Lezingen

2023

3 november
Korte lezing over lokale democratie bij het afscheid van de burgemeester van Zeist

2 november
Aanbieding van het advies van de (door de regering ingestelde) adviescommissie weerbaarheid van de democratische rechtsorde aan Minister Hugo de Jonge op het ROC in Woerden

20 september
Boekpresentatie ‘Er is wél een alternatief’. Een einde van roofbouw op aarde en mens’. Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

14 september
Over democratie in de wijk. Tilburgse Week van de Democratie

1 september
Lezing op raadsconferentie Apeldoorn, over o.a. de vragen “Ervaren we binnen en buiten politiek en bestuur nog wel zoiets als een algemeen belang? Wat is er met de omgangsvormen gebeurd – onderling tussen de burgers en tussen overheid en burgers?”

25 april
Lezing over burgerparticipatie bij gemeentelijke besluitvorming op dag ‘Burgerparticipatie in Haarlem’

20 maart
Verdiepingscollege Burgerparticipatie op de Dag van het Bestuur. Stadsgehoorzaal, Leiden

25 januari
Lezing over meritocratie en ongelijkheid voor schoolleiders in het primair onderwijs, Fundatie van Renswoude in Utrecht (besloten).

2022

29 november
Lezing over burgerfora klimaat voor Volt afdeling Noord-Holland, Haarlem

3 oktober
Gesproken recensie bij boekpresentatie ‘De macht der gewoonte’, van Menno Hurenkamp en Jan Willem Duyvendak. Spui 25

22 september
Openingssessie conferentie Taking care of Caregivers, Pharos, Utrecht

17 juni
Lezing op symposium ‘Burgerbetrokkenheid bij de risico’s en onzekerheden van de energietransitie’, werkgroep Bestuurlijk Omgaan met de Veiligheidsrisico’s van de Energietransitie (BOVEN), ministerie van EZK

22 april
Ecological citizenship. Paper presented at Tilburg University, Law School

21 april
De kunst van ambachtelijke afstemming in de zorg voor mensen met een beperking, Symposium Samen één Toekomst’, georganiseerd door de familievereniging van Lunetzorg, Westerhoven

2021

25 november
Democratische vernieuwing in de zorg: stem geven aan cliënten en hun verwanten. Lezing op symposium Samen één toekomst, georganiseerd door Familievereniging van Lunetzorg.

11 november
Marie Kamphuis Lezing 2021: Buikspreken of tegenspreken? Sociaal werkers in de alledaagse democratie.
Sociaal werkers hebben van oudsher een cruciale rol om burgers stem te geven en te bevorderen dat hun stem gehoord wordt. Zo dragen ze bij aan onze democratie. Dat doen ze soms via ondersteuning van formele inspraak zoals cliëntenraden en bewonersraden, maar veel vaker nog via alledaagse interacties met burgers en andere professionals. Ze dragen daarmee bij aan de alledaagse democratie, het fundament onder een politieke democratie. Nu het vertrouwen in de politieke democratie onder druk staat, is de vraag extra prangend hoe sociaal werkers (kunnen) bijdragen aan die alledaagse democratie. Hoe bepaal je of je de stem van burgers versterkt en dus buikspreekt, of juist tegenspel biedt en dus tegenspreekt?

12 oktober
Doe nou gewoon mee: het klimaat, de overheid en de Nederlandse burger
Debatprogramma Reuring! Café,  georganiseerd door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM), in samenwerking met het Ministerie van BZK

15 september
Verschijnen boek En nou mag ik even! Burgerschap: wat is het en wat kun je ermee? Met Menno Hurenkamp. Boom Uitgevers Amsterdam

14 februari
In uitzending Tegenlicht, VPRO, over marktwerking in de zorg.

 

2020

23 september 
Positie en perspectieven van mensen met een verstandelijke beperking in de prestatiesamenleving: Martini Plaza Groningen, (georganiseerd door MEE groningen voor (zorg)organisaties en overheid)

30 januari
Publiek leiderschap: deugden voor de publieke sector na het neoliberalisme, Comenius maatwerkprogramma voor bestuurders van woningbouwcorporaties, Nijmegen

 

2019

26 november
Wat drijft en wat breekt burgerinitiatieven? De Tussenruimte bij EMMA

31 oktober
En wat vindt de burger…? Tafelgesprek: onder leiding van Ruben Maes in gesprek met Evelien Tonkens, Kim Putters (SCP), Cornel Vader (Leger des Heils) en burgemeester Gilbert Isabella (gemeente Houten). Het perspectief is hier de burger: hoe zien wetenschappers en praktijkmensen dit? Wat zien zij in de dagelijkse praktijk? Waar zitten burgers mee? Nationale Ombudsman, Wie doet er mee?  Burger en overheid in 2030. (Alleen genodigden)

26 september
Burgerparticipatie, in het kader van Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken

11 juni
The promise of proximity in welfare state reform: tensions between care and self-reliance. Lecture at the Symposium Renegotiating social citizenship, organized by Hans Uwe Otto from University of Bielefeld, Scholoss Herrenhausen, Hannover

28 mei
Wat is er aan de hand in Nederland? Over mondigheid en onbehagen. Ministerie van Sociale Zaken

22 mei
Gevolgen van decentralisaties in de zorg, lezing voor de Raad van State, Den Haag

17 mei
Coreferaat bij lezing Stacy Clifford Simplican, Internationaal Symposium Sociale Inclusie, Universiteit voor Humanistiek

16 mei
Graduate School Lecture by Stacy Clifford Simplican, Universiteit voor Humanistiek

10 mei
Kwetsbare mensen, krachtige buurten? De Meervaart Amsterdam

5 april
Presentatie onderzoek Duurzaamheid en democratische legitimatie van (overheidsbemoeienis met) burgerinitiatieven, Gemeentehuis Helmond

7 maart
Lezing Veranderende verhoudingen tussen vrijwilligers en betaalde krachten in zorg en welzijn, Hengelo, georganiseerd door Wijkkracht Hengelo, servicepunt vrijwilligerswerk.

26 februari
Panelgesprekken met Evelien Tonkens en anderen naar aanleiding van toneelstuk Goed Scheiden, Stadsschouwburg Amsterdam

14 februari
“Wat burgers bezielt. Actief burgerschap in een vitale democratie”. Lezing op seminar Samen kom je verder. Stimuleren van burgerparticipatie en inspelen op burgerinitiatieven. De Beleidsexpert, Nijmegen

23 januari
Symposium Ruimte voor iedereen? Naar aanleiding van onderzoek De waardigheidscirkel (Jante Schmidt, Carlo Leget, Alistair Niemeijer, Evelien Tonkens, Margo Trappenburg), Zaalverhuur 7, Utrecht

22 januari
Boekpresentatie ‘Zorg als Ambacht. Afstemmen op afhankelijkheid van mensen met een beperking’, door Simon van der Weele, Femmianne Bredewold, Ellen Grootegoed, Margo Trappenburg en Evelien Tonkens

2018

6 december, Lezing VO raad op bijeenkomst Aan de slag met burgerschap. Utrecht

20 november, Evelien Tonkens geeft inleiding op lezing van Barbara Ehrenreich: 19:30 – 21:00, Aula Universiteit Utrecht.
Op dinsdagavond 20 november is Barbara Ehrenreich te gast bij de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Hier gaat zij in gesprek met studenten over de zorgwekkende staat van haar thuisland. Onderwerpen die aan bod komen zijn de groeiende kloof tussen arm en rijk, de politieke gespletenheid, de #MeToo-beweging en de verraderlijkheid van de Amerikaanse Droom en positief denken. Biedt een humanistisch wereldbeeld nog uitkomst? Ehrenreich wordt ingeleid door prof. dr. Evelient Tonkens en geïnterviewd door prof.dr. Trudie Knijn. Aansluitend gaat Ehrenreich in gesprek met studenten en aanwezigen.
I.s.m. de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit Utrecht
Gratis toegang, aanmelden verplicht via www.uvh.nl/barbaraehrenreich

