Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen

Jaarboek TSS en kerstdebat op 18 december

Redactie: Thomas Kampen, Melissa Sebrechts, Trudie Knijn en Evelien Tonkens.

 

Is de bijstand rechtvaardig? Vaak wordt besproken of de bijstand effectief is, maar in dit boek staat de vraag centraal of de bijstand bijdraagt aan een rechtvaardige samenleving. Een groot aantal wetenschappers buigt zich vanuit verschillende sociaal-wetenschappelijke en juridische perspectieven over deze vraag. De  conclusie is dat de bijstand qua rechtvaardigheid tekort schiet. De bijstand biedt te weinig herverdeling en erkenning en biedt bijstandsgerechtigden te weinig stem. Daarmee voldoet de bijstand niet aan de voorwaarden voor gelijkwaardige participatie, die we in navolging van de Amerikaanse politiek filosofe Nancy Fraser als uitgangspunt voor rechtvaardigheid hebben genomen. De bijstand heeft zich ook onvoldoende aangepast aan sterk geflexibiliseerde arbeidsmarkt.

Om de bijstand rechtvaardiger te maken, is het dus belangrijk dat de bijstand meer herverdeling en erkenning biedt, en mensen meer stem geeft, opdat ze daadwerkelijk op voet van gelijkheid mee kunnen doen. Vaak wordt daartoe het  basisinkomen voorgesteld maar het basisinkomen voldoet niet aan bovengenoemde eisen van rechtvaardigheid. We doen in plaats daarvan zes andere voorstellen voor verbetering, waaronder individualisering van het recht op bijstand, betere opleidingskansen, arbeidspools die de lasten van flexibilisering bij werknemers wegnemen, en basisbanen voor mensen die nog niet of niet meer bemiddelbaar zijn naar regulier werk, naar analogie van de vroegere Melkertbanen maar zonder de kwalificatie ‘additioneel werk’ en met de mogelijkheid maar zonder de verwachting van doorstroming.

Aankondiging Movisie

De tyrannie van verdienste. Meritocratie als aanslag op zelfrespect.

Michael Sandel schreef onlangs een spraakmakend en indringend boek over de schaduwzijden van de meritocratie. De centrale gedachte ervan, dat meritocratie een aanslag is op het zelfrespect van laag opgeleiden en dat zij zich daardoor door onze samenleving in de steek gelaten en vernederd worden,  is ook al te lezen in vele artikelen en een boek van Evelien Tonkens en Tsjalling Swierstra sinds 2005 in een boek en artikelen. Zie https://www.evelientonkens.nl/debestedebaas/

  De beste de baas?

  “Wie een topdiploma heeft werkt zich bijna dood, de rest scharrelt doelloos rond”. Ons boek uit 2008 is vermeld in NRC in een recensie van drie boeken over meritocratie. Klik op de afbeelding voor een gratis pdf.

  Zorg als Ambacht. Afstemmen op afhankelijkheid van mensen met een beperking

  Wat?
  Boekpresentatie Zorgen als Ambacht
  Wanneer? 
  22 januari 2019 om 15:00
  Waar? 
  ​Outsider Art Galerie, Neerlandiaplein 1, Amsterdam (naast de Hermitage)

  Het afgelopen jaar werkten Simon van der Weele, Femmianne Bredewold, Ellen Grootegoed, Evelien Tonkens en Margo Trappenburg aan de afronding van het onderzoeksproject ‘ervaren cliëntafhankelijkheid’, over de ervaringen van afhankelijkheid van mensen met een beperking. Als kers op de taart heeft het project uitgemond een boek. Zorgen als Ambacht: Afstemmen op Afhankelijkheid van Mensen met een Beperking verschijnt in januari 2019 bij Uitgeverij de Graaff in Utrecht. ​Het boek bevat – naast nog meer verhalen uit de praktijk en meer maatschappelijke context – ook de prachtige foto’s die Aad van Vliet tijdens het onderzoek heeft gemaakt van mensen met een beperking en de zorg die zij krijgen. 

  Op 22 januari 2019 om 15:00 vindt de feestelijke boekpresentatie plaats bij de Outsider Art Galerie van Cordaan, bij de Hermitage in Amsterdam. Tijdens de presentatie laten we verschillende deelnemers aan het project aan het woord. Zij zullen vertellen over hun ervaringen en over wat het onderzoek voor hun praktijk kan betekenen. We sluiten af met een borrel.

  Wees welkom te komen luisteren en met ons te proosten op het nieuwe boek

  Wie hulp nodig heeft, heeft weinig aan een netwerk

  Meerjarig onderzoek over de stand van de participatiesamenleving, vijf jaar nadat de Koning deze uitriep.

  Het boek De verhuizing van de verzorgingsstaat is het eerste grote en meerjarige kwalitatieve onderzoek naar de decentralisaties die in 2015 van kracht werden: van de jeugdzorg, de participatiewet en de langdurige zorg. Het boek bevat onder meer bijdragen van Femmianne Bredewold, Jan Willem Duyvendak, Thomas Kampen, Evelien Tonkens en Loes Verplanke.

  In de media onder andere:

  Lees het nieuwsbericht in Nrc: ‘Decentralisatie zorg: ‘Streven naar zelfredzaamheid hulpbehoevenden is schadelijk’

  Lees een interview met onderzoeker Evelien Tonkens in nrc: ‘Wie hulp nodig heeft, heeft weinig aan een netwerk’

  Bekijk het NOS Journaal 13 september, 20 uur.

  Beluister een interview met onderzoeker Femmianne Bredewold op NOS Radio 1 journaal: geluidsfragment van 13 september, tussen 7.00 en 8.00 uur.

  Preview Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken door Jan Willem Duyvendak en Evelien Tonkens: https://www.socialevraagstukken.nl/decentralisaties-bedreigen-democratie-professionaliteit-en-solidariteit/

  ‘Keukentafel helpt niet iedereen’, Nederlands Dagblad, interview met Femmianne Bredewold, 14 september