Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen

Jaarboek TSS en kerstdebat op 18 december

Redactie: Thomas Kampen, Melissa Sebrechts, Trudie Knijn en Evelien Tonkens.

 

Is de bijstand rechtvaardig? Vaak wordt besproken of de bijstand effectief is, maar in dit boek staat de vraag centraal of de bijstand bijdraagt aan een rechtvaardige samenleving. Een groot aantal wetenschappers buigt zich vanuit verschillende sociaal-wetenschappelijke en juridische perspectieven over deze vraag. De  conclusie is dat de bijstand qua rechtvaardigheid tekort schiet. De bijstand biedt te weinig herverdeling en erkenning en biedt bijstandsgerechtigden te weinig stem. Daarmee voldoet de bijstand niet aan de voorwaarden voor gelijkwaardige participatie, die we in navolging van de Amerikaanse politiek filosofe Nancy Fraser als uitgangspunt voor rechtvaardigheid hebben genomen. De bijstand heeft zich ook onvoldoende aangepast aan sterk geflexibiliseerde arbeidsmarkt.

Om de bijstand rechtvaardiger te maken, is het dus belangrijk dat de bijstand meer herverdeling en erkenning biedt, en mensen meer stem geeft, opdat ze daadwerkelijk op voet van gelijkheid mee kunnen doen. Vaak wordt daartoe het  basisinkomen voorgesteld maar het basisinkomen voldoet niet aan bovengenoemde eisen van rechtvaardigheid. We doen in plaats daarvan zes andere voorstellen voor verbetering, waaronder individualisering van het recht op bijstand, betere opleidingskansen, arbeidspools die de lasten van flexibilisering bij werknemers wegnemen, en basisbanen voor mensen die nog niet of niet meer bemiddelbaar zijn naar regulier werk, naar analogie van de vroegere Melkertbanen maar zonder de kwalificatie ‘additioneel werk’ en met de mogelijkheid maar zonder de verwachting van doorstroming.

Aankondiging Movisie