Burgerschap in de pluriforme samenleving

The Culturalization of Citizenship. Belonging and Polarization in a Globalizing World

Wat betekent burgerschap in een pluriforme, globaliserende samenleving?  Mensen, organisaties en ideeën verplaatsen zich in toenemende mate en vrijheid van land tot land. Wat het betekent om onder condities van grootscheepse migratie burger te zijn?  Wat delen burgers nog wanneer ze sterk verschillende culturele en sociaal-economische achtergronden hebben? Burgerschap is traditioneel plaatsgebonden : men wordt beschermd door een overheid en draagt bij aan het voortbestaan van die overheid. Wat betekent burgerschap onder condities van pluriformisering en globalisering? Er is sprake van een grotere aandacht voor cultuur als het om burgerschap gaat; is deze ‘culturalisering’ bevorderlijk voor volwaardig burgerschap?

Lopende projecten

Afgeronde projecten

Publicaties (selectie)