Kunnen we dat (niet) aan de vrijwilligers overlaten?

profvrijwilligers-omslag-VS-26-08-14-vs2Vrijwilligerswerk staat prominent op de agenda van politiek en beleid. Vooral in het gemeentelijk zorg en welzijnsbeleid zijn de verwachtingen van de inzet van vrijwilligers hoog. Het onderzoeksproject ‘Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?’ van de Universiteit van Amsterdam geeft antwoord op de vraag wat de voor- en nadelen en voorwaarden zijn van een toenemend beroep op vrijwilligers.

In deze onderzoeksbriefing zetten de onderzoekers naar aanleiding van de naderende gemeenteraadsverkiezingen en ten behoeve van actuele keuzes in het gemeentelijke beleid de belangrijkste resultaten van het onderzoek op een rijtje. Waar moet je als wethouder, ambtenaar of lokaal politicus op letten om te beoordelen in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om meer aan vrijwilligers over te laten?

Eindrapport
Projectwebsite
Onderzoeksbriefing Vrijwilligers UvA (e-versie)
Artikel op Sociale Vraagstukken