Recensies

(2013) ‘Veel vragen, maar komen ze op de agenda? Bespreking van het Signalement Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid’. Tijdschrift voor Gezondheidsethiek, 23(2), 50.

(2013) recensie van J. Rood Wat is er mis met gezag? en C. Brinkgreve, Verlangen naar gezag, Sociologie

(2007) ‘Vier uur wachten met moeder in de hal’, recensie van K. Emous, De loden mantel. Zorg en verzorging in Nederland, in Socialisme en democratie, nr 1-2, 74-76

(2004) recensie van Good Care. Enacting a complex ideal in long-term psychiatry van Jeannette Pols. Maandbald Geestelijke Volksgezondheid, jaargang 59, nr. 11, 966-968

(2004) recensie van Dilemma’s in de mantelzorg K. Knipscheer (red.). Binnenlands Bestuur, nr.18, 12

(2001) ‘Afrekenen op verhalen, niet op getallen.’ Recensie van Social Work and the Third Way. Tough love as social policy van B. Jordan with C. Jordan Tijdschrift voor de Sociale Sector jaargang 55 nr.12, 42-43

(2001) “De zelfmoord van het maakbaarheidsgeloof. ” Recensie van: De planning van de ontplooiing. Wetenschap, politiek en de maakbare samenleving van Jan Willem Duyvendak. Socialisme en Democratie, jrg. 58, nr.2, 79- 81

(1999) ‘Wie draait op voor het zorgtekort?’ Recensie van Een schaars goed. De betekenis van zorg in de hedendaagse levensloop, van Gabriel van de Brink, Tijdschrift voor de Sociale Sector, 33-34

(1999) recensie van: Zin der zotheid. Vijf eeuwen cultuurgeschiedenis van zotten, onnozelen en zwakzinnigen van Inge Mans, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, jaargang 54 nr.1, 74-77

(1998) recensie van Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de 20e eeuw van R. van Dalen en M. Gijswijt, en ‘Vrouwen werk en leven in de 20e eeuw’ van H. Pott-Buter en K. Tijdens, Tijdschrift voor de Sociale Sector, 8-10

(1995) recensie van Tussen caritas en psychiatrie. Lotgevallen van zwakzinnigen in Limburg’, van Annemieke Klijn, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, sept. 1995, 1005- 1008

(1995) recensie van: Race-ing Justice, En-gendering Power. Essays on Anita Hill. Clarence Thomas and the Social Construction of Reality van Toni Morrison (ed.) Migrantenstudies, themanummer sekse en etniciteit, 285- 287

(1994) ‘Hoe rede en emotie elkaar vonden’. recensie van: De liefde van Alcibiades. Over de rationaliteit van emotie’ van Heleen Pott, Krisis, tijdschrift voor filosofie nr. 55, 88-91

(1994) recensie van: De homoeconomicus als winkeldochter. Theorieën over arbeid, macht en sekse van Margo Brouns, Tijdschrift voor Vrouwenstudies, nr. 60, 545- 547

(1991) recensie van: De macht van de dubbele moraal. Verschil en gelijkheid in de verhouding tussen de seksen Tijdschrift voor Vrouwenstudies 46, 12e jaargang nr.2, 274-276

(1991) ‘Mens, durf te schrijven!’ recensie van: De Antropoloog als schrijver door Clifford Geertz, Krisis, Tijdschrift voor Filosofie, nr.43, 84-88

(1990) recensie van: Rediscovering Masculinity. Reason, Language and Sexuality, door Victor J. Seidler, Tijdschrift voor Vrouwenstudies 44, 11e jaargang nr.4, 465-467

(1989) ‘De terreur van blote borsten en corsetten.’ recensie van: Werken aan de schijn. Veranderingen aan het vrouwelijk lichaam, Tijdschrift voor Vrouwenstudies 39, 10e jaargang nr.3, 446-448

(1988) ‘Over de Goede, de Slechte en de Onware Indiaan.’ recensie van : De indiaan in ons bewustzijn, in: Etnofoor, 1e jaargang nr.1, p; 85-90

(1986) recensie van: Waarom mannen verkrachten’  Tijdschrift voor Vrouwenstudies 26, 7e jaargang nr.2, 196-197

(1987) recensie van: Antropologische Verkenningen, themanummer Feministische Antropologie 2. Tijdschrift voor Vrouwenstudies 32, 8e jaargang nr 1, 502-503

(1987) recensie van: Antropologische Verkenningen, themanummer Feministische Antropologie 1. Tijdschrift voor Vrouwenstudies 29, 8e jaargang nr.1, 100-101