Introductie

Sinds 1 mei 2014 heeft Evelien Tonkens haar werkzaamheden als bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap afgerond om verder te gaan als hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Het onderzoek vindt plaats binnen de door haar geleide leerstoelgroep Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector.

Veel mensen maken zich zorgen over burgerschap en de publieke sector.  Waardoor zijn veel publieke organisaties zo bureaucratisch? Waardoor komen menselijke waardigheid en solidariteit vaak zo in het gedrang? Wat vraagt volwaardig burgerschap – meetellen, meepraten en meedoen-  van burgers en de samenleving?  Wat is volwaardig burgerschap, en wat is een humane publieke sector?  Deze algemene vragen worden uitgewerkt aan de hand van de volgende thema’s: