Wat burgers bezieltIn opdracht van het Ministerie van Algemene Zaken

Het maatschappelijk middenveld verandert. De groep mensen die nergens lid van is groeit. De rol van traditionele organisaties in het leven van (actieve) burgers neemt af, zowel in termen van lidmaatschap als activiteit. Toch is er nog altijd een grote mate van bereidheid tot maatschappelijke inzet. Maar de vorm waarin dat gebeurt verandert. Naast de traditionele organisaties ontstaan nieuwe, kleinschalige en (vooralsnog?) minder strak georganiseerde en vluchtiger initiatieven. Deze accentverschuiving in actief burgerschap vraagt om een nadere inventarisatie en analyse. Welke nieuwe initiatieven zijn er, waar richten ze zich op? Wat betekent deze verschuiving in de aard van de civil society voor de betrokkenheid van Nederlanders bij elkaar en bij de publieke zaak?
In opdracht van het Ministerie van Algemene Zaken en in samenwerking met Menno Hurenkamp, Jan Willem Duyvendak en Paul Dekker wordt gewerkt aan onderzoek ten behoeve van een database. In dit onderzoek worden niet institutionele, kleinschalige ?burgerinitiatieven? in kaart gebracht. Het onderzoek richt zich op de aard, maatschappelijke en persoonlijke betekenis en bestaansvoorwaarden van dergelijke initiatieven.

Onderzoekers: Evelien Tonkens i.s.m. Menno Hurenkamp, Jan Willem Duyvendak en Paul Dekker.

Periode: oktober 2005 tot en met december 2006

Wat burgers bezielt. Een onderzoek naar burgerinitiatieven. Hurenkamp, M., E. Tonkens en J.W. Duyvendak, Universiteit van Amsterdam/ NICIS Kenniscentrum Grote Steden, Den Haag (2006)