Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen

Jaarboek TSS en kerstdebat op 18 december

Redactie: Thomas Kampen, Melissa Sebrechts, Trudie Knijn en Evelien Tonkens.

 

Is de bijstand rechtvaardig? Vaak wordt besproken of de bijstand effectief is, maar in dit boek staat de vraag centraal of de bijstand bijdraagt aan een rechtvaardige samenleving. Een groot aantal wetenschappers buigt zich vanuit verschillende sociaal-wetenschappelijke en juridische perspectieven over deze vraag. De  conclusie is dat de bijstand qua rechtvaardigheid tekort schiet. De bijstand biedt te weinig herverdeling en erkenning en biedt bijstandsgerechtigden te weinig stem. Daarmee voldoet de bijstand niet aan de voorwaarden voor gelijkwaardige participatie, die we in navolging van de Amerikaanse politiek filosofe Nancy Fraser als uitgangspunt voor rechtvaardigheid hebben genomen. De bijstand heeft zich ook onvoldoende aangepast aan sterk geflexibiliseerde arbeidsmarkt.

Om de bijstand rechtvaardiger te maken, is het dus belangrijk dat de bijstand meer herverdeling en erkenning biedt, en mensen meer stem geeft, opdat ze daadwerkelijk op voet van gelijkheid mee kunnen doen. Vaak wordt daartoe het  basisinkomen voorgesteld maar het basisinkomen voldoet niet aan bovengenoemde eisen van rechtvaardigheid. We doen in plaats daarvan zes andere voorstellen voor verbetering, waaronder individualisering van het recht op bijstand, betere opleidingskansen, arbeidspools die de lasten van flexibilisering bij werknemers wegnemen, en basisbanen voor mensen die nog niet of niet meer bemiddelbaar zijn naar regulier werk, naar analogie van de vroegere Melkertbanen maar zonder de kwalificatie ‘additioneel werk’ en met de mogelijkheid maar zonder de verwachting van doorstroming.

Aankondiging Movisie

Carel Muller en Het zelfontplooiingsregime

Proefschrift aangehaald in NRC n.a.v. overlijden Carel Muller

Het zelfontplooiingsregime heet het boek dat socioloog, oud-Groen Links-politicus en (inmiddels) hoogleraar Evelien Tonkens in 1999 over Dennendal publiceerde. Ondertitel: De actualiteit van de jaren zestig. In dat boek, tevens proefschrift, beschrijft ze hoe Carel Muller in 1969 op 32-jarige leeftijd aantrad als ‘psychologisch directeur’ en in die positie bijna vrij spel kreeg. Dennendal was onderdeel van het psychiatrisch ziekenhuis Willem Arntsz Hoeve, maar de psychiaters daar bemoeiden zich nauwelijks met de zwakzinnigenzorg (tegenwoordig zorg voor verstandelijk gehandicapten). Die had (en heeft) traditioneel weinig aanzien vanwege het gebrek aan behandelmogelijkheden.”

Lees het artikel op NRC.nl en klik op de afbeelding voor een pdf van het boek.

De beste de baas?

“Wie een topdiploma heeft werkt zich bijna dood, de rest scharrelt doelloos rond”. Ons boek uit 2008 is vermeld in NRC in een recensie van drie boeken over meritocratie. Klik op de afbeelding voor een gratis pdf.

Symposium Ruimte voor iedereen? Aandacht voor kwetsbare Utrechters

Tijdens het symposium zal het onderzoeksrapport De waardigheidscirkel (Jante Schmidt, Carlo Leget, Alistair Niemeijer, Evelien Tonkens, Margo Trappenburg) worden gepresenteerd. Klik op de afbeelding om het boek te downloaden.

Op 23 januari vindt het symposium Ruimte voor iedereen? plaats.

Utrecht wil dat alle inwoners op hun eigen manier hun leven kunnen inrichten en meedoen. Sommige Utrechters lukt dit (even) niet alleen, zij hebben hulp en ondersteuning nodig. Welke kansen en uitdagingen liggen er om hen de ruimte te geven die zij nodig hebben?

Over dit thema organiseren de gemeente Utrecht, de Universiteit voor Humanistiek en Meetellen in Utrecht op woensdag 23 januari 2019 het symposium ‘Ruimte voor iedereen? Aandacht voor kwetsbare Utrechters’. Aan de hand van drie recente onderzoeken rondom kwetsbare Utrechters, gaan we met professionals, beleidsmakers én ervaringsdeskundigen in gesprek.

Informatie en aanmelden

Zorg als Ambacht. Afstemmen op afhankelijkheid van mensen met een beperking

Wat?
Boekpresentatie Zorgen als Ambacht
Wanneer? 
22 januari 2019 om 15:00
Waar? 
​Outsider Art Galerie, Neerlandiaplein 1, Amsterdam (naast de Hermitage)

Het afgelopen jaar werkten Simon van der Weele, Femmianne Bredewold, Ellen Grootegoed, Evelien Tonkens en Margo Trappenburg aan de afronding van het onderzoeksproject ‘ervaren cliëntafhankelijkheid’, over de ervaringen van afhankelijkheid van mensen met een beperking. Als kers op de taart heeft het project uitgemond een boek. Zorgen als Ambacht: Afstemmen op Afhankelijkheid van Mensen met een Beperking verschijnt in januari 2019 bij Uitgeverij de Graaff in Utrecht. ​Het boek bevat – naast nog meer verhalen uit de praktijk en meer maatschappelijke context – ook de prachtige foto’s die Aad van Vliet tijdens het onderzoek heeft gemaakt van mensen met een beperking en de zorg die zij krijgen. 

Op 22 januari 2019 om 15:00 vindt de feestelijke boekpresentatie plaats bij de Outsider Art Galerie van Cordaan, bij de Hermitage in Amsterdam. Tijdens de presentatie laten we verschillende deelnemers aan het project aan het woord. Zij zullen vertellen over hun ervaringen en over wat het onderzoek voor hun praktijk kan betekenen. We sluiten af met een borrel.

Wees welkom te komen luisteren en met ons te proosten op het nieuwe boek