Ongelijke burgers. Burgerschap voor mensen met ernstige psychiatrische beperkingen.

Huidige burgerschapsconcepten draaien om autonomie en zelfstandigheid. Ze lijken mensen met langdurige psychiatrische problemen vooral uit te sluiten en veronachtzamen de verantwoordelijkheden van medeburgers in de zorg voor mensen met psychiatrische beperkingen. In het onderzoek Ongelijke Burgers wordt gekeken hoe het burgerschap van mensen met een psychiatrische beperkingen een vorm kan krijgen die dit probleem overkomt. Hiertoe wordt een concept van relationeel burgerschap ontwikkeld. Hierin is burgerschap niet een opdracht voor de GGz cliënt alleen, maar ontstaat burgerschap in relaties tussen cli?nten en anderen. Door dit concept theoretisch uit te diepen en aan de praktijk te toetsen hoopt dit project het succesvol burgerschap van mensen met ernstige psychiatrische beperkingen te bevorderen.

Ootes, S.T.C. (2012) Being in place: Citizenship in long-term mental healthcare

Projectleiders: prof.dr. D.L. Willems, prof. dr. E.H. Tonkens, dr. A.J. Pols

Onderzoeker: S.T.C. Ootes, M.Sc., M.A. (s.t.ootes@amc.uva.nl)

Periode: juni 2007 – dec 2012