Vakpublicaties

2024

Tonkens, E. & J. van Buren (2024) Feestdag voor democratie en meer aandacht voor grondrechten. Sociale Vraagstukken, 15-01-24

Tonkens, E. (2024) Hoe de zorg weer een publieke sector kan wordenSociale Vraagstukken, 08-01-24

2023

Tonkens, E. & M. Hurenkamp (2023) We moeten het over het gezag van burgers hebben. Sociale Vraagstukken, 21-10-23

2022

Tonkens, E. (2022) Evelien Tonkens: gewoon kritiek op boek over gewoonheid. Sociale Vraagstukken, 21-10-22

2021

Hurenkamp, M. & E. Tonkens (2021) Lessen in de kunst van burgerschap. Boekfragment. Tijdschrift voor sociale vraagstukken (3), 32-34

Spit, N., K. Visscher, M. Hurenkamp, E. Tonkens, M. Trappenburg (2021) Formele burgerinitiatieven minst gewapend tegen pandemie, Sociale Vraagstukken, 29-03-21

2019

Hurenkamp, M. & E. Tonkens (2019) Democratie vernieuwen: iets minder geloof en wat meer argumenten graag. Sociale Vraagstukken, 20-04-19

2018

Tonkens, E. (2018) Liever kwaliteit van leven dan zelfredzaamheid. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen (96) 8, 309-3010

Tonkens, E. & J.W. Duyvendak (2018) Decentralisaties bedreigen democratie,professionaliteit en solidariteit. Sociale Vraagstukken, 13 -09-18

Duyvendak, J.W. & E. Tonkens (2018) Het sociale domein: democratie, solidariteit en professionaliteit onder druk. De Helling (3), 14-21

Hoijtink, M., E. Tonkens & J.W. Duyvendak (2018) Zelfredzaamheid en stil verzet van sociaal werkers. Vakblad Sociaal Werk (4), 8-11

Tonkens, E. (2018) Hoe we grote instellingen zijn gaan wantrouwen. Samenleving & Politiek, februari, 24-29

2017

Duyvendak, J.W. & E. Tonkens (2017) Decentralisaties lijden onder een democratisch tekort. Sociale Vraagstukken,  25-04-17

2016 

Tonkens, E. (2016) Roeping, loyaliteit en gezag: medicijnen voor de publieke sector, Sociale Vraagstukken, 29-04-16

2015

Tonkens, E., S. Keuzekamp & J.W. Duyvendak (2015) Van Rijn negeert diagnose en aanbevelingen van Gezondheidsraad: investeer voor kennis in sociaal werk, Sociale Vraagstukken, 09-09-15

Tonkens, E. (2015) De relatie tussen professional en patiënt is het kapitaal van een zorginstelling, De Linker Wang, 04-05-15

Tonkens, E. (2015) Marktwerking leidt tot de-humanisering van de zorg, MedZ, 02-03-15

Tonkens, E. & J.W. Duyvendak (2015) Wetenschapper Rotmans moet zich niet wagen aan voorspellingen, Sociale Vraagstukken, 31-01-15

Tonkens, E. & J.W. Duyvendak (2015) Graag meer empirische en minder eufore kijk op burgerinitiatieven, Sociale Vraagstukken, 17-01-15

2014

Tonkens, E. (2014) Winstuitkeringen in ziekenhuizen: daar krijgen we spijt van! Sociale Vraagstukken 31-10-14

Tonkens. E., L. Verplanke, M. van Bochove, J.W. Duyvendak (2014) We kunnen niet te veel aan vrijwilligers overlaten, Sociale Vraagstukken 07-09-14

Tonkens, E. (2014) Misverstanden over de participatiesamenleving, Sociale Vraagstukken 24-07-14

Tonkens, E. (2014) Over onderzoeksproject ‘Kunnen we dat niet aan de vrijwilligers overlaten? Zorg+Welzijn 18-05-14

Kampen, T. & E. Tonkens (2014) Participatiewet is niet zo stupide als hij wordt voorgesteld, Sociale Vraagstukken 07-01-14

2013

Tonkens, E. & J.W. Duyvendak (2013) Wie wil zich nu laten douchen door de buurman? Sociale Vraagstukken 12-05-13

Tonkens, E. (2013) ‘Recht op slachting voor alle 11-jarigen’, Zone, 12 (1), 16

Tonkens, E. (2013) ‘De handelsreiziger in goede praktijken’. In: Actal (red.) Merkbaar minder regeldruk. Den Haag: Actal, pp. 68-71

