Gefinancierd door Platform31, tien stedelijke partijen en de AISSR. 2009-2013

De resultaten van dit project werden gepresenteerd tijdens de conferentie Eigen kracht ontkracht? op 16 mei 2013 in de Jaarbeurs Utrecht.

Publicaties

De in 2007 geïntroduceerde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) doet een groot beroep op ‘actief burgerschap’. Wat is dat precies: wat zijn de doelen en resultaten van de Wmo? Naar die vragen doet het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van de Universiteit van Amsterdam onderzoek. Het onderzoek maakt deel uit van een reeks AISSR-onderzoeken naar sociale participatie en actief burgerschap, die alle onder leiding staan van de prof. dr. Jan Willem Duyvendak (hoogleraar Sociologie) en prof. dr. Evelien Tonkens (hoogleraar actief burgerschap)

Projectleiders: prof. dr. J.W. Duyvendak, prof.dr. E.H. Tonkens, prof. dr. J. Grin
Onderzoekers: dr. L.H. Jansen Verplanke,  dr. I. Verhoeven, E.M. Grootegoed MSc., T.G. Kampen MSc.

Periode: april 2009 – voorjaar 2013