Promovendi en onderzoekers

PhD studenten onder supervisie

 • Brouwer, M. Recht bij Persoonlijk Maatwerk? De forensisch sociale professional aan zet / Justice in tailored provisions? A call for forensic social professionals. Met prof. dr. M. Trappenburg, UvH en dr. Q. Eijkman, HU
 • Chakari, A. Professionele dilemma’s van klantmanagers van sociale diensten bij begeleiding van vluchtelingen (voorstel in ontwikkeling). Met dr. T. Kampen, UvH
 • Collard, P.  Vertrouwen in lokaal participatief beleid. Met prof .dr. C. Leget en M. Visse PhD, UvH
 • Gerritsen, M. De transitie van school naar werk voor jongeren met beperkingen: zelfrespect en participatie onder de loep. Met prof. dr. M. Trappenburg, UvH en L. Verharen PhD, HAN Hogeschool
 • Harst, M. van der. Duurzaamheid en democratische legitimatie van burgerinitiatieven. Met dr. F. Bredewold, UvH
 • Hölsgens, V.  Over de lotgevallen van zingevingsvragen in de herziening van de verzorgingsstaat. Met dr. C. Anbeek, UvH
 • Hoijtink, M. Over stil verzet van sociaal werkers in een veranderende verzorgingsstaat. Buitenpromovendus Hogeschool van Amsterdam, met prof. dr. W.G.J. Duyvendak, UvA
 • Schmidt, J. Over waardigheid in de ‘participatiesamenleving’: de effecten van de hervorming van de verzorgingsstaat op morele emoties. Met prof. dr. M. Trappenburg, UvH
 • Spit, N. De rol van sociaal werk en burgerinitiatieven bij de integratie van statushouders. Met prof. dr. M. Trappenburg, UvH
 • Weele, S. van der. Theatres of Autonomy: Intellectual Disability, Dependency and Citizenship in the Participation Society.

  Gepromoveerd

   

  Onderzoekers

  • Ahmad, Menal
  • Arts, Josien
  • Collard, Pascal
  • Harst, Maria van der