2012

Tonkens, E. (2012) ‘Help jezelf. Over eigen verantwoordelijkheid en het beroep op de burger’. De Helling, 2012, 12-13

Tonkens, E. (2012) ‘Marktwerking in de zorg: demotiverend, bureaucratisch en duur’. Podium voor Bio-ethiek (Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek) 1(2), 7-10

Tonkens, E. (2012) ‘Wij zijn allen burgers’. Folia Magazine, weekblad voor HvA en UvA, nr. 13, 20-21

Hassel, D. van, M. Hoijtink en E. Tonkens (2012) Verantwoording: bureaucratische gehechtheid in de jeugdzorg. Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, nr. 5, 23-25

Verhoeven, I. en E. Tonkens (2012) Actief burgerschap, een wens of een moetje? Sociale Vraagstukken, 13 december 2012

Rol woningcorporaties is uniek, Aedes vereniging van woningcorporaties, 18 december 2012

2011

Tonkens, E. & I. Verhoeven (2011) Bewonersinitiatieven zijn geen geldverspilling, Sociale Vraagstukken 12 oktober 2011

Tonkens, E. & M. Hurenkamp (2011) Integratie moet niet gaan over Nederlandse cultuur, Sociale Vraagstukken 18 augustus 2011

Hurenkamp, M. & E. Tonkens (2011) Het politieke tekort heeft een gezicht, Sociale Vraagstukken 21 februari 2011

Tonkens, E., L. Verplanke & L. de Vries, Allochtone Mantelzorgers Vragen Geen Hulp, Zorg en Welzijn, 17 oktober 2011

Tonkens, E. Over cultuureducatie, de blik van buitenCultuurplein, december 2011

2010

Tonkens, E. (2010) ‘Hoe kunnen we fixatie op risicovermijding en veiligheid doorbreken?’ In: Magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing. (8), nr. 4, 8

Tonkens, E. (2010) ‘Visie op zorg. Een eigen risico werkt niet.’ In: Verzekerd! Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars. Jaargang 8, 9-11

Tonkens, E. en T. Swierstra (2010) ‘Vertrouwen… dé opgave van het komende decennium.’ In: Filosofie Magazine, juni, jaargang 19, 20-26

Tonkens, E. (2010) ‘Mensen willen erbij horen en meetellen.’ In: Sense of Belonging, jaargang 03/02, 4-7

‘Zes procent mantelzorgers loopt hoog risico op overbelasting’, Zorg en Welzijn, platform voor sociale professionals, 20 april 2009

‘Offers voor een compleet vernieuwd Kanaleneiland’ Zorg en Welzijn, platform voor sociale professionals, 2 april 2009

2008

Tonkens, E. en T. Swierstra (2008). ‘Respect in een meritocratische samenleving’, Waterstof, het (elektronisch) tijdschrift van de progressieve denktank Waterland (april 2008)

Tonkens, E. (2008) ‘De late triomf van omgekeerde integratie.’ Markant, (13) 3, april 2008, p 24

Tonkens, E. (2008) ‘Hou op met dat kinderachtige grensconflictengedoe.’ NUL20 Tijdschrift voor Amsterdams woonbeleid, nr. 40, september 2008, p 35

Tonkens, E. (2008) ‘Gezocht: hoeder van publieke belang’, Health Management Forum, (14) 3, september 2008, p 20-21

Tonkens, E. (2008) ‘Waarom werkt marktwerking niet in de publieke sector?’ Waterstof, het (electronisch) tijdschrift van de progressieve denktank Waterland, nr. 36, september 2008

Hoijtink, M. en E. Tonkens (2008) ‘Informele gebruikersinvloed in zorg- en welzijnsinstellingen: het belang van een verborgen praktijk.’ Geron, tijdschrift voor ouder worden en maatschappij, (10) 3, september 2008, 64-67

Tonkens, E. (2008) ‘De vele gezichten van een ziekenhuis.’ ZM Magazine, (24) 12, december

Tonkens, E. (2008) ‘De vier hoofdzonden van planners’ Column in: W. van Dinten en I. Schouten (red.) Zijn zij gek of ben ik het? Hoe je oriëntaties gebruikt bij organiseren. Eburon, Delft, p 101-103

2007

Tonkens, E. (2007) Uitnodigende overheid komt er aan, Sociale Vraagstukken 10 juni 2007

