Promovendi en onderzoekers

PhD studenten onder supervisie

  • Brouwer, M. ‘Recht bij Persoonlijk Maatwerk? De forensisch sociale professional aan zet / Justice in tailored provisions? A call for forensic social professionals.’ Graduate School UvH, met prof. dr. M. Trappenburg, UvH en dr. Q. Eijkman, HU
  • Holsgens, V.  Over de lotgevallen van zingevingsvragen in de herziening van de verzorgingsstaat. Met dr. Christa Anbeek, UvH
  • Hoijtink, M. Over stil verzet van sociaal werkers in een veranderende verzorgingsstaat. Buitenpromovendus Hogeschool van Amsterdam, met prof. dr. W.G.J. Duyvendak, UvA
  • Schmidt, J. Over waardigheid in de ‘participatiesamenleving’: de effecten van de hervorming van de verzorgingsstaat op morele emoties. Met prof. dr. M. Trappenburg, UvH
  • Weele, S. van der. ‘Theatres of Autonomy: Intellectual Disability, Dependency and Citizenship in the Participation Society.’

Onderzoekers

  • Ahmad, Menal
  • Arts, Josien
  • Collard, Pascal
  • Harst, Maria van der
  • Spit, Neeltje

Gepromoveerd