Agenda

2019

7 maart
Lezing Veranderende verhoudingen tussen vrijwilligers en betaalde krachten in zorg en welzijn, Hengelo, georganiseerd door Wijkkracht Hengelo, servicepunt vrijwilligerswerk.

26 februari
Panelgesprekken met Evelien Tonkens en anderen naar aanleiding van toneelstuk Goed Scheiden, Stadsschouwburg Amsterdam

14 februari
“Wat burgers bezielt. Actief burgerschap in een vitale democratie”. Lezing op seminar Samen kom je verder. Stimuleren van burgerparticipatie en inspelen op burgerinitiatieven. De Beleidsexpert, Nijmegen

23 januari
Symposium Ruimte voor iedereen? Naar aanleiding van onderzoek De waardigheidscirkel (Jante Schmidt, Carlo Leget, Alistair Niemeijer, Evelien Tonkens, Margo Trappenburg), Zaalverhuur 7, Utrecht

22 januari
Boekpresentatie ‘Zorg als Ambacht. Afstemmen op afhankelijkheid van mensen met een beperking’, door Simon van der Weele, Femmianne Bredewold, Ellen Grootegoed, Margo Trappenburg en Evelien Tonkens