Agenda

2021

14 februari
In uitzending Tegenlicht, VPRO, over marktwerking in de zorg.

2020

18 december
Uitgave jaarboek TSS ‘Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen.’ en aansluitend kerstdebat: Hoe kan de bijstand rechtvaardiger? Online, 15:00-17:00, via Movisie

23 september (verplaatst van 8 april)
Positie en perspectieven van mensen met een verstandelijke beperking in de prestatiesamenleving: Martini Plaza Groningen, (georganiseerd door MEE groningen voor (zorg)organisaties en overheid)

30 januari
Publiek leiderschap: deugden voor de publieke sector na het neoliberalisme, Comenius maatwerkprogramma voor bestuurders van woningbouwcorporaties, Nijmegen