Burgerschapsbeleid gemeente Den Haag

De gemeente Den-Haag heeft de leerstoel Actief burgerschap verzocht om het burgerschapsbeleid van de gemeente aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. De opdracht werd verleend aan het eind van 2008 en het onderzoek moest in drie maanden plaatsvinden. Om onderzoekstechnische redenen was het binnen de gestelde opdracht en tijdsplanning niet mogelijk om het Haagse beleid te evalueren. Voor een evaluatie is bijvoorbeeld een nulmeting nodig en duidelijke ijkpunten die men in de periode tussen de nulmeting en de latere meting ge?valueerd wil zien. Hier ontbrak echter een nulmeting en de periode van drie maanden was te kort om veranderingen te kunnen meten. Daarbij is het burgerschapbeleid te breed om in zo’n korte tijd in zijn geheel te bestuderen, laat staan evalueren.  Daarom hebben we het onderzocht beperkt tot drie aspecten: de vraag hoe het fonds Burgerschap wordt gebruikt en in hoeverre betrokkenen hierover te spreken zijn, de vraag hoe burgers van Den-Haag zich in hun buurt, de stad en het land thuisvoelen en de vraag hoe het burgerschapbeleid van Den-Haag zich verhoudt tot dat van de andere twee steden.  Wat we dus doen in dit rapport is een blik werpen op de betekenis van het burgerschapsbeleid, gezien de binding van burgers, het gebruik van het fonds Burgerschap en de verschillen en overeenkomsten met de andere twee grootste steden.

Projectleider: prof. dr. Evelien Tonkens

Onderzoeker: Drs. Gerben Kroese (gerbenkroese@planet.nl)

Medewerking: Judith Elshout, M.Sc.; Tim Visser, B.Sc

Periode: januari – april 2009

Burgerschap en binding in Den Haag, Tonkens, E., Kroese, G. Stichting Actief Burgerschap / Universiteit van Amsterdam (2009)