Tonkens, E. (2007) ‘Formele en informele solidariteit- zorgen genoeg’ Waterstofhet (electronisch) tijdschrift van de progressieve denktank Waterland, november

Tonkens, E. (2007) ‘De toekomst van de thuiszorg’ in 2025, Tijdschrift voor Ouderenzorg, mei

2006

Tonkens, E. (2006) ‘Waarom is huisvuil onveilig? Actief burgerschap en veiligheid in een pluriforme, dynamische samenleving’ Landelijk Platform Buurtgericht Werken (LPB) elektronische nieuwsbrief, zomernummer

Tonkens, E. (2006) ‘Ongelijke gelijkwaardigheid. Het belang van eigen specifieke expertise voor patiëntenorganisaties.’ Health Management Forum, april 2006, 13-16

Swierstra, T. en E. Tonkens (2006) ‘Een links beschavingsoffensief’. Waterstof, het (electronisch) tijdschrift van de progressieve denktank Waterland, 15 maart 2006

Tonkens, E. (2006) ‘Voorkom gemankeerde vermaatschappelijking in de WMO.’ Sozio, vaktijdschrift voor sociale en pedagogische beroepen, februari 2006

Tonkens, E. ‘Urgent advies aan het kabinet: jeugdzorg stelt kind centraal’ Deviant, tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij’ (mei 2006)

Tonkens, E. (2006) Waarom zijn er zoveel mannelijke hoogleraren?’ gesproken column voor Minister van de Hoeven, Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, Academiegebouw Universiteit van Utrecht, 8 november 2006.

2005

Tonkens, E. (2005) ‘Actief burgerschap en Europa’, Cynop, december 2005

Tonkens, E. (2005) ‘Actief burgerschap vergt actieve overheid.’ Zorg en welzijn, 28 september, 20

Tonkens, E. (2005) ‘Waardering voor het leven met een handicap’ BOSK-magazine, 2005, nr. 3, 16

Tonkens, E. (2005) ‘Tekentafelmentaliteit richt maatschapelijke schade aan.’ Zorg en Welzijn, 2005, nr.1, 21

Swierstra, T. en, E. Tonkens (2005) ‘Hoe doe je vrijheid?’ De Helling, tijdschrift voor linkse politiek, 2005 nr.3, 34-39

2004

Tonkens, E. (2004) ‘De eigen logica van de zorg. Marktdenken en bureaucratie snijden het hart uit de jeugdzorg.’ Pedagogiek in Praktijk, oktober 2004, 22-33

Tonkens, E. (2004) ‘Toen zelfontplooiing nog niet egocentrisch was.’ De Humanist, 2004 nr. 3, 8-13Tonkens, E.(2004) ‘Te gek voor woorden. De absurde wereld van de bureaucratie in de zorg.’ Health Management Forum, 2004 nr. 2, 7-10

Tonkens, E. (2004) ‘Zorgvijandige bureaucratie.’ Tijdschrift voor Verpleegkundigen 2004, nr.4., 33

2003

Tonkens, E. (2003) ‘Kleine ziekenhuizen en de kloof tussen burgers en bestuur.’ Zorgvisie, oktober

Tonkens, E. (2003) ‘Eigen ruimte nodig voor het vak. De professionele logica van het maatschappelijk werk.’ Maatwerk, vakblad voor het maatschappelijk werk, 2003 nr. 3, 4-9

2002

Tonkens, E. (2002) ‘Een kwestie van smaak? Dagindeling en de begrafenis van het machtsperspectief. ‘ Vernieuwing, tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, jrg. 61, nr.6, 6-8

2001

Tonkens, E. (2001) ‘Kinderopvang terug naar af.’ De Helling, (14), nr. 2, 20-23

Tonkens. E. en J.W. Duyvendak (2001) ‘Meten in de welzijnssector. Interview met Walter Etty en Frans Leeuw over accountability.’ TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg 55 nr.12, 30-35

Tonkens. E. en H. van der Wiel (2001) ‘Accountability in het Amsterdams Sociaal Structuur Plan. Interview met ex-wethouder SSP Ruud Grondel’ TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector jrg 55 nr.12, 38-40

Tonkens, E (2001) ‘Hedendaagse condities.’ Lover, tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap, 2001, nr.3, 25

Meijer, M. en E. Tonkens (2001) ‘Geen prijs, wel een debat. Juryrapport prijsvraag feministisch manifest.” Lover, tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap, jrg. 28, nr. 1, 62-64