15 november, “Wat is er aan de hand in Nederland? Over mondigheid en onbehagen.” Lezing tijdens Communicatiedag Rijksoverheid. Academie voor Overheidscommunicatie, Den Haag

26 september, Spui25 een debatavond met Imrat Verhoeven, René Gabriëls, Evelien Tonkens en Nanke Verloo over emotie in de politiek

26 september, Opening fototentoonstelling ‘Oog voor anders’. Foto’s gemaakt bij onderzoek naar ervaringen van afhankelijkheid bij mensen met een verstandelijke beperking. Outsider Art Galerie, Hermitage Amsterdam

13 september, ‘Hulp dichterbij? Blik op drie jaar centraliseren in Nederland‘, Conferentie i.s.m. SCP en UvA, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

5 september, ‘Organiseren van nabijheid-zeepbel’, VU – Divosa collegereeks ‘bubbels en zeepbellen van het sociaal domein, Hogeschool Domstad, Utrecht

27 juni, Presentatie onderzoek VIAA en UvH op slotcongres Safe H(e)aven. Meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten. Provinciehuis Overijsel, Zwolle

23 mei, Overhandiging onderzoeksrapport De kunst van ambachtelijke afstemming aan minister De jonge. Ministerie van VWS, Den Haag

22 mei, ‘Professionele nabijheid: kansen en valkuilen in de samenwerking in en om wijkteams’. Congres Het wijkteam onder loep, Zorg + Welzijn, Reehorst Ede
Samenwerking is een toverwoord voor wijkteams. Samenwerking klinkt simpel maar is in de praktijk ingewikkeld. Kun je generalist en specialist tegelijk zijn? Hoe ga je om met verschillen in professionele achtergrond, (moeder)organisatie en visie op wat de cliënt nodig heeft? En hoe kun je via samenwerking zorgen dat je niet alleen (individuele) zorgvragen beantwoordt maar ook bijdraagt aan (collectief) welzijn en preventie? Deze vragen zal prof. dr. Evelien Tonkens behandelen op basis van het vierjarig onderzoeksproject De belofte van nabijheid (UvA/ UvH, Gak Instituut).

12 april,
Dignity and Emotional Labor in Care Work. Guest lecture Jason Rodriquez, author of Labors of love, nursing homes and the structure of care work., Graduate School Conference 2018, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

22 maart, ‘Burgerparticipatie bij ZonMW’, ZonMW, Den Haag
Burgerparticipatie staat centraal bij Zon-Mw, maar wat is het precies, onder welke voorwaarden draagt het iets bij aan de kwaliteit van (onderzoek naar) zorg, en wat zijn eventuele valkuilen? Rede ter gelegenheid van het afscheid van Ines van Rooijen van ZonMW

13 maart, Is vrouwenemancipatie voltooid? Schouwburg de Harmonie, Leeuwarden, tgv 60 jaaar Fryske Akademy
Is de emancipatie van vrouwen voltooid nu vrouwen hun onderwijsachterstand hebben ingelopen? Meisjes doen het in het onderwijs nu zelfs beter dan jongens. Vrouwen zijn veel beter opgeleid en ze zijn massaal betaald gaan werken. En #metoo maakt duidelijk dat (seksueel) geweld tegen vrouwen niet langer geaccepteerd wordt. Maar problemen zijn er zeker ook nog. De extra vragen die de ‘participatiesamenleving’ ons stelt komt vooral terecht bij vrouwen, die nu nog meer werk en zorg moeten combineren. Er is ook nog steeds een hardnekkige loonkloof. Wordt de stem van vrouwen wel voldoende gehoord? Waardoor vertaalt een voorsprong in opleiding zich niet in een voorsprong in maatschappelijke en politieke macht?
      In deze lezing maakt Evelien Tonkens de balans op van 60 jaar nadruk op kennis en ontwikkeling van vrouwen door de Fryske Academie, tegen de achtergrond van bijna 100 jaar vrouwenkiesrecht (in 2019). Hoe kan het grote succes in kennis en ontwikkeling van vrouwen doorsijpelen naar dito maatschappelijke invloed? Wat zijn de grootste successen en wat moeten de prioriteiten zijn voor de komende 60 jaar?

28 februari, ‘Zin of onzin van de participatiesamenleving: knellende vragen maar ook nieuwe kansen’. Lezing voor de Sociale Raad Tilburg

26 februari, Gesprekspartner Rondetafel gesprek over betrokkenheid van bewoners in de wijk, Gemeenteraad Arnhem

30 januari, How to Slow Down Life without Stagnating Society Resonance in an Accelerating World. Guestlecture Hartmut Rosa, author of Social Acceleration. Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

2017

 • 18 december: Ongelijkheid in de participatiesamenleving. In hoeverre vergroot de participatiesamenleving de verschillen tussen stad en platteland en tussen kansarm en kansrijk? Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
 • 6 december: De belofte van nabijheid in de Nederlandse decentralisaties van zorg, welzijn en integratie. Lezing tgv publicatie Jaarboek Armoede, Universiteit Antwerpen
 • 14 november: Jelgersmalezing over hedendaagse GGZ, LUMC Leiden
 • 6 oktober: Silencing in (elderly) care, on occasion of the bookpresentation Struggles about (elderly) care by Hanne Marlene Dahl, University of Roskile, Denmark
 • 5 oktober: De lokale respectsamenleving, lezing bij congres over Het nieuwe sociale contract, Deventer
 • 29 september: Key note lecture Decentralisation and the promise of proximity- Conference of the European Institute for Social Security, Hermitage, Amsterdam
 • 28 september: Plenary debate on ‘decentralisation and devolution of social security: the present state of research’ in Europe. Conference of the European Institute for Social Security, Hermitage, Amsterdam
 • 27 septemberSociaal werk en het activeren van burgers- lezing bij Jubileum 12,5 jaar welzijnsorganisatie DOENJA Dienstverlening, Utrecht
 • 7 juni: ‘Publieke waarden na het neoliberalisme.’ Lezing op voorjaarssymposium Wie niet weg is is gezien. Religie en levensbeschouwing in publieke instellingen. Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
 • 1 juni: Verantwoording in het sociale domein, kUS (Kennisplatform Utrecht Sociaal)
 • 17 mei: Internationale workshop: Dignity in dependence and emotional labour. Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
 • 9 mei: ‘Sociale inclusie: een weerbarstig ideaal.’ Inleidende lezing over sociale inclusie, Symposium Netwerkondersteuning in buurt en wijk, Hogeschool Viaa, Zwolle
 • 30 maart: ‘Gebrek aan zelfrespect, orde en zingeving. Polarisatie als antwoord. Het alternatief: een samenleving waarin ieder gelijke toegang heeft tot bronnen van zelfrespect.’ Lezing bij Associatie voor de Jeugd, Voorjaarscongres 2017, Maastricht
 • 7 maart: Moet ik stemmen? Over democratie en burgerschap. ’t Hoogt Debat, discussiereeks FAQ, Theater ’t Hoogt, Utrecht
  Voor een overzicht van lezingen uit het verleden klik hier
 • 13 februari: ‘It’s YOUR democracy, stupid!’ Referaat en discussie over Burgerschapscompetenties en Nieuwe Democratie (G1000/referenda). Saxion Hogeschool Deventer, 16.00 – 17.30
 • 7 februari: ‘Montessoridemocratie: op zoek naar nieuwe verhoudingen tussen overheid, politiek en burgers.’ SchiedamsDOEN
 • 25 januari: ‘Heeft de burger zin?’ Conferentie Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland.
 • 12 januari: Te gast bij avond over zorgstelsel Zorg en geld: de remedie. Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

2016

 • 17 februari: Participatiesamenleving, Voor Zij Actief, katholieke vrouwenorganisatie Zuid-Limburg, Mechelerhof, Mechelen
 • 16 maart: Inleiding op het Passie voor Zorg-congres
 • 31 maart: Lezing bij presentatie bundel G1000. Ervaringen met burgertoppen. Vereniging Nederlandse Gemeenten, Atrium, Den Haag
 • 29 april: ‘Roeping, loyaliteit en gezag: de publieke sector na het neoliberalisme.’ Oratie (dubbeloratie met Margo Trappenburg) Universiteit voor Humanistiek, Pieterskerk, Utrecht, 14.45 uur precies
 • 27 mei:'(De)professionalisering in de participatiesamenleving.’ Bijeenkomst kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS)
 • 2 juni: Actief burgerschap en democratie , Algemene Bestuursdienst Rijdsoverheid, Den Haag, (besloten, voor hogere leidinggevende ambtenaren)
 • 8 juni: Bijdrage(n) in het kader van The promise of proximity, Dag van de Sociologie, Tilburg
 • 30 juni: Bijeenkomst over nieuwe onderzoeksresultaten Belofte van nabijheid, bedoeld voor professionals van sociale wijkteams en die te maken hebben met decentralisaties. UvH, Utrecht
 • 5-7 juli : ‘Solidarity in diversity: interventions and strategies’, lezing Universiteit van Antwerpen tijdens bijeenkomst van internationaal onderzoeksnetwerk over Solidarity in diversity
 • 1 september: ‘Wat mag de overheid in de participatiesamenleving van burgers verwachten?’ Lezing Raadsconferentie gemeente Apeldoorn
 • 23 september: Deelname aan Thorbecke-symposium Burgerparticipatie en Doe-democratie
 • 18 oktober: ‘National culture versus human rights. Gender, sexuality and belonging in a globalizing world.’ Programma-avond ihkv het verschijnen van Culturalization of Citizenship. Belonging & polarization in a globalizing world.
 SPUI25, Amsterdam
 • 1 november: ‘Slow Politics: Het volk regeert! Met welk doel hebben wij een vertegenwoordigende democratie?’ Debatavond in De Balie, Amsterdam
 • 5 november: Voorgesprek bij theatervoorstelling We Doen Het Wel Zelf, Wunderbaum, Koninklijk Theater Carré. Over de staat en populariteit van burgerinitiatieven, enthousiaste en overbelaste burgers en een liefhebbende en tobberige overheid
 • 13 november: ‘De participatiesamenleving inhumaan?’ Lezing Humanistisch Verbond Walcheren, Middelburg
 • 23-24 november: Paperpresentatie ‘The role of social workers in creating solidarity in diversity in urban neighborhoods,’ conferentie Solidarity in diversity, Brussel
 • 8 december: ‘Democratie en burgerschap’, expertmeeting georganiseerd door Platform ZijN, Amsterdam

2015

 • 13 januari: Masterclass participatie bij de gemeente Utrecht
 • 23 januari: Lezing op het openingscongres van het Long-Term Care Partnership van de Universiteit van Amsterdam
 • 29 januari: Korte lezing bij de Dies Natalis van de Universiteit voor Humanistiek met als thema: “Hoe vrijwillig is vrijwilligerswerk?”
 • 10 maart: Lezing over de participatiesamenleving voor GroenLinks Diemen
 • 14 maart: Uitreiking Helemaal Humanitas Prijs 2014
 • 19 maart: In debat met Minister Plasterk en Jan Schrijver bij boekpresentatie ‘De ondernemende burger’, Den Haag, ProDemos
 • 16 april: Lezing HV Café, Humanistisch Verbond afdeling Amersfoort, over humanisme binnen de participatiesamenleving
 • 18 mei: Presentatie onderzoek naar de verhouding tussen participatieve en representatieve politiek tijdens ‘Doe Open! Festival’, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
 • 21 mei: Lezing over burgerparticipatie en de rol van de overheid tijdens Helden van Kortom, Gent
 • 4 juni:  Lezing over vrijwilligerswerk bij afscheid van directeur NOV
 • 10 juni: Lezing over vermaatschappelijking van de jeugdzorg in Brussel
 • 12 juni: Organisatie van en bijdrage aan invitational conference Onderzoeksnetwerk Changing welfare states ism. VNG onderzoeksmethoden voor onderzoek naar de drie decentralisaties: hoe verricht je onderzoek in een sterk veranderende omgeving?
 • 25-28 augustus: Presentaties op de conferentie van de European Sociological Association in Praag. Engelstalige presentaties over
  • The promise of proximity- an interpretative policy analysis (over de belofte van nabijheid, met Femmianne Bredewold, Thomas Kampen, Loes Verplanke, Marinde van Egmond, Karlijn Kremer en Jan Willem Duyvendak)
  • Non-participants in participatory democracy (over de montessoridemocratie, met Jante Schmidt en Margo Trappenbug)
  • Boundary work and welcoming work among professionals and volunteers in the new welfare state (over: Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?, met Marianne van Bochove en Loes Verplanke)
  • Urban encounters (over integratie mensen met beperkingen, met Femmianne Bredewold en Margo Trappenburg)
 • 10 september: Lezing zomerschool Oranjefonds over de de participatiesamenleving en de drie decentralisaties, www.oranjefonds.nl
 • 21 september: Lezing over onbesproken ontwikkelingen en prangende vragen bij de drie decentralisaties. De Staat van Nederland, Amsterdam
 • 26 september: Lezing bij symposium Evidence-based medicine: evaluatie van een beheersingsmechanisme (1990-2015).  UMC Utrecht, Roze collegezaal
 • 7 oktober: Vrijwilligerswerk en de participatiesamenleving. Lezing bij Sensoor Rotterdam
 • 14 oktober: Lezing over de stand van zaken van de drie decentralisaties, Rotterdam
 • 19 oktober: Lezing over de Belofte van nabijheid in de drie decentralisaties, MEE Zuid Limburg, Heerlen
 • 23 oktober, ‘Citizen participation in the smart city’, Eindhoven, Dutch Desing Week, ihkv. Eindhoven Smart City
 • 27 oktober: ‘Worden we slimmer of dommer?’ Te gast bij avondprogramma ‘Dom dommer domst’, Studium Generale Universiteit Utrecht, 2000 – 2200, Aula Academiegebouw.
 • 28 oktober: College bij collegereeks Lessen voor de Democratie die de Vereniging van Griffiers samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) dit najaar organiseert.
 • 4 & 5 november: Conferentie ‘Who is (rendered) responsible? UvH Graduate School
 • 25 november: Lezing over vrijwilligerswerk bij Handje Helpen, Utrecht
 • 1 decemberSociale en sportinterventies onder de loep. Lezing op conferentie ‘Kwalitatief onderzoek naar buurtontwikkeling’ in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
 • 1 december: In debat met Harry Kunneman over waarden en wetenschap, Universiteit voor Humanistiek

