Introductie

Als voorzitter van de leerstoelgroep Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector van de Universiteit voor Humanistiek geeft Evelien Tonkens leiding aan het onderzoek van 27 onderzoekers die aan haar leerstoel zijn verbonden: promovendi, universitair docenten en hoofddocenten en hoogleraren.  Het onderzoek vindt plaats in het kader van het UvH-onderzoeksprogramma ‘A meaningful life in a just and caring society.’

Veel mensen maken zich zorgen over burgerschap en de publieke sector. Wat is volwaardig burgerschap?  Wat vraagt het van burgers en de samenleving? Hoe kunnen mensenrechten en menselijke waardigheid worden bevorderd, zowel hier in Nederland als daarbuiten? En wat is een humane publieke sector, waarin burgers en professionals tot hun recht komen? Waardoor zijn veel publieke organisaties zo bureaucratisch? Waardoor komen menselijke waardigheid en solidariteit vaak zo in het gedrang? Deze brede vragen worden uitgewerkt aan de hand van de volgende thema’s:

Burgerschap, morele emoties en de herziening van de verzorgingsstaat

Burgerschap en nieuwe democratische verhoudingen

Burgerschap in de pluriforme samenleving

Burgerschap in de prestatiemaatschappij