Promovendi

PhD studenten onder supervisie

 • Ahmad, M. Taking care of caregivers. Qualitative research on cooperation and development of interventions to cooperate for formal and informal caregivers of elderly migrants with dementia
 • Boglo, A. Bridging solidarity in neighborhood teams. Met dr. T. Kampen, UvH en dr. S. Oosterlynck, Universiteit Antwerpen
 • Brouwer, M. Recht bij Persoonlijk Maatwerk? De forensisch sociale professional aan zet’ / ‘Justice in tailored provisions? A call for forensic social professionals. Met prof. dr. M. Trappenburg, UvH en dr. Q. Eijkman, HU
 • Brand, S. Over Inclusieve participatie: onderzoek naar burgers die niet participeren
 • Gerritsen, M. De transitie van school naar werk voor jongeren met beperkingen: zelfrespect en participatie onder de loep. Met prof. dr. M. Trappenburg, UvH en L. Verharen PhD, HAN Hogeschool
 • Hillebregt, C. Over Eigen kracht conferenties in revalidatie (Family Group Decisionmaking in rehabilitation)
 • Hoijtink, M. Over stil verzet van sociaal werkers in een veranderende verzorgingsstaat. Buitenpromovendus Hogeschool van Amsterdam, met prof. dr. W.G.J. Duyvendak, UvA
 • Mulders, L. Psychologen onder druk: marktwerking, bureaucratisering en de cliënt als klant. Met prof. dr. M Trappenburg, UvH
 • Oosterhout, T. van. Tussen fatalisme en vitaliteit. Een verkennende studie naar de opleving van het burgerinitiatief in de zorg.
 • Roegiers, C. Competing solidarities: sexual justice versus cultural justice. Met prof. dr. S. Saharso, UvH
 • Schmidt, J. Over waardigheid in de ‘participatiesamenleving’: de effecten van de hervorming van de verzorgingsstaat op morele emoties. Met prof. dr. M. Trappenburg, UvH
 • Spit, N. De rol van sociaal werk en burgerinitiatieven bij de integratie van statushouders. Met prof. dr. M. Trappenburg, UvH
 • Visscher, K. Duurzaamheid en democratische legitimatie van burgerinitiatieven. Met dr. M. Hurenkamp, UvH
 • Weele, S. van der. Theatres of Autonomy: Intellectual Disability, Dependency and Citizenship in the Participation Society.

  Gepromoveerd