Vakpublicaties

2018

2017

2016 

2015

2014

2013

2012

 • Tonkens, E. (2012) ‘Help jezelf. Over eigen verantwoordelijkheid en het beroep op de burger’. De Helling, 2012, 12-13
 • Tonkens, E. (2012) ‘Marktwerking in de zorg: demotiverend, bureaucratisch en duur’. Podium voor Bio-ethiek (Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek) 1(2), 7-10
 • Tonkens, E. (2012) ‘Wij zijn allen burgers’. Folia Magazine, weekblad voor HvA en UvA, nr. 13, 20-21
 • Hassel, D. van, M. Hoijtink en E. Tonkens (2012) ‘Bureaucratische gehechtheid in de jeugdzorg’. Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, nr. 5, 23-25
 • Verhoeven, I. en E. Tonkens (2012) Actief burgerschap, een wens of een moetje? Sociale Vraagstukken, 13 december 2012
 • Rol woningcorporaties is uniek, Aedes vereniging van woningcorporaties, 18 december 2012

2011

2010

 • Tonkens, E. (2010) ‘Hoe kunnen we fixatie op risicovermijding en veiligheid doorbreken?’ In: Magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing. (8), nr. 4, 8
 • Tonkens, E. (2010) ‘Visie op zorg. Een eigen risico werkt niet.’ In: Verzekerd! Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars. Jaargang 8, 9-11
 • Tonkens, E. en T. Swierstra (2010) ‘Vertrouwen… dé opgave van het komende decennium.’ In: Filosofie Magazine, juni, jaargang 19, 20-26
 • Tonkens, E. (2010) ‘Mensen willen erbij horen en meetellen.’ In: Sense of Belonging, jaargang 03/02, 4-7
 • ‘Zes procent mantelzorgers loopt hoog risico op overbelasting’, Zorg en Welzijn, platform voor sociale professionals, 20 april 2009
 • ‘Offers voor een compleet vernieuwd Kanaleneiland’ Zorg en Welzijn, platform voor sociale professionals, 2 april 2009

2008

 • Tonkens, E. en T. Swierstra (2008). ‘Respect in een meritocratische samenleving’, Waterstof, het (elektronisch) tijdschrift van de progressieve denktank Waterland (april 2008)
 • Tonkens, E. (2008) ‘De late triomf van omgekeerde integratie.’ Markant, (13) 3, april 2008, p 24
 • Tonkens, E. (2008) ‘Hou op met dat kinderachtige grensconflictengedoe.’ NUL20 Tijdschrift voor Amsterdams woonbeleid, nr. 40, september 2008, p 35
 • Tonkens, E. (2008) ‘Gezocht: hoeder van publieke belang’, Health Management Forum, (14) 3, september 2008, p 20-21
 • Tonkens, E. (2008) ‘Waarom werkt marktwerking niet in de publieke sector?’ Waterstof, het (electronisch) tijdschrift van de progressieve denktank Waterland, nr. 36, september 2008
 • Hoijtink, M. en E. Tonkens (2008) ‘Informele gebruikersinvloed in zorg- en welzijnsinstellingen: het belang van een verborgen praktijk.’ Geron, tijdschrift voor ouder worden en maatschappij, (10) 3, september 2008, 64-67
 • Tonkens, E. (2008) ‘De vele gezichten van een ziekenhuis.’ ZM Magazine, (24) 12, december
 • Tonkens, E. (2008) ‘De vier hoofdzonden van planners’ Column in: W. van Dinten en I. Schouten (red.) Zijn zij gek of ben ik het? Hoe je oriëntaties gebruikt bij organiseren. Eburon, Delft, p 101-103

2007

 • Tonkens, E. (2007) Uitnodigende overheid komt er aan, Sociale Vraagstukken 10 juni 2007
 • Tonkens, E. (2007) ‘Formele en informele solidariteit- zorgen genoeg’ Waterstofhet (electronisch) tijdschrift van de progressieve denktank Waterland, november
 • Tonkens, E. (2007) ‘De toekomst van de thuiszorg’ in 2025, Tijdschrift voor Ouderenzorg, mei

