Cursussen

image001

  • Bachelortraject Humanistiek 2015-2016: Burgerschap in de prestatiemaatschappij
    Dit studieonderdeel biedt een eerste introductie in de thematiek van humanisering van publieke instituties en organisaties, bekeken vanuit de invalshoek van de toenemende competitie tussen individuen en tussen organisaties. Deze competitie wordt geplaatst in de context van macrosociologische processen als individualisering, democratisering en met name meritocratisering. Hoe beïnvloedt meritocratisering de verhouding tussen burgers onderling en tussen burgers en professionals? Wat is een humanistisch perspectief op een meritocratiserende samenleving?
    Lees verder (pdf)
  • Master Course: Welfare State Change and the Redistribution- Recognition Debate
    Current Dutch welfare state reform, including the devolution of responsibilities for public tasks from the central government to local governments has a tremendous impact on the execution of public tasks by organizations as well as the professionals and citizens involved. In this course we will first look into what these changes contain within an international context seen from a normative perspective and secondly what these changes mean for different stakeholders in their daily practice.
    Read more (pdf)