Evaluatie Dag van de Dialoog

In opdracht van de gemeente Amsterdam

Op 21 december 2005 vond in Amsterdam voor de derde keer de Dag van de Dialoog plaats. De Dag van de Dialoog is een middel om mensen met elkaar in gesprek te brengen. Hier was volgens de organisatoren behoefte aan vanwege de voelbare spanningen in de stad na de aanslagen in de Verenigde Staten van 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh.
Het doel van de dag is mensen uit alle segmenten van de samenleving bij elkaar te brengen om te praten over samen wonen, werken en leven in de stad. Het gaat hierbij niet om het debat, maar om luisteren naar elkaar en leren van elkaars ervaringen door een dialoog.
Onderzocht wordt in hoeverre de Dag van de Dialoog bijdraagt aan een oplossing van problemen op het gebied van integratie, maatschappelijke binding, eigen initiatief en verantwoordelijkheid van burgers en wederzijds respect tussen verschillende bevolkingsgroepen. In hoeverre lukt het om groepen te activeren die nog niet actief waren? In hoeverre lukt het om mensen, die normaal nooit met elkaar in contact komen, met elkaar in contact te brengen? In hoeverre leidt dit tot nieuwe initiatieven van burgers?
Deze evaluatie is een interessante casus in het debat over de aard van de maatschappelijke betrokkenheid en binding van hedendaagse burgers met de maatschappelijke instituties en medeburgers.

Onderzoekers: Jolanda Koffijberg, met medewerking van Margot Enthoven en Marc Hoijtink

Periode: januari 2006 – juli 2006

Praten helpt. Een onderzoek naar de Dag van de Dialoog. Tonkens, E. Ankeren, M. van. Stichting Actief Burgerschap / Universiteit van Amsterdam (2006)