T. en E. Tonkens (2009) ‘Morele noden in wankele tijden.’ In: Christen Democratische Verkenningen, nr. 4, 204-211

2008

Swierstra, T. en E. Tonkens (2008). ‘In het jaar 2034. Inleiding’ In: Swierstra, T. en E. Tonkens, De beste de baas? Verdienste, respect en solidariteit in een meritocratie. Amsterdam University Press, 2008, 9-32

Swierstra, T. en E. Tonkens (2008). ‘Meritocratie en de erosie van zelfrespect.’ In: Swierstra en Tonkens, De beste de baas? Verdienste, respect en solidariteit in een meritocratie. Amsterdam University Press, 2008, 61-80

Tonkens, E en T. Swierstra (2008). ‘Meetlust: de wil tot meten.’ In: Swierstra en Tonkens, De beste de baas? Verdienste, respect en solidariteit in een meritocratie. Amsterdam University Press, 2008, 119-148

Tonkens, E. en T. Swierstra (2008). ‘Naar een aidocratie. Conclusies.’ In: Swierstra en Tonkens, De beste de baas? Verdienste, respect en solidariteit in een meritocratie. Amsterdam University Press, 2008, 149-166

Tonkens, E. en T. Swierstra (2008) ‘Respect man! De kennissamenleving als aanslag op zelfrespect’, Jaarboek Kennissamenleving 2008, Aksant, Amsterdam, 306-316

Tonkens, E. (2008) ‘Marktwerking in de publieke sector: duur, bureaucratisch en demotiverend.’ In: F. Ankersmit en L. Klinkers (red.) Tien plagen in het openbaar bestuur. Amsterdam: Van Gennep

Tonkens, E. (2008) ‘Schaamteloos verheffen. Reactie op Paul Schnabel’ In: P. Schnabel e.a. De sterke kanten van Nederland. Den Haag: SCP 29-35

2007

Swierstra, T. en E. Tonkens, (2007) ‘Autonomie door zelfspot. Een beschavingsoffensief.’ In: E. Wit, De autonome mens. Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid. Nijmegen: SUN

Hoijtink, M. en E. Tonkens (2007) ‘Omarmd, verguisd, verwaarloosd. Zeggenschap in de welzijnssector.’ TSS, Tijdschrift voor sociale vraagstukken. 2007, nr.11, 14-18

Tonkens, E. (2007) ‘Een uitnodigende en verbindende overheid. Mogelijkheden en risico’s van een ontluikend model in het licht van de WMO.’ TSS tijdschrift voor sociale vraagstukken, 2007, nr.6

2006

Swierstra, T. en E. Tonkens (2006) ‘Meritocratie en de erosie van zelfrespect’. Krisis, tijdschrift voor filosofie, (7) nr.3, 3 -23

Tonkens, E. (2006) ‘Het democratisch tekort van vraagsturing.’ Beleid en Maatschappij,. (33), nr.3, 186-195

Tonkens, E. (2006) ‘Als je het doet, doe het dan goed. Modern moraliseren voor beginners.’ In: E. Tonkens et al. Handboek moraliseren, Amsterdam: Van Gennep 7-23

Boutellier, H. en E. Tonkens (2006) ‘Conclusies. De aarzelende opkomst van een praktische publieke moraal.’ In: E. Tonkens et al., Handboek moraliseren, Amsterdam: Van Gennep, Amsterdam, 150-162

Doorn, L. van en E. Tonkens (2006). ‘Down en out in Londen en Parijs. Engelse flinkheid of Frans gedogen.’ TSS. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, nummer 9, 2006, pp. 8-11

2005

Swierstra, T. en E. Tonkens, (2005) ‘Een links beschavingsoffensief. Deugden en competenties voor een pluralistische, dynamische samenleving.’ Krisis, tijdschrift voor empirische filosofie, (6), nr. 3, 32-51

Tonkens, E. (2005) ‘Onderhoud.’ Krisis, tijdschrift voor filosofie, (6), nr.4 16-18

Tonkens, E. (2005) ‘Keuzevrijheid als rem op emancipatie. Waarom levensloopbeleid dreigt te bevestigen wat het wil bestrijden. in: J. Dohmen en F. De Lange (red.) Moderne levens lopen niet vanzelf. Amsterdam: Humanistic University Press, 44-58

Tonkens, E. (2005) ‘Liever heksennacht dan moederdag revisited.’ In D. Berendsen, M. De Haardt, M. Misset- van de Weg en M. Verhoeven Proeven van vrouwenstudies theologie, deel VIII. Zoetermeer: Meinema, 211-213

Tonkens, E. & T. Swierstra (2005) ‘Meritocratie versus zelfrespect: de prijs van gelijke kansen,’ Pedagogiek, (25)2, 83-88

Doorn, L. van en E. Tonkens (2005) ‘Het Engelse offensief tegen buitenslapen. Een verbintenis tussen activering en repressie.’ Passage, tijdschrift voor psychologische rehabilitatie, vol.14, nr. 2, 36-43

Swierstra, T. en E. Tonkens, (2005) ‘Kiezen, een burgerplicht?’ in: M. Hurenkamp en M. Kremer (red.) Vrijheid verplicht. Over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid. Amsterdam: Van Gennep 207-217

Tonkens, E en L. van Doorn (2005) ‘Wat is er zo ergerlijker aan bedelende daklozen? Empowerment en ongeduld in de controlecultuur- een vergelijking tussen Rotterdam en Londen.’ TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, vol. 59, nr.4, 4-9

2004

Tonkens, E. (2004) ‘Grootmondig of grootmoedig. Waarom conservatieven ‘eigen verantwoordelijkheid’ omarmen.’ TSS, Tijdschrift voor de Sociale Sector, jaargang 58, nr.9, 16-21

Tonkens, E. en L. Verplanke (2004) ‘De verzorgingsstaat moet preciezer. Interview met Kees Schuyt.’ TSS, Tijdschrift voor de Sociale Sector, jaargang 58, nr. 9, 28-32

Boer, N. de en E. Tonkens (2003) ‘De verzorging van welzijn.’ TSS, Tijdschrift voor de Sociale Sector, jaargang 57, nr.11, 10-15

2003

Tonkens, E. (2003) ‘Mondige burgers, getemde professionals’. TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, januari 2003, 5-11

2002

Tonkens, E. (2002) ‘Ik, alles, nu! Wijkbudgetten en de puberteit van de democratie.’ TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, september 2002, 8-13Tonkens, E. (2002) ‘Zie de verschillen. Past de Amerikaanse Asset Based Community Development in de Nederlandse verzorgingsstaat?’ TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, maart 2002, 24 –27 (ook verschenen in de bundel Heel de buurt gebundeld van N. de Boer ea., NIZW, Utrecht, 2003)

Swierstra, T. en E. F. de Lange en E. Tonkens (2002) ‘Klakkeloze keuzevrijheid. Kanttekeningen bij de dominantie van keuzevrijheid in hedendaags beleid.’ Filosofie en praktijk, jrg.23, nr.2, 3-18

Tonkens, E. (2002) ‘De mondige burger op de markt van welzijn en geluk.’in: R. Hortulanus en A. Machielse (red.) Modern burgerschap. Den Haag: Elsevier

T. Swierstra en E. Tonkens (2002) ‘Klakkeloze keuzevrijheid.’ In: Christen Democratische verkenningen. Nr. 7,8 en 9, 23-33.

Tonkens, E. (2002) ‘De theepotrevoluatie. Dagindeling in internationaal perspectief.’ In: J. Gaspersz, R. Steenborg en R. Kip (red.) Tijd van leven. Kansen en keuzes rond dagindeling. Stichting Maatschappij en Onderneming, Den Haag, 21-32

2001

Tonkens, E, en J.W. Duyvendak (2001) ‘Paternalisme tussen verguizing en omarming. Bemoeizorg en bemoeizucht van sociale professies na 1950.’ Justitiële Verkenningen 2001, jrg. 27, nr.6, 8-18)

Tonkens, E. (2000) ‘Het isolement van het emancipatiebeleid.’ Socialisme en Democratie, jrg. 57. nr. 11, 500-506

Tonkens. E. en J.W. Duyvendak (2001) ‘Accountability. Inleiding op het themanummer.’ TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg 55 nr.12, 14-19

Tonkens, E. (2001) ‘Oude dilemma’s in een nieuw jasje. Vraaggericht werken in de sociale sector.’ TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg 55 nr.9, 16-20

Tonkens, E. (2001) ‘Weglopen of je stem verheffen? Exit en voice in de sociale sector.” TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, (55) nr.9, 35-37