2006

 • Tonkens, E. (2006) ‘Waarom is huisvuil onveilig? Actief burgerschap en veiligheid in een pluriforme, dynamische samenleving’ Landelijk Platform Buurtgericht Werken (LPB) elektronische nieuwsbrief, zomernummer
 • Tonkens, E. (2006) ‘Ongelijke gelijkwaardigheid. Het belang van eigen specifieke expertise voor patiëntenorganisaties.’ Health Management Forum, april 2006, 13-16
 • Swierstra, T. en E. Tonkens (2006) ‘Een links beschavingsoffensief’. Waterstof, het (electronisch) tijdschrift van de progressieve denktank Waterland, 15 maart 2006
 • Tonkens, E. (2006) ‘Voorkom gemankeerde vermaatschappelijking in de WMO.’ Sozio, vaktijdschrift voor sociale en pedagogische beroepen, februari 2006
 • Tonkens, E. ‘Urgent advies aan het kabinet: jeugdzorg stelt kind centraal’ Deviant, tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij’ (mei 2006)
 • Tonkens, E. (2006) Waarom zijn er zoveel mannelijke hoogleraren?’ gesproken column voor Minister van de Hoeven, Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, Academiegebouw Universiteit van Utrecht, 8 november 2006.

2005

 • Tonkens, E. (2005) ‘Actief burgerschap en Europa’, Cynop, december 2005
 • Tonkens, E. (2005) ‘Actief burgerschap vergt actieve overheid.’ Zorg en welzijn, 28 september, 20
 • Tonkens, E. (2005) ‘Waardering voor het leven met een handicap’ BOSK-magazine, 2005, nr. 3, 16
 • Tonkens, E. (2005) ‘Tekentafelmentaliteit richt maatschapelijke schade aan.’ Zorg en Welzijn, 2005, nr.1, 21
 • Swierstra, T. en, E. Tonkens (2005) ‘Hoe doe je vrijheid?’ De Helling, tijdschrift voor linkse politiek, 2005 nr.3, 34-39

2004

 • Tonkens, E. (2004) ‘De eigen logica van de zorg. Marktdenken en bureaucratie snijden het hart uit de jeugdzorg.’ Pedagogiek in Praktijk, oktober 2004, 22-33
 • Tonkens, E. (2004) ‘Toen zelfontplooiing nog niet egocentrisch was.’ De Humanist, 2004 nr. 3, 8-13Tonkens, E.(2004) ‘Te gek voor woorden. De absurde wereld van de bureaucratie in de zorg.’ Health Management Forum, 2004 nr. 2, 7-10
 • Tonkens, E. (2004) ‘Zorgvijandige bureaucratie.’ Tijdschrift voor Verpleegkundigen 2004, nr.4., 33

2003

 • Tonkens, E. (2003) ‘Kleine ziekenhuizen en de kloof tussen burgers en bestuur.’ Zorgvisie, oktober
 • Tonkens, E. (2003) ‘Eigen ruimte nodig voor het vak. De professionele logica van het maatschappelijk werk.’ Maatwerk, vakblad voor het maatschappelijk werk, 2003 nr. 3, 4-9

2002

 • Tonkens, E. (2002) ‘Een kwestie van smaak? Dagindeling en de begrafenis van het machtsperspectief. ‘ Vernieuwing, tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, jrg. 61, nr.6, 6-8

2001

 • Tonkens, E. (2001) ‘Kinderopvang terug naar af.’ De Helling, (14), nr. 2, 20-23
 • Tonkens. E. en J.W. Duyvendak (2001) ‘Meten in de welzijnssector. Interview met Walter Etty en Frans Leeuw over accountability.’ TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg 55 nr.12, 30-35
 • Tonkens. E. en H. van der Wiel (2001) ‘Accountability in het Amsterdams Sociaal Structuur Plan. Interview met ex-wethouder SSP Ruud Grondel’ TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector jrg 55 nr.12, 38-40
 • Tonkens, E (2001) ‘Hedendaagse condities.’ Lover, tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap, 2001, nr.3, 25
 • Meijer, M. en E. Tonkens (2001) ‘Geen prijs, wel een debat. Juryrapport prijsvraag feministisch manifest.” Lover, tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap, jrg. 28, nr. 1, 62-64
 • Tonkens, E. (2001) ‘Community building in the Netherlands and the UK: New Deal for Communities and Heel de Buurt.’ New Start, bringing together partners in community regeneration, jan. 2001, 12

