Promovendi

Onder supervisie

  • Gorp, K. van,
  • Gossink, H.
  • Holsgens, V.  Over de lotgevallen van zingevingsvragen in de herziening van de verzorgingsstaat. Met Christa Anbeek, UvH
  • Hoijtink, M.  Over empowerment en responsibilisering in sociaal werk. Buitenpromovendus Hogeschool HvA, met prof. dr. W.G.J. Duyvendak, UvA
  • Sebrechts, M. Over burgerschap en erkenning van mensen met een licht verstandelijke beperking. Met B. Daroit, UvA
  • Schmidt, J. Over waardigheid in de ‘participatiesamenleving’: de effecten van de hervorming van de verzorgingsstaat op morele emoties. Met prof. dr. Margo Trappenburg, UvH

Gepromoveerd