Promovendi en onderzoekers

PhD studenten onder supervisie

 • Brouwer, M. ‘Recht bij Persoonlijk Maatwerk? De forensisch sociale professional aan zet / Justice in tailored provisions? A call for forensic social professionals.’ Graduate School UvH, met prof. dr. M. Trappenburg, UvH en dr. Q. Eijkman, HU
 • Holsgens, V.  Over de lotgevallen van zingevingsvragen in de herziening van de verzorgingsstaat. Met dr. Christa Anbeek, UvH
 • Hoijtink, M.  Over empowerment en responsibilisering in sociaal werk. Buitenpromovendus Hogeschool van Amsterdam, met prof. dr. W.G.J. Duyvendak, UvA
 • Sebrechts, M. Over burgerschap en erkenning van mensen met een licht verstandelijke beperking. Met prof. dr. B. Daroit, UvA
 • Schmidt, J. Over waardigheid in de ‘participatiesamenleving’: de effecten van de hervorming van de verzorgingsstaat op morele emoties. Met prof. dr. M. Trappenburg, UvH
 • Weele, S. van der. ‘Theatres of Autonomy: Intellectual Disability, Dependency and Citizenship in the Participation Society.’

Onderzoekers

 • Ahmad, Menal
 • Arts, Josien
 • Collard, Pascal
 • Harst, Maria van der
 • Spit, Neeltje

Gepromoveerd