2000

 • Tonkens, E. en L.Verplanke (2000) ‘Beschaving mag weer. Interview met Peter van Lieshout’ Tijdschrift voor de Sociale Sector, 2000, nr. 1-2, 4-9
 • Tonkens, E. (2000) ‘De wet van Sullerot’ Plein Primair, vakblad voor het primair onderwijs, nr. 4, 26 april, 5

1999 – 1991

 • Tonkens, E. (1999) ‘Solidariteit, sekse en schaarste. Hoe zorg zo hoog op de politieke agenda terecht kwam. En waarom de problemen veel groter zijn dan de geopperde oplossingen.’ De Helling, tijdschrift voor linkse politiek, (12), nr. 3, 10- 13
 • Tonkens, E (1999) ‘Zachtzinnige ridders. De geboorte van de nieuwe man op Dennendal’ Lover, tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap, (26) nr. 1, 10-16
 • Tonkens, E. (1998) ‘Biology is back. Ontsnapt aan de terreur van de maakbaarheid.’ Lover, tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap, (25) nr. 4, 5-7
 • Tonkens, E. (1998) ‘De zorg voor mensen met een verstandelijke handicap sinds 1960.’ In: Schepppers naast God. …en we zagen dat het goed was. Afronding van een tijdperk. Gedenkboek Reigersdaal, 6-30
 • Tonkens, E. (1998) ‘Scenario 3: Zorg schept kansen.’ in: A. Spork en A. Visser (red.) 2025 M/V. Vier scenario’s over de positie van vrouwen en mannen in de Nederlandse samenleving. Opleidingsinstituut Partij van de Arbeid, Amsterdam
 • Tonkens, E. (1998) ‘Links ongemak’. De Hellingtijdschrift voor linkse politiek, najaar, 9.
 • Tonkens, E. (1997) ‘Kleren vermaken de man. Ontwikkelingen in stijlen van mannelijkheid en macht sinds de jaren ‘50’ in: Savante, kwartaaltijdschrift over vrouwen, cultuur en wetenschap, (5), nr. 1, 4- 7
 • Tonkens, E. (1997) ‘Waarom onlogische keuzen verstandig zijn: haken en ogen aan de combinatie van zorg en arbeid’ in: UT en Sien, nr.3-4, april-juni 1997
 • Tonkens, E. (1997) ‘Keerpunt 1972: Gelijkheid.’ in: De Helling, tijdschrift voor linkse politiek, nr.4, 10-11
 • Tonkens, E. (1996) ‘Autonomie, zorg of zelfontplooiing? Een analyse van zorgvisies in de zorg voor verstandelijk gehandicapten’ in: Gezondheid; theorie in praktijk 1996 nr. 4, 239- 253
 • Tonkens, E. (1996) ‘Wat zit er achter dat vlotte stropdasje? De nieuwe man, de nieuwe macht’ in: Raffia, tijdschrift voor vrouwenstudies en emancipatie, maart, 12- 14
 • Tonkens, E. (1995) ‘Feministen anno 1995. Met pumps en pantys meer mans.’ in: Reflector, onderwijsblad voor de bovenbouw december, 26- 29
 • Tonkens, E. (1994) ‘Een werkgelegenheidsproject is als het stoken van een houtvuurtje’ in: Aanpakkrant nr. 21, 13-14
 • Weijers, I. en E. Tonkens (1994) ‘De Verdunningsgedachte van Dennendal: 20 jaar later’ in: Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid, okt., 1111-1118
 • Tonkens, E (1994) ‘Succesvolle werkgelegenheidsprojecten voor moeilijk bemiddelbare werklozen’ in: Tijdschrift voor Arbeid en Bewustzijn 1994 nr.2, 98-113
 • Weijers, I. en E. Tonkens (1994) ‘De Verdunningsgedachte van Dennendal: 20 jaar later’ in: Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid, okt., 1111-1118
 • Tonkens, E. (1992) ‘”Wat lig jij er weer achterlijk bij!”‘ De lage maatschappelijke waardering van CARA.’ Contrastma, (31) nr.3, 84-89
 • Tonkens, E. (1991) ‘Bent U geniaal? Over de sekse van het genie.’ VVAO- mededelingen nr. 43, 7-8