Onderzoeker gezocht

Voor een onderzoek naar duurzaamheid van burgerinitiatieven, gesubsidieerd door NWO binnen het programma SURF Pop Up, zoekt de Universiteit voor Humanistiek een onderzoeker. De vacature sluit op 21 november 2017.
VACATURE

 

Vacature: promovendus voor onderzoek naar (gebrek aan) communicatie onder mantelzorgers voor dementerenden

Voor een promotieonderzoek naar (gebrek aan) communicatie onder mantelzorgers voor dementerenden met een (Turkse, Marokkaanse, Chinese, Surinaamse of Molukse) migratieachtergrond, hun naasten en professionele zorgverleners, gesubsidieerd door Zon-MW binnen het programma Memorabel, zoekt de Universiteit voor Humanistiek een promovendus (v/m). Taakomvang 1 fte (= 38 uur per week)

Het promotieonderzoek vormt een centraal onderdeel van het project ‘Taking care of caregivers’. Het is een samenwerkingsverband tussen de UvH, PHAROS expertisecentrum gezondheidsverschillen, Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten NOOM.

Meer informatie