2014

 • 27 februari: ‘Mondige burgers, getemde professionals’, lezing voor Kenniswerkplaats Leefbare Wijken Rotterdam
 • 12 maart: debat ‘Pijn en plezier van de affectieve burger’, met Imrat Verhoeven, Jos van der Lans en Nico de Boer, Utrecht
 • 14 maart: gastspreker bij ME/WE in Frascati Theater
 • 20 maart: reactie op programma over integriteit bestuurders in de zorg, voor Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (besloten)
 • 20 maart: Eigen kracht, burenhulp; een ideologie of realiteit?
  Lezing in serie ‘Adequate GGZ NU!’ bij Rino Zuid
 • 25 maart: Actief burgerschap en participatie. Hoe doen we dat? Bibliotheek, Alkmaar Centrum
 • 27 maart: Coreferaat bij lezing Paul Schnabel tgv uitreiking Ds. Visscherprijs, Janskerk Utrecht
 • 8 september: lezing op Oranje Fonds Zomerschool
 • 9 september: spreker op studiemiddag ‘Kunnen we dat niet aan de vrijwilligers overlaten? Verschuivende verhoudingen tussen vijwilligers en professionals in zorg en welzijn.’
 • 18 september: lezing op Nationaal Congres Gezondheidszorg, 17, 18 & 19 september, Nieuwegein
 • 22 september: lezing over de decentralisatie van de zorg, op symposium De Staat van Nederland, georganiseerd door Expertisecentrum voor de journalistiek, Universiteitsbibliotheek Amsterdam
 • 25 september: debat met Davide Nicolini op de conferentie ‘An Inquiry into Theories of Practice‘, 24- 25 September 2014, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht. Debat vindt plaats in de ochtend van 25 september
 • 25 september: (middag) bijdrage debat bij expertmeeting over ontwikkeling van prestatieindicatoren voor decentralisaties, georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de USBO van de Universiteit Utrecht
 • 25 september: (avond) deelname aan debat ‘Battle of Ideas. Are we facing a democratic crisis?’, De Balie, Amsterdam
 • 15 oktober: key not lecture Burgerschap en Zorg, conferentie georganiseerd door Center for Dementia Research, Linköping University, Zweden
 • 31 oktober: key note lecture op jaarcongres Nederlandse Vereniging voor Ethici Nederland (VveN), ‘De Mantel der Liefde?’ Over de morele plicht van kinderen om voor hun ouders te zorgen, Verzorgingshuis Bartholomeus, Utrecht
 • 2 november: Socrateslezing: een humanistisch perspectief op de participatiesamenleving
 • 6 november: Den Haag (locatie volgt), over de spanning tussen burgerparticipatie en de lokale democratie
 • 2 december: Humanistisch Cafe Zwolle

2013

 • ‘Medicalisering en marktwerking’. Bijeenkomst over medicalisering van de Sociaal- Wetenschappelijke Raad van de KNAW, Amsterdam, 16 februari 2013.
 • ‘In eigen kracht gezet of in het pak genaaid? Actief burgerschap in de nieuwe verzorgingsstaat’. Rondetafelgesprekken georganiseerd door de Gemeente Sittard- Geleen, Sittard-Geleen, 27 februari 2013.
 • ‘Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?’. Openbare presentatie voor stadsdeel Nieuw-West, Amsterdam, 7 maart 2013.
 • ‘Actief burgerschap in de multiculturele samenleving’. Provinciaal Platform Minderheden Limburg, Roermond, 17 maart 2013.
 • ‘Zelfregie en eigen kracht’. Besloten lezing voor de gemeente Sittard-Geleen, Sittard- Geleen, 27 maart 2013.
 • ‘Herziening van de verzorgingsstaat:Wat beweegt burgers?’. Urban Studies college georganiseerd door Trancity, Haarlem en ProjectManagementbureau Bert Runhaar, Amsterdam, 11 april 2013.
 • ‘Van AWBZ naar Wmo: van zorgen voor naar eigen verantwoordelijkheid?’. Lezing voor medezeggenschapsorganen in wonen, zorg en welzijn, Amsterdam, 24 april 2013.
 • ‘Eigen kracht ontkracht? Affectief burgerschap in de nieuwe verzorgingsstaat’. Slotconferentie ‘Eigen kracht ontkracht? Affectief burgerschap in de nieuwe verzorgingsstaat’, Utrecht, 16 mei 2013.
 • ‘Burgers maken hun buurt’. Lunchlezing voor gemeente Hengelo, Hengelo, 23 mei 2013.
 • ‘Actief burgerschap en de staat van de stad’. Lezing voor gemeente Amsterdam, Amsterdam, 29 mei 2013.
 • ‘Zelfrespect en werk’. Dag over respect georganiseerd door de Universiteit Utrecht, Utrecht, 11 juni 2013.
 • ‘Sociaaleconomische scheidslijnen: slotreflectie’. Conferentie over sociaal- economische scheidslijnen in Nederland, Amsterdam, 13 juni 2013.
 • ‘Bewoners en invloed’. Lezing voor Stadgenoot, Amsterdam, 25 juni 2013. ‘Prostitutie: legaliseren of verbieden?’. Inleiding en debat bij Opening Academisch Jaar University College Tilburg, Tilburg, 19 augustus 2013.
 • ‘Eigen kracht’. Masterclass Beleid en Bestuur georganiseerd door de gemeente Amsterdam, Amsterdam, 5 september 2013.
 • ‘Amsterdam zorgt voor zichzelf’. Het Stadsgeprek, georganiseerd door De Balie/Het Parool, Amsterdam, 10 september 2013.
 • ‘Van professionals naar vrijwilligers in welzijn, zorg en beheer van de (semi-) publieke ruimte’. Lezing bij de viering van het vijftienjarig bestaan van Eigenwijks, Amsterdam, 11 september 2013.
 • ‘Uitvallers in de zorg’. De Staat van Nederland, Amsterdam, 23 september 2013.
 • ‘Hoe democratisch is de doe-democratie?’. Symposium Burgerschap 3.0 georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), Amsterdam, 25 september 2013.
 • ‘Can(‘t) we leave that to volunteers?’. Introductory lecture at international workshop on shifts in the relationship between professionals and volunteers, Amsterdam, 26 September 2013.
 • ‘Doe het zelf maar’. Debat van het negende Trouwberaad, Den Haag, 2 oktober 2013.
 • ‘De rol van beroepskrachten en vrijwilligers in pedagogische civil society’. Drie lezingen op regionale bijeenkomsten over ‘Professionele kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: samen voor jeugd’ georganiseerd door ActiZ, GGD Nederland, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, MOgroep en VGN. 3 oktober te Eindhoven, 8 oktober te Arnhem 14 oktober te Rotterdam
 • ‘Burgerinitiatieven in de zorg’. Expertmeeting kenniscentrum wonen en zorg, Utrecht, 17 oktober 2013
 • ‘Als meedoen pijn doet’. Sociaal debat georganiseerd door Binnenlands Bestuur, Driebergen, 24 oktober 2013.
 • ‘Herwaardering van kwetsbaarheid’. Rondetafelgesprek Algemene Commissie Wonen en Rijksdienst, Den Haag, 31 oktober 2013.
 • ‘Herziening van de verzorgingsstaat’. Jaarconferentie Werkgroep Patiënt Centraal (wpc) georganiseerd door de PvdA, Amsterdam, 2 november 2013.
 • ‘10 misverstanden over vrijwilligerswerk’. Uitreiking Helemaal Humanitas Prijs, Zeist, 16 november 2013.
 • ‘Als meedoen pijn doet. Lessen voor bestuur en beleid van 8 jaar onderzoek naar burgerinitiatieven’. College op Vrijdag: gemeenten & maatschappelijk initiatief georganiseerd door In actie met burgers!, Amsterdam, 22 november 2013.
 • ‘Reflecties op de doe-democratie-nota en de versnellingsagenda’. Netwerkbijeenkomst Doe-democratie georganiseerd door VNG/ Ministerie van BZK, Den Haag, 25 november 2013.
 • ‘De beste de baas? Over de schaduwzijden van de prestatiemaatschappij’, Filosofisch Cafe Hoogeveen, Hoogeveen, 26 november 2013.
 • ‘10 misverstanden over vrijwilligerswerk’. Vrijwilligersdag 2013 georganiseerd door de gemeente Venlo, Venlo, 28 november 2013.
 • ‘Marktwerking, wantrouwen en bezuinigingsdrift: een analyse van de maatschappelijke druk op de psychotherapie’. Jaarlijkse conferentie Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), Amsterdam, 13 december 2013.
 • ‘Burgerparticipatie:de positie van ouderen in de participatiemaatschappij’. Seminar burgerparticipatie: de positie van ouderen in het toekomstige zorg- en welzijnslandschap georganiseerd door Zuyd Hogeschool en Eizt+, Heerlen, 17 december 2013.
 • ‘Wie maakt de stad?’. Spreker bij het Sphinxdebat georganiseerd door Sphinx i.s.m. Stad.Academie, Maastricht, 19 december 2013.

