Agenda

2019

7 maart
Ochtend Lezing Veranderende verhoudingen tussen vrijwilligers en betaalde krachten in zorg en welzijn, Hengelo, georganiseerd door Wijkkracht Hengelo, servicepunt vrijwilligerswerk.

26 februari
14 uur: panelgesprekken met Evelien Tonkens en anderen naar aanleiding van toneelstuk Goed Scheiden, in Stadsschouwburg Amsterdam,

23 januari
Middag: symposium Waardigheid naar aanleiding van onderzoek De waardigheidscirkel (Jante Schmidt, Carlo Leget, Alistair Niemeijer, Evelien Tonkens, Margo Trappenburg), Utrecht

22 januari
Boekpresentatie ‘Zorg als Ambacht. Afstemmen op afhankelijkheid van mensen met een beperking’, door Simon van der Weele, Femmianne Bredewold, Ellen Grootegoed, Margo Trappenburg en Evelien Tonkens

2018

20 november:  Evelien Tonkens geeft inleiding op lezing van Barbara Ehrenreich: 19:30 – 21:00, Aula Universiteit Utrecht.
Op dinsdagavond 20 november is Barbara Ehrenreich te gast bij de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Hier gaat zij in gesprek met studenten over de zorgwekkende staat van haar thuisland. Onderwerpen die aan bod komen zijn de groeiende kloof tussen arm en rijk, de politieke gespletenheid, de #MeToo-beweging en de verraderlijkheid van de Amerikaanse Droom en positief denken. Biedt een humanistisch wereldbeeld nog uitkomst? Ehrenreich wordt ingeleid door prof. dr. Evelient Tonkens en geïnterviewd door prof.dr. Trudie Knijn. Aansluitend gaat Ehrenreich in gesprek met studenten en aanwezigen.
I.s.m. de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit Utrecht
Gratis toegang, aanmelden verplicht via www.uvh.nl/barbaraehrenreich

15 november
‘Wat is er aan de hand in Nederland? Over mondigheid en onbehagen.’ Academie voor Overheidscommunicatie, Den Haag

26 september
Woensdag 26 september (20.00) organiseert Spui25 een debatavond met Imrat Verhoeven, René Gabriëls, Evelien Tonkens en Nanke Verloo over emotie in de politiek

26 september
Opening fototentoonstelling ‘Oog voor anders’. Foto’s gemaakt bij onderzoek naar ervaringen van afhankelijkheid bij mensen met een verstandelijke beperking. Outsider Art Galerie, Hermitage Amsterdam

13 september
Hulp dichterbij? Blik op drie jaar centraliseren in Nederland‘, Conferentie i.s.m. SCP en UvA, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

5 september
‘Organiseren van nabijheid-zeepbel’, VU – Divosa collegereeks ‘bubbels en zeepbellen van het sociaal domein, Hogeschool Domstad, Utrecht

27 juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 mei
Overhandiging onderzoeksrapport De kunst van ambachtelijke afstemming aan minister De jonge. Ministerie van VWS, Den Haag

22 mei
‘Professionele nabijheid: kansen en valkuilen in de samenwerking in en om wijkteams’. Congres Het wijkteam onder loep, Zorg + Welzijn, Reehorst Ede
Samenwerking is een toverwoord voor wijkteams. Samenwerking klinkt simpel maar is in de praktijk ingewikkeld. Kun je generalist en specialist tegelijk zijn? Hoe ga je om met verschillen in professionele achtergrond, (moeder)organisatie en visie op wat de cliënt nodig heeft? En hoe kun je via samenwerking zorgen dat je niet alleen (individuele) zorgvragen beantwoordt maar ook bijdraagt aan (collectief) welzijn en preventie? Deze vragen zal prof. dr. Evelien Tonkens behandelen op basis van het vierjarig onderzoeksproject De belofte van nabijheid (UvA/ UvH, Gak Instituut).

12 april
Dignity and Emotional Labor in Care Work. Guest lecture Jason Rodriquez, author of Labors of love, nursing homes and the structure of care work., Graduate School Conference 2018, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

22 maart
‘Burgerparticipatie bij ZonMW’, ZonMW, Den Haag
Burgerparticipatie staat centraal bij Zon-Mw, maar wat is het precies, onder welke voorwaarden draagt het iets bij aan de kwaliteit van (onderzoek naar) zorg, en wat zijn eventuele valkuilen? Rede ter gelegenheid van het afscheid van Ines van Rooijen van ZonMW

13 maart
Is vrouwenemancipatie voltooid? Schouwburg de Harmonie, Leeuwarden, tgv 60 jaaar Fryske Akademy
Is de emancipatie van vrouwen voltooid nu vrouwen hun onderwijsachterstand hebben ingelopen? Meisjes doen het in het onderwijs nu zelfs beter dan jongens. Vrouwen zijn veel beter opgeleid en ze zijn massaal betaald gaan werken. En #metoo maakt duidelijk dat (seksueel) geweld tegen vrouwen niet langer geaccepteerd wordt. Maar problemen zijn er zeker ook nog. De extra vragen die de ‘participatiesamenleving’ ons stelt komt vooral terecht bij vrouwen, die nu nog meer werk en zorg moeten combineren. Er is ook nog steeds een hardnekkige loonkloof. Wordt de stem van vrouwen wel voldoende gehoord? Waardoor vertaalt een voorsprong in opleiding zich niet in een voorsprong in maatschappelijke en politieke macht?
      In deze lezing maakt Evelien Tonkens de balans op van 60 jaar nadruk op kennis en ontwikkeling van vrouwen door de Fryske Academie, tegen de achtergrond van bijna 100 jaar vrouwenkiesrecht (in 2019). Hoe kan het grote succes in kennis en ontwikkeling van vrouwen doorsijpelen naar dito maatschappelijke invloed? Wat zijn de grootste successen en wat moeten de prioriteiten zijn voor de komende 60 jaar?

28 februari
‘Zin of onzin van de participatiesamenleving: knellende vragen maar ook nieuwe kansen’. Lezing voor de Sociale Raad Tilburg

26 februari
Gesprekspartner Rondetafel gesprek over betrokkenheid van bewoners in de wijk, Gemeenteraad Arnhem

30 januari
How to Slow Down Life without Stagnating Society Resonance in an Accelerating World. Guestlecture Hartmut Rosa, author of Social AccelerationUniversiteit voor Humanistiek, Utrecht

12 januari
‘Als je best doen niet goed genoeg is’; Participatie en erkenning van mensen met beperkingen. Cordaan i.s.m. Pakhuis de Zwijger, Amsterdam