Kwalitatief onderzoek naar buurtontwikkeling

iu-2

Sociale en sportinterventies onder de loep. 1 december lezing op conferentie ‘Kwalitatief onderzoek naar buurtontwikkeling’ in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Who is (rendered) responsible?

On November 4th and 5th 2015, the Graduate School of the University of Humanistic Studies (Utrecht, The Netherlands) will present a conference on responsibilization and dependency in a changing welfare state. With prof.dr. Helen Kohlen (Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar, Germany) and dr. Thomas Biebricher (Goethe Universität, Germany).ZewsowiJeT

Dom, dommer, domst? Over de wetenschap achter intelligentie

DomDommerDomstOp dinsdagavond 27 oktober te gast bij Studium Generale van de Universiteit Utrecht

‘De wereld lijkt er niet slimmer op te worden. Hoogopgeleiden krijgen gemiddeld minder kinderen dan laagopgeleiden en soort zoekt steeds meer soort. Maakt dit selectieproces een steeds schaarser goed van intelligentie? Wordt de samenleving steeds dommer?’

De Staat van Eindhoven

smartcitizenHoe verhoudt de ambitie van Eindhoven om een slimme stad te zijn zich met de realiteit van de participerende burger? Deze vraag en de conflicten die zich rond dit vraagstuk voor kunnen doen staan centraal tijdens De Staat van Eindhoven, een publiek forum over het vormgeven van de slimme stad in een participatiemaatschappij. In deze bijeenkomst tijdens de Dutch Design Week wordt samen met het publiek verkend waar deze twee ontwikkelingen elkaar in Eindhoven al dan niet ontmoeten. 23 oktober 2015.

Info en tickets

Hoe is het gesteld met de aandacht in onze samenleving?

De_aandachtmaatschappij7 oktober avondlezing bij Sensoor Rotterdam

Hoe is het gesteld met de aandacht in onze samenleving? In welke mate wordt er belang gehecht aan een aandachtige omgang met het leven? Het Sensoorproject ‘De aandachtsmaatschappij’ onderzoekt via een serie lezingen deze vragen. Sensoor, Stichting Mara en Samen 010 geven in het najaar 2015 het woord aan Prof. Dr. Tonkens met de lezing ‘Vrijwilligerswerk in de participatiesamenleving’.

Van Rijn negeert diagnose en aanbevelingen van Gezondheidsraad

logo-sociale-vraagstukken_tcm30-341386.jpeg-3-2
Artikel op Sociale Vraagstukken met Saskia Keuzekamp en Jan Willem Duyvendak.

Staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van VWS vroeg de Gezondheidsraad om advies over de vraag ‘Hoe kunnen onderzoek, praktijk en onderwijs worden samengebracht in een samenhangend, zichzelf instandhoudend systeem van kennisontwikkeling, kenniscirculatie en kennisimplementatie, dat een hoogwaardige beroepsuitoefening in het kader van de Wmo bevordert?’ Belangrijkste aanbeveling van de Gezondheidsraad aan de staatssecretaris was het uitvoeren van een substantieel meerjarig stimuleringsprogramma ’Maatschappelijke ondersteuning’. Dat zou hard nodig zijn in een sector die een cruciale rol speelt in de transformatie, maar die worstelt met een onderontwikkeld kennisdomein. Helaas negeert de staatssecretaris de diagnose van de Gezondheidsraad en slaat hij haar belangrijkste aanbeveling in de wind.

Zorgdecentralisaties – een jaar verder

Header-De-Staat1Lezing bij De Staat van Nederland
21 september, Amsterdam

De decentralisaties in de zorg zijn per 1 januari 2015 ingegaan. Bijna een jaar verder maakt prof. dr. Evelien Tonkens de eerste tussenbalans op. Hoe heeft dat uitgepakt? Wat zijn de bugs in de participatiesamenleving? Waar zou de journalistiek meer aandacht voor moeten hebben?

Enkel academici profiteren van wijkzeggenschap

IMG_7316

Artikel in NRC Handelsblad met Margo Trappenburg, Jante Schmidt en Menno Hurenkamp naar aanleiding van het verschijnen van het boek De Montessori-democratie, Spanningen tussen burgerparticipatie en de lokale politiek (Amsterdam University Press), dat op 18 mei aan minister Plasterk werd aangeboden in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.