Cursussen

Bachelor Humanistiek  / Humanistic Studies 2022-2023:

Cursus Humanisering van de publieke sector.
In deze module leren studenten wat de belangrijkste recente ontwikkelingen zijn in de publieke sector, met bijzondere aandacht voor het ‘sociaal domein’, zorg, justitie en defensie. Hoe heeft de publieke sector zich de afgelopen decennia ontwikkeld? Hoe kunnen we deze ontwikkelingen begrijpen? Tot welke kansen, problemen en spanningen leiden ze? En wat kan humanisering van de publieke sector betekenen? Aan de orde komen bijvoorbeeld de volgende vragen: waardoor is marktwerking opgekomen en wat betekent marktwerking voor de interacties tussen managers, professionals en cliënten?  Hoe kan het dat iedereen vindt dat er minder bureaucratie moet komen maar dat toch niet lijkt te gebeuren? Hoe kunnen we de populariteit van burgerinitiatieven en ‘living labs’ begrijpen? Waardoor is zelfredzaamheid  een dominant maatschappelijk- en beleidsideaal en wat brengt dit ideaal zoal teweeg? Waardoor en waartoe is maatschappelijke dienstplicht in het huidige regeerakkoord terecht gekomen? Hoe reageren publieke organisaties op toenemende diversiteit in de samenleving?  Studenten leren om  huidige beleidsontwikkelingen te begrijpen en kritisch te analyseren en erover in verschillende stijlen en voor verschillende publieken te schrijven en adviseren.
Werkboek (pdf)

Humanisering 3: Humanisering en organisaties I Een oriëntatie op professionaliteit, beleid en adviesgericht veldonderzoek in de publieke sector
In de module Humanisering en Organisaties bestuderen we wat goed werk is in publieke organisaties binnen het sociale domein (zorg, welzijn, onderwijs) en wat de mogelijkheden en belemmeringen daartoe zijn. Het doel van deze module is dat studenten zich verder ontwikkelen tot kritische wetenschappers in de humanistiek. Dat doen zij door een theoretisch gefundeerd voorstel voor onderzoek te ontwikkelen dat beoogt bij te dragen aan humanisering van de publieke sector. Studenten leren hoe zij op kritische wijze en goed geïnformeerd in samenwerking met een organisatie een methodologisch verantwoord en adviesgericht onderzoek vormgeven.
Werkboek (pdf)

Citizenship in a Turbulent Society
Citizenship is a core ideal in modern societies today, that has a firm rooting in humanistic ideals and practices. Citizenship is a pillar of humanism, as it articulates how relatively free, autonomous individuals give shape to their lives in relation to other individuals as well as to communities. In that sense, citizenship articulates relations between individuals and collectives, when these are not dictated by fixed hierarchical relations between for example masters and slaves or authoritarian leaders and their subjects. The notion of ‘citizenship’ integrates community membership with individual rights and duties/ responsibilities and thereby appeals to ideals of social justice.
Course book (pdf)

Master Humanistic Studies 2022-2023

Redistribution and Recognition in the Changing Welfare State
Graduates of Humanistic Studies are likely to work in the public sector as policy officers, management consultants, trainers, counsellors or researchers. Pastoral work or spiritual guidance also forms part of public sector work, e.g. in hospitals or palliative care. Therefore, an understanding of the developments in the public sector is essential. That is why we focus on the origins and development of social policy within developed welfare states, with a particular focus on the Netherlands.

Current Dutch welfare state reform, including the devolution of responsibilities for public tasks from the central government to local governments has a tremendous impact on the execution of public tasks by organizations as well as the professionals and citizens involved. In this course we will first look into what these changes contain within an international context seen from a normative perspective and secondly what these changes mean for different stakeholders in their daily practice.
Course book (pdf)