2012

 • Burgerschap en binding (Marokkaanse) Nederlanders: kansen en valkuilen, Netwerkdag Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, Vrijwilligerswerk 2012: zes uitdagingen, Gemeente Rotterdam, 11 april
 • Merkbare vermindering regeldruk, Actal Den Haag, 17 april
 • Presentatie Onderzoek Actief Burgerschap, VSB Fonds, 19 april
 • Gezagscrisis?, Kring van Amsterdamse Sociologen (KAS), 24 mei
 • Lim-burgerschap tussen onderschatten en overvragen, Provincie Limburg, 31 mei
 • Making Active Citizens, Program Group Seminar Dynamics of Citizenship and Culture, 14 mei
 • Discussant bij symposium Thinking Feelings. Affective Attachments, Emotional Sociologies, Aesthetic Formations (sessies over Performance en Memory), Het Meertens Instituut, 11 en 12 juni
 • Vrijwilligers, professionals en de Big Society, Consortium NICIS Vrijwilligers, 13 juni
 • Zin en onzin over partnerschap tussen overheid en burgers’, Derde College van West,  20 juni
 • Mondige burgers, getemde professionals, RINO Dag van de Professional 2012, 30 augustus
 • Burgerkracht; bezuiniging of nieuwe visie?, Actiz-Aedes kennis centrum, Den Bosch, 5 september
 • Debat met Guliano Bonoli op AIAS Annual Conference 2012  Never waste a good crisis! Structural labour market reform in times of austerity, 26 sep
 • De stille revolutie in de wijk: sociaal werk & actief burgerschap, Welzijnsdebat 2012. De verbindende rol van de sociaal werker, De Reehorst Ede, 10 oktober
 • Ruimte voor de burger?, NSV/SCP Actualiteitencollege, 29 november
 • Wat houdt de samenleving bijeen?, KNAW-symposium over burgerschap, 10 december
 • De slimste aan de macht, in debat met Hans Achterhuis over meritocratie, Studium Generale Utrecht: serie Tegendenkers, 17 december

2011

 • Burgerschapsvorming: (hoe) kun je dat toetsen? Lezing over burgerschapsvorming in het onderwijs, georganiseerd door de Inspectie van het Onderwijs, 31 oktober, Utrecht
 • Key-note lecture over trends en ontwikkelingen in vrijwilligerswerk op NOV-congres, georganiseerd in het kader van het Jaar van de Vrijwilliger, 20 oktober, KPMG-gebouw, Amstelveen
 • Burgerperspectief in de zorg. lezing voor IGZ, 13 oktober, Almere
 • Debat van Waarde. Het goede leven doorgeven. Naar een eigentijdse invulling van het verheffingsideaal.’ In debat met oa Job Cohen, Lodewijk Asscher en Kees Schuyt, 13 september, Paard van Troje, Den Haag
 • Geef ons de ruimte. De invalshoek van bewoners. Interview met Evelien Tonkens op het symposium Bewonersparticipatie vernieuwt. Wat werkt? 21 juni, Lantarenvenster, Rotterdam
 • Citizens make their neighbourhood in Leiden, presentatie onderzoek samen met I. Verhoeven op Nicis Seminar Challenges of Urban Governance, Nicis Institute, 9 juni, Eden Babylon Hotel, Den Haag
 • Arnon Grunberg vs Evelien Tonkens, in debat met Arnon Grunberg over de aard van onze cultuur, 27 mei, De Balie, Amsterdam
 • Expertmeeting naar aanleiding van het onderzoek Bewoners in Beweging, samen met Imrat Verhoeven, 26 mei, Amsterdam
 • Zelfredzame buurten: aanlokkelijk en realistisch perspectief?, lezing op de conferentie Zelfredzame buurten: hoe doe je dat? Georganiseerd door Nicis Institute, 24 mei, ’t Kapelletje, Rotterdam
 • The Janus face of communitarian based long-term care. Key note lecture International Care Conference 2011, Does Europe Care? 28 april, Aula, Universiteit van Amsterdam
 • Actieve burgers in de buurt: bemoedigende en ontmoedigende interacties, lezing op het congres Zelfredzame buurten – Hoe doe je dat? Georganiseerd door Nicis Institute, 14 april, ROC Zadkine, Rotterdam
 • Ruimte voor de professional in de jeugdzorg en het HBO-onderwijs, lezing o het landelijke congres Professionele ruimte voor HBO-docenten en werkers in de jeugdzorg, 12 april, Hogeschool Inholland, Rotterdam
 • De onbeholpen samenleving. lezing voor de gemeente Velsen, 7 april, stadhuis, Velsen
 • De onbeholpen samenleving, lezing tbv Philos, filosofische café, 15 maart, Schimmelpenninck Huys, Groningen
 • Actief burgerschap als schokdemper in een turbulente verzorgingsstaat, lezing tbv
 • Humanitas en Stichting Mentorschap, 15 maart, Groningen
 • Burgers en overheid: bemoedigende en ontmoedigende interacties’, lezing voor de gemeente Groningen, 15 maart, het Paleis, Groningen
 • Bemoediging en ontmoediging van vrijwilligers, lezing tbv Oranjefonds, 14 maart, spoorwegmuseum, Utrecht
 • Burgers maken hun buurt, lezing samen met Imrat Verhoeven in het kader van het NICIS-project tbv de gemeente Leiden, 14 maart, Leiden
 • Paneldiscussie Gebrek aan vertrouwen van grote groepen burgers in de overheid, 2 maart, de Balie, Amsterdam
 • Onbeholpen burgerschap. Van goede bedoelingen naar effectiviteit. FDO Burgerschapslezing, Soeterbeeckprogramma, georganiseerd door Radbout Universiteit Nijmegen en Forum voor Democratische Ontwikkeling, 3 maart, Nutshuis, Den Haag
 • Boekpresentatie De Onbeholpen Samenleving, samen met Menno Hurenkamp, Paul Schnabel en Sa?d Bensallam, 25 maart, de Balie, Amsterdam
 • Welke kunst is het subsidieeren waard? Inleiding op het debat kunstsubsidiéring, 22 februari, Debatschuur Mondiaal Centrum, Haarlem
 • Bemoedigende en ontmoedigende interacties tussen burgers en professionals. Masterclass voor de gemeente Utrecht, 17 februari, Mammoni Gran Café, Utrecht
 • Kennisdag ‘Burgerschap in de activerende verzorgingsstaat’, georganiseerd samen met Jan Willem Duyvendak, 10 februari, Doelenzaal, Amsterdam’
 • Meritocracy and the erosion of self-respect, lezing op het Einstein Forum samen met Tsjalling Swierstra, 8 februari, Potsdam/ Berlijn, Duitsland