Tonkens, E. (2001) ‘Community building in the Netherlands and the UK: New Deal for Communities and Heel de Buurt.’ New Start, bringing together partners in community regeneration, jan. 2001, 12

2000

Tonkens, E. en L.Verplanke (2000) ‘Beschaving mag weer. Interview met Peter van Lieshout’ Tijdschrift voor de Sociale Sector, 2000, nr. 1-2, 4-9

Tonkens, E. (2000) ‘De wet van Sullerot’ Plein Primair, vakblad voor het primair onderwijs, nr. 4, 26 april, 5

1999 – 1991

Tonkens, E. (1999) ‘Solidariteit, sekse en schaarste. Hoe zorg zo hoog op de politieke agenda terecht kwam. En waarom de problemen veel groter zijn dan de geopperde oplossingen.’ De Helling, tijdschrift voor linkse politiek, (12), nr. 3, 10- 13

Tonkens, E (1999) ‘Zachtzinnige ridders. De geboorte van de nieuwe man op Dennendal’ Lover, tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap, (26) nr. 1, 10-16

Tonkens, E. (1998) ‘Biology is back. Ontsnapt aan de terreur van de maakbaarheid.’ Lover, tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap, (25) nr. 4, 5-7

Tonkens, E. (1998) ‘De zorg voor mensen met een verstandelijke handicap sinds 1960.’ In: Schepppers naast God. …en we zagen dat het goed was. Afronding van een tijdperk. Gedenkboek Reigersdaal, 6-30

Tonkens, E. (1998) ‘Scenario 3: Zorg schept kansen.’ in: A. Spork en A. Visser (red.) 2025 M/V. Vier scenario’s over de positie van vrouwen en mannen in de Nederlandse samenleving. Opleidingsinstituut Partij van de Arbeid, Amsterdam

Tonkens, E. (1998) ‘Links ongemak’. De Hellingtijdschrift voor linkse politiek, najaar, 9.

Tonkens, E. (1997) ‘Kleren vermaken de man. Ontwikkelingen in stijlen van mannelijkheid en macht sinds de jaren ‘50’ in: Savante, kwartaaltijdschrift over vrouwen, cultuur en wetenschap, (5), nr. 1, 4- 7

Tonkens, E. (1997) ‘Waarom onlogische keuzen verstandig zijn: haken en ogen aan de combinatie van zorg en arbeid’ in: UT en Sien, nr.3-4, april-juni 1997

Tonkens, E. (1997) ‘Keerpunt 1972: Gelijkheid.’ in: De Helling, tijdschrift voor linkse politiek, nr.4, 10-11

Tonkens, E. (1996) ‘Autonomie, zorg of zelfontplooiing? Een analyse van zorgvisies in de zorg voor verstandelijk gehandicapten’ in: Gezondheid; theorie in praktijk 1996 nr. 4, 239- 253

Tonkens, E. (1996) ‘Wat zit er achter dat vlotte stropdasje? De nieuwe man, de nieuwe macht’ in: Raffia, tijdschrift voor vrouwenstudies en emancipatie, maart, 12- 14

Tonkens, E. (1995) ‘Feministen anno 1995. Met pumps en pantys meer mans.’ in: Reflector, onderwijsblad voor de bovenbouw december, 26- 29

Tonkens, E. (1994) ‘Een werkgelegenheidsproject is als het stoken van een houtvuurtje’ in: Aanpakkrant nr. 21, 13-14

Weijers, I. en E. Tonkens (1994) ‘De Verdunningsgedachte van Dennendal: 20 jaar later’ in: Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid, okt., 1111-1118

Tonkens, E (1994) ‘Succesvolle werkgelegenheidsprojecten voor moeilijk bemiddelbare werklozen’ in: Tijdschrift voor Arbeid en Bewustzijn 1994 nr.2, 98-113

Weijers, I. en E. Tonkens (1994) ‘De Verdunningsgedachte van Dennendal: 20 jaar later’ in: Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid, okt., 1111-1118

Tonkens, E. (1992) ‘”Wat lig jij er weer achterlijk bij!”‘ De lage maatschappelijke waardering van CARA.’ Contrastma, (31) nr.3, 84-89

Tonkens, E. (1991) ‘Bent U geniaal? Over de sekse van het genie.’ VVAO- mededelingen nr. 43, 7-8