Sociaal Verantwoord: Betekenisvolle, leerzame en democratische verantwoording van sociaal werkDe prestaties van het welzijnswerk staan regelmatig ter discussie. De vraag is dan of het welzijnswerk voldoende resultaten boekt. De beantwoording van die vraag hangt sterk af van het referentiekader dat daarbij gehanteerd wordt. In de afgelopen tien jaar is het welzijnswerk afgerekend op (de prijs van) ?producten? (diensten, projecten, activiteiten) en het aantal mensen dat daarmee bereikt werd. Inmiddels lijken de scherpe kanten van de bedrijfsmatige werkwijzen in de stijl van New Public Management weggewerkt te worden. Op dit moment wordt vanuit de lokale overheden minder accent gelegd op ‘producten’ en deelnemers en wordt meer accent gelegd op maatschappelijke effecten. Maar ook in die benadering wordt welzijnswerk nog enkel gezien als een bedrijf dat waar voor haar geld moet leveren, nu in termen van (bijdrage aan) oplossing van door de lokale overheid gedefinieerde problemen.

Tegelijkertijd wordt in de beleidsdiscussies (onder meer bij de WMO) veel nadruk gelegd op actief burgerschap, op coproductie, op het stimuleren van mantelzorg en vrijwilligerswerk en wordt het belang benadrukt van culturele en maatschappelijke participatie ook van mensen die nu langs de kant (dreigen) te staan.

In zijn promotieonderzoek zoekt Huub Gulikers naar een vorm van verantwoording van welzijnswerk waarin dat actief burgerschap (meer) tot uitdrukking komt.

Onderzoeker: Huub Gulikers, PhD. Buitenpromovendus Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Gulikers, H. (2016), Sociaal Verantwoord: Betekenisvolle, leerzame en democratische verantwoording van sociaal werk. Universiteit voor Humanistiek