Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, cliënten en professionals

Op zoek naar weerkaatst plezier. Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stadIn opdracht van de gemeente Amsterdam

Download publicatie

Vrijwilligers, mantelzorgers en professionele hulpverleners maken deel uit van een netwerk van zorgverleners rond een zorgbehoevende. In deze publicatie verkennen de auteurs Evelien Tonkens, Jennifer van den Broeke en Marc Hoijtink de vraag in hoeverre er samenwerking en afstemming is tussen die verschillende partijen. Een goede balans hierin is essentieel voor het voorkomen van overbelasting en voor het creëren van potentiële voldoening van mantelzorgers en vrijwilligers. In het optimale geval is er sprake van een perfecte balans en van weerkaatst plezier: men haalt authentiek plezier en voldoening uit het feit dat men een ander plezier en voldoening schenkt.

Onderzoekers
: prof. dr. Evelien Tonkens; Jennifer van den Broeke, M.Sc.; Marc Hoijtink, M.Sc.