Tonkens, E. (2001) ‘Van zelfontplooiing en democratisering naar diversteit en vraaggerichtheid. De Bredere Strekking van de Dennendalaffaire’, TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, febr. 2001, 4-11

2000

Tonkens, E. (2000) ‘Het isolement van het emancipatiebeleid.’ Socialisme & Democratie, jrg. 57. nr. 11, 500-506

Doorn, L. van en E. Tonkens (2000) ‘De strijd tegen soep. Opties en sancties in de sociale investeringsstaat: casus daklozen in Groot Brittannië.’ Tijdschrift voor de Sociale Sector, sept. 2000, 34-39

Kremer, M. en E. Tonkens (2000) ‘Big mama is watching you. Kinderopvang in Denemarken.’ Tijdschrift voor de Sociale Sector, 2000, nr.11, 36-37

Tonkens, E. (2000) ‘Dromen van een kachel. New Deal for Communities in Engeland.’ Tijdschrift voor de Sociale Sector, 2000, nr.11. 16-21

Tonkens, E. (2000) ‘De strenge zorgzaamheid van Zweedse straathoekwerkers.’ Tijdschrift voor de Sociale Sector, 2000, nr. 9. 10-15

Tonkens, E. (2000) ‘Dromen, daden en donaties. De sociale sector Amerika.’ Tijdschrift voor de Sociale Sector, 2000, nr. 6. 22-27

Tonkens, E. en R. Gabriels (2000) ‘De dubbele binding van het Grotestedenbeleid’ in: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 2000, nr. 3, 4-9

1999 – 1995

Tonkens, E. (1999) ‘Solidariteit, sekse en schaarste. Hoe zorg zo hoog op de politieke agenda terecht kwam. En waarom de problemen veel groter zijn dan de geopperde oplossingen.’ De Helling, tijdschrift voor linkse politiek, (12), nr. 3, 10- 13

Tonkens, E. (1999) ‘Betekent diversiteit het einde van gelijkheid en solidariteit?’ Socialisme en Democratie (56) nr.1, 8-12

Weijers, I., E. Tonkens en I. Mans (1998) ‘Verstandelijke handicap en burgerschap. Een historiografische schets’ Comenius, jr. 18, nr.4, 310- 324

Tonkens, E. (1998) ‘Gender in welke lagen? Kanttekeningen bij de gelaagde genderconcepten van Scott, Harding en Hagemann-White en hun toepassing in empirisch onderzoek.’ Tijdschrift voor Genderstudies 1, 42-49

Tonkens, E. (1998) ‘Niet bij autonomie en zorg alleen. Ethiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg’ in: P. van Bortel (red.) Ethische reflectie in gezondheids- en welzijnszorg, deel 3: Ethiek van de zorg, 57-70. Instituut voor Gezondheidsethiek en -recht, Universiteit Antwerpen.

Brouns, M. en E. Tonkens (1997) ‘Denken over liefde en macht revisited. Van Butch en femme naar moeder en kind.’ Tijdschrift voor Vrouwenstudies 71, 227-239

Tonkens, E. en I. Weijers (1997) ‘De geschiedenis van de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap’ in: Van Gemert en Minderaa (red.) De zorg voor mensen met een verstandelijke handicap Assen: Van Gorcum, 15 -32

Tonkens, E. (1997) ‘Lang leve politieke correctheid! Een pleidooi voor bevlogenheid’ in: Krisis, tijdschrift voor filosofie, 1997, nr.1, 32-37

Tonkens, E. (1997) ‘De (on)wil tot weten. Over feiten, waarden en politiek correct denken.’ Krisis, tijdschrift voor filosofie, 67, 78-80

Tonkens, E. (1997) ‘Keerpunt 1972: Gelijkheid.’ in: De Helling, tijdschrift voor linkse politiek, nr.4, 10-11

Tonkens, E. (1996) ‘Samenwerking tussen ouders en deskundigen: onderhandeling of zorg?’ in: M. Balledux en J. de Mare (red.) Samenwerken…. iets aparts? Ouder- en kindzorg tussen wetenschap en praktijk Assen: van Gorcum, 8- 18

Tonkens, E. en I. Weijers (1996) ‘Een sterk plekbesef. Dennendal revisited’, Comenius, 1996 nr. 2, 185 -199

Tonkens, E. (1996) ‘Voor gek gehouden, voor gek gezet. Constructivisme en maakbaarheid in de anti-psychiatrie’, Krisis. Tijdschrift voor Filosofie. 16e jaargang, nr.1, 29- 39

Tonkens, E. (1995) ‘Van vrouwen naar gender. Institutionele, theoretische en thematische ontwikkelingen in vrouwenstudies’, Beleid en Maatschappij, september, 237- 248

Tonkens, E, (1995) ‘Te weinig zorg breekt het glas. Autonomie, macht en zorg in relaties tussen ouders en deskundigen’, Psychologie en Maatschappij, september, 252- 263

Tonkens, E., J. Bussemaker en J. Hermes (1995) ‘Mannenstudies als zonsverduistering,’ Tijdschrift voor Vrouwenstudies 62, 115- 131

1994-1987

Tonkens, E. (1994) ‘Seksualiteit in arbeidsorganisaties: het einde van een monsterverbond?’ Tijdschrift voor Vrouwenstudies 58, 225-237

Hermes, J. en M. Aerts, A. van Lenning, S. Saharso, E. Tonkens en O. Verhaar (1994) ‘Respect en kritiek; sekse en etniciteit. Inleiding op het themanummer’, Tijdschrift voor Vrouwenstudies 57, 5-10

Bekker, M. en E. Tonkens (1994) ‘Inleiding op de commentaren op de overheidscampagne tegen seksueel geweld’, Tijdschrift voor Vrouwenstudies 58, 238- 240

Tonkens, E. (1993) ‘Feministische hoop op tochtige dagen’ in: Kritiek. Jaarboek voor socialistische discussie en analyse. 1993-1994, 187-192

Tonkens, E. (1992) ‘De braafheid van vrouwenstudies’. De Helling, tijdschrift voor linkse politiek, (5) nr. 1, 38-41

Tonkens, E. (1991) ‘De pijn van de juiste lijn,’ in: I.C. Meijer en J.W. Duyvendak, Homoseksualiteit in doorsnee. Commentaren op de normale gang van zaken. Schorer Stichting/Van Gennep, Amsterdam, 135-146

Tonkens, E. (1991) ‘Het gedeelde verschil. Vrouwenstudies in de jaren ’90’, Tijdschrift voor Vrouwenstudies 47, (12) nr.2, 316-329

Plantenga, J., E. Tonkens en I. van Wingerden (1991) ‘Voortplanting, sekse en wetenschap. Introductie op het themanummer.’ Tijdschrift voor Vrouwenstudies 47, (11) nr.4, 326-329

Tonkens, E. (1990) ‘Liever heksennacht dan moederdag. Over de populariteit van ‘ethiek’ en ‘moraal’ in vrouwenstudies’, Tijdschrift voor Vrouwenstudies 43, (11) nr.3,.272-286

Tonkens, E. (1990) ‘”Vuistslagen zouden mij welkomer zijn.” Mrs. Henley als kritiek op de ideale man.’ in: Nu eens dwaas, dan weer wijs. Belle van Zuylen tussen Verlichting en Romantiek. Joke J. Hermsen, Riette van der Plas e.a. (red.) Van Gennep, Amsterdam, 112- 123

Tonkens, E. en M. Volman (1989) ‘Blij dat we braaf zijn. Waarom het met Diva zo moeilijk discussieerde.’ Tijdschrift voor Vrouwenstudies 37, 10e jaargang nr.1, 135-136.

Tonkens, E and O. Verhaar (1989) Interview met Jacqueline Soetenhorst de Savornin Lohman: ‘Je moet flexibel zijn, niet principieel.’ Tijdschrijft voor Vrouwenstudies 38, (10), 289-295.

Tonkens, E. and M. Volman.(1988) ‘..En lust voor ons allen! Het einde van de seksualiteitsdiscussie in de vrouwenbeweging?’ Tijdschrift voor Vrouwenstudies  58-74

Tonkens, E. (1988) ‘De (machts)verhouding tussen constructivisme en politiek’ in: Patricia Vogel (red.) Het geslacht van de macht SISWO publicatie nr. 334, 77-84

Poldervaart, S. and E. Tonkens. (1987) ‘Theoretische Verschuivingen in Vrouwenstudies Sociale Wetenschappen’ in: Wetenschap beoefenen. Themaboek 11 in de serie voor de Zomeruniversiteit Vrouwenstudies 1987, Groningen, 23-36