Biografie & cv

Evelien Tonkens (1961) is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht sinds mei 2014. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van Mondriaan GGZ, en redacteur van TSS Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Tussen 2005 en 2014 was zij bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap bij de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Ze is een veelgevraagd adviseur voor nationale en lokale overheden en andere organisaties, onder meer als voorzitter van de wetenschappelijke begeleidingscommissie van de tweede evaluatie van Wmo van het SCP iov. het ministerie van VWS (2012-2014), als lid van de adviescommissie Kennisinfrastructuur van de Wmo van de Raad voor Gezondheidszorgonderzoek (2013-2014) iov. de Gezondheidsraad.

Tonkens studeerde ‘politieke en sociaal-culturele wetenschappen’ aan de Universiteit van Amsterdam en werkte aan de universiteiten van Nijmegen en Groningen en diverse onderzoeksinstituten. Tussen 2002 en 2005 was ze woordvoerder Volksgezondheid, Welzijn en Emancipatie voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Aansluitend was ze zeven jaar vaste columnist van de Volkskrant. Tussen 2007 en 2011 was ze toezichthouder bij GGZ-centraal.

In 1999 promoveerde ze in de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Nijmegen op Het zelfontplooiingsregime, De actualiteit van Dennendal en de jaren zestig. Haar meest recente boek is The Culturalization of Citizenship. Belonging and Polarization in a Globalizing World (2016),  met Peter Geschiere en Jan Willem Duyvendak (red). Eerder publiceerde ze onder meer de volgende boeken:

 • Montessori-democratie. Spanningen tussen burgerparticipatie en lokale politiek (Amsterdam University Press 2015, met Margo Trappenburg, Menno Hurenkamp en Jante Schmidt)
 • Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn (Platform31 2014, met Marianne van Bochove en Loes Verplanke)
 • Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk (Van Gennep 2013, met Mandy de Wilde)
 • Burgers maken hun buurt (Platform31 2013, met Bas Denters, Imrat Verhoeven en Judith Bakker)
 • Respect, waardering en ontplooiing. Burgerschap voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking (Movisie 2012, met Karen Mogendorff en Loes Verplanke)
 • Crafting citizenship. Understanding tensions in modern societies (Palgrave MacMilllan 2012, met Menno Hurenkamp en Jan Willem Duyvendak)
 • Burgerinitiatieven: proeftuin voor partnerschap tussen overheid en burgers (AUP 2011, met Imrat Verhoeven,)
 • Participation, responsibility and choice. Summoning the active citizen in western European welfare states (AUP 2011, met Janet Newman)
 • De onbeholpen samenleving (AUP 2011, met Menno Hurenkamp)
 • Spugen op kleine leiders (Van Gennep 2009)
 • Tussen onderschatten en overvragen. Actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk (Sun-Trancity 2009)
 • Op zoek naar weerkaatst plezier (AUP 2009, met Jennifer van den Broeke)
 • De beste de baas? Prestatie, respect en solidariteit in de meritocratie (Amsterdam University Press (AUP) 2008, met Tsjalling Swierstra)
 • Mondige burgers, getemde professionals (Van Gennep 2008)

cv:

cv-voor-website-okt16