2010

 • Brave burgers gezocht. De grenzen van een activerende overheid. Debat nav verschijning van het TSS-jaarboek, 15 december, Spui, Amsterdam
 • Actief burgerschap en activerende organisaties, inleiding voor de leergang platform Corpovenista 2010, georganiseerd door TU Delft, 8 december, Woudschoten, Zeist
 • Rondetafelconferentie Binnenspel: Een beter Limburg begint bij jezelf, 29 november, Roermond
 • Zegeningen en dwalingen van de WMO, WMO als participatiewet: ervaringen van cliënten en professionals. Collegereeks Grote stad en gezondheidszorg, georganiseerd door Arnoud Verhoeff, Universiteit van Amsterdam, Mozaiek, Amsterdam
 • From multiculturalism to integration: different trajectories in European debates over citizenship’, key note lecture, 4 november, hotel Farah, Rabat
 • Dagafsluiting conferentie ‘Strangeness and Familiarity’, 21 en 22 oktober, Academiegebouw, Groningen
 • De bal bij de burger, Schoorlezing, 14 oktober, de Glasbak, Almere
 • Panellid rondetafelgesprek ‘Fostering Urban Citizenship in a Reluctant Country of Immigration: The Case of The Hague.’ 15th International Metropolis Conference, 6 oktober, World Forum Convention, Den Haag
 • De situatie in Kanaleneiland, key note speaker voor KEI Kennis Centrum Stedelijke Vernieuwing, 30 september
 • De gevolgen van de DBC en de marktwerking voor de professionals in de GGZ, georganiseerd door Arkin, 28 september, Keizersgrachtkerk, Amsterdam
 • Het oplossend vermogen van actief burgerschap’, opening nieuwe politieke jaar 2010/2011, 2 september, gemeentehuis, Zaanstad
 • Het gezicht van de publieke zaak presentatie voor de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, 28 juni, Aula Raad voor de Rechtspraak, Den Haag
 • Utopisme, anarchisme en de rol van de staat, 22 juni, Binnengasthuis, Amsterdam
 • Actief burgerschap tussen onderschatten en overvragen.’ Lezing op de Middag van de Wijkontwikkeling, met thema de terugtredende overheid en de gevolgen voor de wijkaanpak. 17 juni, Latijnse school, Deventer
 • Actief burgerschap als schokdemper in een turbulente verzorgingsstaat, lezing op Divosa Voorjaarscongres Scherp aan de wind, 4 juni, stadsschouwburg de Harmonie, Leeuwarden
 • Tussen onderschatten en overvragen: actief burgerschap in de veiligheidszorg?, conferentie van Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie met thema Burgernet en andere vormen van burgerparticipatie in de veiligheid, 3 juni, Nieuwegein Business Center, Nieuwegein
 • Lezing op jaarvergadering Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) over de veranderende relatie tussen burger en bestuur. 28 Mei, Philharmonie (Concertgebouw), Haarlem
 • Inleiding over gezag op WRR-verkenning met het thema ?Gezag, bestuur en media?, 20 mei, Studio Dudok, Den Haag
 • De rol van burgers, bedrijven en instellingen?, workshop en lezing op Werkconferentie Dag van het Risico, met thema Gezond omgaan met risico?s en incidenten, georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 19 Mei, Sociéteit De Witte, Den Haag
 • Lezing op CVZ Pakketdebat 2010, De toekomst van de langdurige zorg, college voor zorgverzekeringen (CVZ) 18 mei, Panama, Amsterdam
 • Public Results Societal and Civic’, New Synthesis Project’s (NS6) Canada Roundtable, georganiseerd door Canada School of Public Service, 4 en 5 mei, Victoria Hall, Ottawa, Canada
 • Gastcollege voor het Centrum voor Sociologisch Onderzoek, 23 april, Leuven, Belgi?.
 • Coreferaat op ESPAnet voor Social Policy Research Days, 22 april, International School for Humanities and Social Sciences (ISHSS), Amsterdam
 • Beroepstrots?!, Wilhelmina Rouwenhorst-lezing voor NCVGZ, op het Nederlands Congres Volksgezondheid 2010, 8 april, De Doelen, Rotterdam
 • Zorg in de wijk, lezing voor Kenniscafé Cordaan met als thema Zelfstandig wonen in de wijk. Van Limmikhof, 30 maart, Amsterdam
 • Polarisatie en culturele reflectie. Lezing samen met Jan Willem Duyvendak voor Forum Collegereeks Polarisatie26 maart, Geldmuseum, Utrecht.
 • Inleiding Workshop Kwaliteit bewondersbudgetten. Kennisbijeenkomst, Bewonersparticipatie: de hype voorbij!? Kennisbijeenkomst 25 maart, Akantes, Amsterdam.
 • Workshop Kracht en beperkingen van (buurt)netwerken. Kennisbijeenkomst, Bewonersparticipatie: de hype voorbij!? Kennisbijeenkomst 25 maart, Akantes, Amsterdam.
 • Recente wetenschappelijke inzichten over bewonersparticipatie. Kennisbijeenkomst, Bewonersparticipatie: de hype voorbij!?  25 maart Akantes, Amsterdam. KennisNetwerk Amsterdam.
 • De geïsoleerde allochtone mantelzorger,  lezing op Expertmeeting Mantelzorg: Signalen uit de stad. Markant, Centrum voor mantelzorg, 4 februari, Amsterdam

