Michael Sandel schreef onlangs een spraakmakend en indringend boek over de schaduwzijden van de meritocratie. De centrale gedachte ervan, dat meritocratie een aanslag is op het zelfrespect van laag opgeleiden en dat zij zich daardoor door onze samenleving in de steek gelaten en vernederd worden,  is ook al te lezen in vele artikelen en een boek van Evelien Tonkens en Tsjalling Swierstra sinds 2005 in een boek en artikelen:

 

  • Swierstra, T. en E. Tonkens (red.) (2008) De beste de baas? Prestatie, respect en solidariteit in een meritocratie. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Elshout, J,  E. Tonkens en T. Swierstra, (2016) ‘Meritocratie als aanslag op het zelfrespect van ‘verliezers’ ‘, in: P. de Beer en Maisha van Pinxteren (red).Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving?  Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 209- 234
  • Tonkens, E . (2013) De schaduwzijde van de meritocratie Socialisme en democratie 2013, nr.7-8
  • Swierstra, T. en E. Tonkens (2013) ‘De schaduwzijde van de meritocratie. De respectsamenleving als ideaal.’ In: M. Hurenkamp, A. Van Nierop en M. Sie Dhian Ho (red.)Tegenwicht. Waarom waarden er toe doen. Amsterdam: van Gennep, 200-210
  • Tonkens, E. en T. Swierstra, (2012) ‘Meritocratie is meedogenloos’, essay in de serie Tegendenkers, in reactie op Hans Achterhuis, Denker des Vaderlands, ‘Beloon de uitblinkers’,  Trouw  29 december 2012
  • Swierstra, T. en E. Tonkens (2009) ‘Gebrek aan zelfrespect, orde en zingeving. Polarisatie als antwoord.’ In: Raad voor maatschappelijke Ontwikkeling (red.) Polarisatie. Bedreigend en verrijkend. Amsterdam: SWP, 120-138
  • Swierstra, T. en E. Tonkens (2006) ‘Meritocratie en de erosie van zelfrespect’. Krisis, tijdschrift voor filosofie, (7) nr.3, 3 -23
  • Tonkens, E. (2005) ‘De prijs van gelijke kansen’. Zelfrespect in de meritocratie.’ Pedagogiek,wetenschappelijk forum voor opvoeding, vorming en onderwijs, vol. 25, nr.2, 83-88