Biografie & cv

Evelien Tonkens is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht sinds mei 2014. Sinds 2019 is ze tevens onderzoeksdirecteur en directeur van de Graduate School van de UvH. Tussen 2005 en 2014 was zij bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap bij de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam, vanaf 2007 voltijds. Tonkens studeerde ‘politieke en sociaal-culturele wetenschappen’ aan de Universiteit van Amsterdam en werkte aan de universiteiten van Nijmegen en Groningen en diverse onderzoeksinstituten. In 1999 promoveerde ze in de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Nijmegen. Tussen 2002 en 2005 was ze woordvoerder Volksgezondheid, Welzijn en Emancipatie voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Aansluitend was ze zeven jaar vaste columnist van de Volkskrant. Tussen 2007 en 2013 was ze toezichthouder bij GGZ-centraal, tussen 2007 en 2016 bij Meander Medisch Centrum, en tussen 2013 en 2021 lid van de Raad van Toezicht van Mondriaan GGZ. Ze schreef een groot aantal artikelen en boeken over veranderende idealen en praktijken van burgerschap en de publieke sector.

Een selectie van haar boeken:

 • En nou mag ik even! Burgerschap: wat is het en wat kun je er mee? (Boom Uitgevers, 2021, met Menno Hurenkamp)
 • Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen. (Van Gennep, 2020, met Thomas Kampen, Melissa Sebrechts en Trudie Knijn)
 • Zorgen als Ambacht: afstemmen op afhankelijkheid van mensen met een beperking. (Uitgeverij de Graaff, 2019, met Simon van der Weele, Femmianne Bredewold, Ellen Grootegoed, Margo Trappenburg)
 • De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt.  (Van Gennep, 2018, met Femmianne Bredewold, Jan Willem Duyvendak, Thomas Kampen en Loes Verplanke)
 • Montessori-democratie. Spanningen tussen burgerparticipatie en lokale politiek (Amsterdam University Press 2015, met Margo Trappenburg, Menno Hurenkamp en Jante Schmidt)
 • Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk (Van Gennep 2013, met Mandy de Wilde)
 • De onbeholpen samenleving (AUP 2011, met Menno Hurenkamp)
 • Spugen op kleine leiders (Van Gennep 2009)
 • Tussen onderschatten en overvragen. Actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk (Sun-Trancity 2009)
 • Op zoek naar weerkaatst plezier (AUP 2009, met Jennifer van den Broeke)
 • De beste de baas? Prestatie, respect en solidariteit in de meritocratie (Amsterdam University Press (AUP) 2008, met Tsjalling Swierstra)
 • Mondige burgers, getemde professionals (Van Gennep 2008)
 • Het zelfontplooiingsregime, De actualiteit van Dennendal en de jaren zestig. (Prometheus, 1999)

cv: