Mooi nieuws. De Minister van Klimaat en Energie heeft mede namens de Minister van BZK een brief aan de Kamer gestuurd waarmee opvolging wordt gegeven aan het positieve advies dat we als commissie-Brenninkmeijer begin 2021 uitbrachten omtrent klimaat- en energiebeleid.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/07/04/kabinet-ziet-potentie-burgerforum-voor-klimaat–en-energiebeleid-wil-eerst-met-kamer-in-gesprek