2009

 • Ruimte voor vernieuwen, lezing op Manifestatie buurtalliantie, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, 27 november
 • Actieve burgers, activerende instituties, lezing op jaarconferentie KennisInstituut Stedelijke Samenleving (KISS), Regardz Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle, 26 november
 • Beschouwing bij werkconferentie ‘Sterkere mensen, betere buurten’, Geertekerk, Utrecht, 25 november 2009
 • Zorg in de wijk, lezing voor het Kenniscafé van Cordaan met thema ‘zelfstandig wonen in de wijk’, Van Limmikhof, Amsterdam, 23 november 2009
 • Bewonersparticipatie via vouchers: democratisch en activerend? Lezing en presentatie van gelijknamige rapport. Eindhoven, 16 november 2009
 • Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking en professionaliteit in de publieke sector. Lezing op Verzekeringsgeneeskundige Dagen, 13 november 2009
 • Op zoek naar weerkaatst plezier. Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stad. Axion, Lelystad, 12 november 2009
 • Burgerschap en maatschappelijk ondernemen, symposium leerstoel maatschappelijk ondernemen. Universiteit Nijmegen, 4 november 2009
 • Bewonersparticipatie tussen onderschatten en overvragen, Mitros, Atelier, Arnhem, 2 november 2009
 • Bewonersparticipatie tussen onderschatten en overvragen.’ Middelburg, 16 oktober 2009
 • Ethiek en marktwerking in de zorg. Lezing voor JongCordaan, Podium Mozaiek, Amsterdam ,15 oktober 2009
 • Actief burgerschap en sociale cohesie, De Balie, Amsterdam, 13 oktober 2009
 • Mondige burgers, getemde professionals, jubileum huisartsengroep, Utrecht, 9 oktober 2009
 • Start met onderneming. VGN-congres 29 september 2009
 • Kwaliteit en verantwoording: hoe wel? Zorg voorbij marktwerking en bureaucratie.’ Vereniging gehandicaptenzorg Nederland, 29 september 2009
 • Burgerschap van ouderen, Symposium ouderenzorg, De Sparrenhorst, Nunspeet, 23 september 2009
 • Kwaliteit en verantwoording: hoe wel?, Zorg voorbij marktwerking en bureaucratie. Lezing op jaarcongres van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland,  29 september 2009
 • Civil society en de WMO, lezing voor ouderen- en cli?ntenorganisaties Patienten en consumenten platform, Amsterdam, 7 september 2009
 • Minimabeleid en het goede leven, lezing voor cli?ntenraden in de WMO en de bijstand, Arnhem, 3 september 2009
 • Wijkontwikkeling en Leefbaarheid, Jaarbeurs Utrecht, 25 juni 2009
 • Het vak van OCW-ambtenaar, Den Haag , 27 juni 2009
 • Lezing over actief burgerschap, T-Seminar gemeente Tilburg, 18 juni 2009
 • Lezing op conferentie ‘WMO in de buurt’, Zwolle, 4 juni 2009
 • Lezing op conferentie Beleidsgetraumatiseerden, Rotterdam, 27 mei 2009
 • -titel- Stichting welzijnswerk Hoogeveen , 2 april 2009
 • Ontmoeten & Verbinden, lezing in de serie de Stadswijkstudies op locatie, Akantes Multifunctioneel centrum, Amsterdam, 12 en 19 maart 2009
 • Hoe nu verder met de WMO? Theoretische blik?. Lezing tijdens Deventer Debat. B&A groep. Deventer Schouwburg, Deventer, 12 februari 2009
 • Op zoek naar weerkaatst plezier. Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stad.? Plenaire sessie tijdens congres ?het mes snijdt aan drie kanten. Meer waarde voor mantelzorger, vrijwilliger en cliënt. Movisie. Meervaart, Amsterdam, 29 januari 2009

2008

 • Koortsachtig en bijziend. De vervlechting van media en politiek in het debat over de ziekenhuizen. Agnietenkapel, Utrecht, (Katholiek Instituut voor de media Nijmegen), 29 januari 2008
 • Actief en activerend, lezing in serie de Stadwijkstudies, De Observant, Amersfoort, 12 februari 2008
 • Burgerschap en binding, lezing in serie de Stadwijkstudies, De Observant, Amersfoort, 3 maart 2008
 • Burgerparticipatie in de WMO, landelijke conferentie Zorgbelang, Loosdrecht, 13 maart 2008
 • Zeggenschap en verantwoording in de zorg, jubileumconferentie Stichting Prisma Waalwijk, Goirle, 27 maart
 • Uitsluiting en afzijdigheid, lezing in serie de Stadswijkstudies, De Observant, Amersfoort, 8 april 2008
 • Zeggenschap en verantwoording, lezing in serie de Stadswijkstudies, De Observant, Amersfoort, 6 mei 2008
 • Burgerparticipatie in de WMO, provinciehuis, Den Haag, organisatie: Zorgbelang Zuid Holland, 30 mei
 • De beste de baas. Prestatie, respect en solidariteit in een meritocratie’, debatcentrum DwarsDiep in Groningen. 28 mei
 • ROB-lezing (Raad voor Openbaar bestuur), en presentatie heruitgave boek Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector, organisatie ROB, Sociëteit de Witte, Den Haag, 9 september
 • Calculerende of zorgzame samenleving: scenario’s voor de toekomst, jubileumsymposium GGz Nijmegen, 18 september
 • Actief en activerend, lezing in serie de Stadwijkstudies, De Observant, Amersfoort, 29 september 2008
 • Burgerschap en binding, lezing in serie de Stadwijkstudies, De Observant, Amersfoort, 27 oktober 2008
 • De burger, inleiding conferentie verkenning van relatie burger – overheid gemeente Apeldoorn, Residence Victoria, Hoenderloo, 31 oktober 2008
 • Op zoek naar weerkaatst plezier, inleiding op de Dag van de Mantelzorg bij stadsdeel Amsterdam Noord, Raadzaal Stadsdeelhuis Amsterdam-Noord, 10 november 2008
 • Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie?, Den Haag, ministerie van VROM, 25 november 2008
 • Lelystad bezien in breder perspectief, LPB dagen, thema: verbinden en loslaten. LPB- locatiedagen  Landelijk Platform voor Wijkgericht werken. Agora, Lelystad, 27 november 2008

Debatten en paneldiscussies e.d.

 • In debat met de Amerikaanse politicoloog Robert Putnam, De Rode Hoed. Organisatie Ministerie van VWS/ DSP-groep, 25 juni’Achter de voordeur’, organisatie Jaarcongres Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, 26 juni
 • Grondwet als bindmiddel? met o.a. Minister ter Horst, Universiteitsdag 2008, 7 juni

2007

 • Burgerinitiatieven en burgerparticipatie, NICIS/ Gemeente Amsterdam, 20 november 2007
 • Bevordering van burgerinitiatieven, Amsterdamse fondsen, Maagdenhuis, 16 november 2007
 • Verantwoording in het maatschappelijk werk, 60 jarig jubileum NVMW, De Fabriek, Maarssen, 14 november 2007
 • Het recht om thuis te verpieteren. Voetangels en klemmen op weg naar participatie van gehandicapten?, 40 jarig jubileum Syndion, Sliedrecht, 9 november 2007
 • Als je papier maar goed zit. Marktwerking, bureaucratie en professionalisme in de ggz, Symfora Zorggroep Hilversum, 7 november 2007
 • Nieuwe vormen van verantwoording voor professionals, Medisch Centrum Leeuwarden, 2 oktober 2007.
 • Medezeggenschap cli?nten in welzijnsinstellingen, LOC-jaarcongres, De Reehorst Driebergen, 21 september 2007
 • Een actieve en uitnodigende overheid: de Wmo als kans? Schiedam, (twee lezingen voor resp de gemeenteambtenaren en externe partners, 13 september 2007
 • Individu versus gemeenschapszin, De Balie Amsterdam, 31 juni 2007
 • Actief burgerschap en de Wmo, Stichting Hulp en Welzijn, Leeuwarden, 26 juni 2007
 • Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, cliënten, professionals?, Parc Centre Scheveningen/Ministerie van VWS (expertmeeting mantelzorg en vrijwilligerswerk), 26 juni 2007
 • Modern opbouwwerk? presentatie van het rapport aan de stadsdeelraad, gemeente en andere belangstellenden, Stadsdeelkantoor Amsterdam- Oost/Watergraafsmeer, 20 juni 2007
 • Keuzes in de sociale bijdrage van woningcorporaties, Aedes jaarcongres, Het Spant, Bussum, 14 juni
 • Zeggenschap en verantwoording in wonen, zorg en welzijn, Bungehuis, Universiteit van Amsterdam, 13 juni 2007
 • De vele gezichten van participatie, afdeling sociale geneeskunde UvA, 11 juni 2007
 • Professionaliteit en verantwoording in de zorg, Nieuwspoort ism. KNMG en RVZ, 6 juni 2007
 • Zeggenschap en verantwoording in het welzijnswerk. De Horst, Amersfoort, 25 mei 2007
 • Betrokken burgerschap, lezing in serie stadswijkstudies, De Observant, Amersfoort, 7 mei 2007
 • Zin en onzin van prestatiemeting, Stadhuis Tilburg ism ziekenhuis, 25 april 2007
 • Vrijwilligerswerk en de Wmo, symposium Vrijwilligerscentrale Rotterdam, 3 april 2007
 • Van burgerschap naar burgerinitiatief, Perscentrum Nieuwspoort/ Ministerie van V&W Den Haag, 21 maart 2007
 • Geschreven nota en presentatie over Burgerschap en WMO voor stadskantoor Schiedam, maart 2007
 • Publieke moraal in de gezondheidszorg voor Reliëf, Doorn, 8 maart 2007
 • Zin in zorg?? 8 maart 2007
 • Een uitnodigende en verbindende overheid en de WMO, presentatie voor College van B&W Scheidam, 6 maart
 • Dagvoorzitterschap studiedag jeugdzorg (Euregionaal Congresbureau), Eindhoven 8 februari 2007
 • Wmo en actief burgerschap, Westerkerk Amsterdam (50 jarig jubileum Gouden Reaal), 2 februari 2007
 • Waarom een cli?ntenraad zelden cliënten bevat en andere goed bewaarde geheimen van zeggenschap van burgers in de zorg.? Universiteit Twente, symposium bestuurskunde, 30 januari 2007

