De praktijk van vernieuwende democratie in gemeenten

Montessori-democratie. Spanningen tussen burgerparticipatie en lokale politiekAl enkele decennia is er een zoektocht gaande naar een meer directe en gelijkwaardige betrokkenheid van burgers, in aanvulling op de meer indirecte, verticale representatieve democratie. Deze participatieve democratie zien we vooral op lokaal niveau, in wijken en gemeenten. Er spelen op het moment allerlei initiatieven waarin die directe democratie vorm krijgt. Ons doel is iets te kunnen zeggen over de verhoudingen tussen vormen van directe democratie en lokale representatieve democratie. Dit doen we door middel van een case study naar zes initiatieven in gemeenten gespreid over Nederland. We zijn vooral geïnteresseerd in de interacties tussen het bestuur/de politiek en actieve burgers. Het onderzoek richt zich op het verloop van deze interacties en de manier waarop deze twee partijen, voor zover ze duidelijk te onderscheiden zijn, de interacties, hun eigen rol- en die van de andere partij zien en ervaren.

Montessori-democratie. Spanningen tussen burgerparticipatie en lokale politiek
Evelien Tonkens, Margo Trappenburg, Menno Hurenkamp en Jante Schmidt (2015)