Interviews

Publiek domein over burgerfora, oktober 2022

VNO-NCW Bilderberg-special over polderen of polariseren, november 2022

Anbo-tijdschrift, over vrijwilligerswerk, april 2022

‘Het raamwerk van zelfredzaamheid heeft zijn langste tijd gehad’, Sociale Vraagstukken, 4-11-2021

‘Burgerschap is het fundament van onze samenleving‘, EduKitchen, 26-10-2021

‘Een grotere rol voor de burger in het klimaatbeleid‘, HUMAN, 20-10-2021

‘Het probleem is niet dat feministen zeuren, maar er zijn wel zeurende kwesties’, Tijdschrift voor Genderstudies, 3-09-2020

‘In een welvarend land wordt de zorg steeds duurder. Niks mis mee, zegt deze hoogleraar‘, de Correspondent, 24-01-2020

‘Wie hulp nodig heeft, heeft weinig aan een netwerk’, NRC Handelsbld, 12-09-2018

‘Experiment met soepelere bijstand: bijverdienen mag en niet verplicht solliciteren Een goed idee?’ De Volkskrant, 5-07-2017

‘Bij elke beslissing moet je je afvragen: draagt dit nu echt bij aan een betere arts-patiëntrelatie?’, MedZ, maart 2016

‘Beloften worden nog niet ingelost’, VNG Magazine, 05-02-2016

‘Participeren, maar dan anders’, Interruptie, ledenblad CDJA, nr 4, 2016

Interview met nieuwe hoogleraar Evelien Tonkens, Zorgethiek.nu, 15-08-2014

Interview with Evelien Tonkens (YouTube), humaniseren.nl, 23-06-2014

‘Participatie mogelijk door ondersteuning’. Interview over afscheidsrede UvA, Markant, 05-06-14

Interview Evelien Tonkens (YouTube), Kenniswerkplaats Leefbare Wijken Rotterdam, 04-06-2014

‘Burgers zijn de belangrijkste bron van vernieuwing’, WI Christenunie, 15-10-2013

‘Houd het contact licht’, nicollinevanderspek.nl, 01-10-2013

Levenslessen Evelien Tonkens, NRC Handelsblad, 07-09-13

‘Mensen kruipen in hun schulp en schamen zich’, PlusPunt, juli 2013

“Individualisering leidt niet per se tot minder vrijwilligers” (interview met Evelien Tonkens en Derk Jan Stobbelaar). Mens & Landschap, 2(1), 4-6.

‘Zelfs een avondje barbecueën helpt enorm’, Folia, 13 oktober 2011

Bewonersparticipatie vernieuwt. Wat werkt? aflevering: Evelien Tonkens (YouTube), SEV, 17-06-2011

Interview met Evelien Tonkens in het Parool, 23-12-2009

‘Nieuwe fase in onze democratie. Over grote en kleine leiders’, Nieuwwij.nl, 28-10-2009

Folia, Weekblad voor de UvA, 62 (29), Hoera voor de burger

Radio 5, 4 maart 2009. Omroep Llink, OBA-Live. Over polarisatie n.a.v. publicatie in RMO-bundel

Radio 1, 2 maart 2009. Over gezagsproblematiek n.a.v. artikel AD 02-03-09

Metro, 9 februari 2009: Lijst probleemwijken openbaar gemaakt

Wmo-magazine, maart 2008

Handicap en beleid maart 2008

VROM magazine, maart 2008

Schoolbestuur magazine voor bestuurders toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs, november 2008

SPUI alumnimagazine van Universiteit van Amsterdam, september 2008

Agis-nieuwsbrief voor relaties, juli 2008

Villa VPRO radio1, ?Marktwerking in de thuiszorg?, 11 oktober 2008

Tros Kamerbreed radio 1, 22 november 2008

KRO radio 1, 17 januari 2006

Casa Luna radio 1, 26 april 2006

Staatscourant, 22 november 2006

Trouw, 13 november 2006

Humanistische omroep, 24 november 2006

RVU- De Publieke Zaak, 6 december 2006

HDC-media (Haarlems dagblad e.d.), 23 december 2006

VNG-.Magazine, Handicap en Beleid, Folia, Plattelandsvrouwenmagazine, Het Parool, nieuwsbrief

Landelijk Platform Buurtbeheer, 2025 (ouderenzorg), Staatscourant, GSB-.Magazine, Amsterdam FM, Teleac

In fictie kun je eerlijker zijn dan in historische studies. Interview met Marina Warner. Lust en Gratie, 1991, nr.4, 42-57