9781137534095Lag de nadruk bij het begrip burgerschap tot een jaar of tien geleden nog op de verwerving van sociale, economische en juridische rechten, tegenwoordig ligt de focus veel meer op normen, waarden, gewoonten en tradities. Sociologen en antropologen van de Universiteit van Amsterdam analyseren deze omslag en de vormen die de culturalisering van burgerschap aanneemt. NWO financiert diverse onderzoeksprojecten.

Met culturalisering van burgerschap wordt bedoeld dat er bij burgerschap tegenwoordig minder nadruk ligt op sociaal-economische en politiek-juridische kwesties en meer op cultuur – op normen, waarden, gewoonten, tradities en loyaliteit. Een belangrijk aspect van culturalisering is emotionalisering: een grotere nadruk op emoties als trots, loyaliteit, verbondenheid en het gevoel er (al dan niet) bij te horen.
In het onderzoek ligt de nadruk op de verschillende vormen die culturalisering van burgerschap aanneemt.
Het onderzoeksproject NWO – Culturele dynamiek bestond uit zes deelprojecten. Drie promovendi deden elk onderzoek naar de culturalisering van burgerschap op nationaal, lokaal en individueel niveau. Bij het vierde deelproject ligt de focus op vergelijkingen tussen Nederland en andere Europese landen.

 

 

Publicaties