Debatten, paneldiscussies e.d.

Debat over professionalisering. PIP, Rotterdam juni 2007
Debat over professionalisering. Hulp en Welzijn, Leeuwarden juni 2007

2006

 • The reinvention of  public morality, invited speaker op de conferentie Publics and markets, Open University Milton Keynes, United Kingdom, 25 en 26 oktober 2006.
 • Informal care governance, 19 januari 2006, slotlezing op workshop Informal Care governance,  Uva-Hva, ISHSS, Amsterdam
 • Informal care governance, met J.W.Duyvendak, international conference Urban Health, VU, Amsterdam, 28 oktober 2006
 • Actief burgerschap en veiligheid in de wijk , Studiecentrum Overheid en Bedrijf, (tweemaal: in Kurhaus Scheveningen op 30 maart  en in Meeting plaza in Utrecht op 12 oktober)
 • Actief burgerschap en vrouwen in openbaar bestuur, Netwerk Vrouwen in topfuncties, Bilthoven, 9 maart 2006.
 • Een luisterend oor in een woud van bureaucratie. De waarde van vrijwilligerwerk Provinciehuis Noord Brabant, 16 maart 2006
 • Actief burgerschap en levenslang leren in de wijk, Spectrum Gelderland ism. Ministerie van Sociale Zaken, Wageningen, 11 mei 2006
 • Visies op goed burgerschap, Kenniscentrum Grotestedenbeleid, Gemeentehuis Deventer, 31 mei 2006
 • Praten helpt. Binding door Dag van de Dialoog, De Rode Hoed Amsterdam, 12 september 2006
 • Vermaatschappelijking van de zorg: stand van zaken. Presentatie van leeronderzoek en overkoepelende conclusies, Cordaan, Amsterdam, 13 september 2006
 • Actief burgerschap en sociale cohesie, actualiteitencollege burgemeesters, ROI, Nunspeet, 20 september 2006
 • Wat burgers bezielt, met M. Hurenkamp, aanbieding van gelijknamige  onderzoek aan premier Balkenende, Theater Concordia ism. Ministerie van Algemene Zaken, 2 november 2006
 • Burgerschap en opbouwwerk, Stichting De Boog, Den Haag, 14 november 2006
 • Handboek moraliseren, Kennisnetwerk Amsterdam (KNA), Woningcorporatie Het Oosten, 21 november 2006
 • Autonomie door zelfspot. Een beschavingsoffensief, Socrateslezing 2006, met T. Swierstra, De Rode Hoed in samenwerking met Humanistisch Verbond, 30 november 2006
 • Als je niet wilt zedenpreken. Moraliseren in de sociale sector, Bellevue Theater ism. Primo, Beraadsgroep Vorming, Stichting Actief Burgerschap en Hogeschool van Amsterdam, 18 december 2006
 • Wonen zorg en welzijn herijkt, Prisma Brabant (discussieleiding, Tilburg, 26 en 31 januari 2006
 • Actief burgerschap en de wet, Ministerie van Justitie, 16 februari 2006
 • Amsterdam-Rotterdam conferentie ASSR, (voorzitten paneldiscussie), Compagnietheater Amsterdam, 23 februari
 • coreferaat bij onderzoek Imrat Verhoeven, ASSR, 9 mei 2006
 • De nieuwe vaderlijkheid, paneldiscussie, de Balie Amsterdam 31 mei 2006
 • Verdiepingsgesprek burgerschap, normen en waarden, Minister- President Balkenende en twee andere deskundigen, Ministerie van Algemene Zaken Den Haag 22 augustus 2006
 • Expertmeeting Burgerschap en binding, Ministerie van Justitie, Den Haag, 31 oktober 2006
 • Overschot aan mannelijke hoogleraren? Gesproken column voor Minister van Onderwijs,/Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, Academiegebouw, Utrecht, 8 november 2006
 • De waarde van kiezen, Centrum voor ethiek en Gezondheid ism Ministerie van VWS, Den Haag, 14 november
 • coreferaat bij Evelyne Baillergeau, ASSR, 28 november 2006
 • Zwerfjongeren tussen wal en schip, Stichting Zwerfjongeren Nederland, (leiding discussie met deskundigen en Prinses Maxima), Nijmegen, 2 december 2006
 • WMO en Civil Society, Akantes/ Gemeente Amsterdam, 21 december 2006

2005

 • Post patient perspectives. Universiteit van Bielefeld, internationale conferentie What works: Modernising the Knowledge Base of Social Work , (paper geschreven met prof. dr. J.W. Duyvendak)
 • Mondige burgers, getemde professionals, Petrus Camper Instituut, Utrecht
 • Kansen valkuilen en voorwaarden voor succesvolle bewoners initiatieven. Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken ism ministerie van VROM en Aedes, Hilversum
 • WMO en actief burgerschap, provincie Groningen ism Groningse gemeenten.
 • Allochtonen en huiselijk geweld, Enschede (Universiteit Twente ism.  steunpunt minderheden KISS en provincie Overijssel)
 • Mondige burgers, getemde professionals, Stichting NOVO, Groningen
 • Mondige burgers getemde professionals, Andragogennetwerk, Groningen
 • De invloed van clientenraden- clientenraden ziekenhuizen noordelijke provincies
 • WMO en actief burgerschap, Staverdens Genootschap (directeuren van de grootste woningbouwcorporaties), Hilversum
 • Modernisering van toezicht en verantwoording van woningcorporaties, Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties Utrecht
 • Marktwerking in de WMO, STAMM, Assen
 • Rol van actieve clienten binnen de GGZ, Meerkanten (ggz instelling) Ermelo
 • Actief burgerschap en competenties, leren voor en door participatie, Vlaams-Nederlandse Conferentie Burgerschap en competenties Beraadsgroep Vorming, Socius, Haagse Hogeschool, IPP, en Stichting Actief Burgerschap, Den Haag.

12 januari
‘Als je best doen niet goed genoeg is’; Participatie en erkenning van mensen met beperkingen. Cordaan i.s.m. Pakhuis de Zwijger, Amsterdam