Beroep op eigen netwerk voor zorgvraag faalt

“Mijn moeder onderhield intensief en langdurige contact met de halve wereld. Ze had een enorm sociaal netwerk. Ze zag dan ook altijd als een berg op tegen kersttijd want dan moest ze een karrevracht kaarten schrijven, met naast de voorgedrukte nieuwjaarswens voor iedereen een persoonlijk briefje. Toen ze ouder werd bleef een substantieel deel van die bonte stoet mensen haar bezoeken. Toch werd ze toen ze ging dementeren, in rap tempo eenzamer. We zochten naar mensen in haar rijke netwerk, maar wie heeft daar tijd en puf voor?”

Aanboren van sociaal netwerk voor zorg is een mooie gedachte maar in de praktijk komt er niet veel van terecht.

Lees verder