Agenda

2019

26 november
Wat drijft en wat breekt burgerinitiatieven? De Tussenruimte bij EMMA, 17:30 – 19:00, Den Haag

31 oktober
En wat vindt de burger…? Tafelgesprek: onder leiding van Ruben Maes in gesprek met Evelien Tonkens, Kim Putters (SCP), Cornel Vader (Leger des Heils) en burgemeester Gilbert Isabella (gemeente Houten). Het perspectief is hier de burger: hoe zien wetenschappers en praktijkmensen dit? Wat zien zij in de dagelijkse praktijk? Waar zitten burgers mee? Nationale Ombudsman, Wie doet er mee?  Burger en overheid in 2030. (Alleen genodigden)

26 september
Burgerparticipatie, in het kader van Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken

11 juni
The promise of proximity in welfare state reform: tensions between care and self-reliance. Lecture at the Symposium Renegotiating social citizenship, organized by Hans Uwe Otto from University of Bielefeld, Scholoss Herrenhausen, Hannover

28 mei
Wat is er aan de hand in Nederland? Over mondigheid en onbehagen. Ministerie van Sociale Zaken

22 mei
Gevolgen van decentralisaties in de zorg, lezing voor de Raad van State, Den Haag

17 mei
Coreferaat bij lezing Stacy Clifford Simplican, Internationaal Symposium Sociale Inclusie, Universiteit voor Humanistiek

16 mei
Graduate School Lecture by Stacy Clifford Simplican, Universiteit voor Humanistiek

10 mei
Kwetsbare mensen, krachtige buurten? De Meervaart Amsterdam

5 april
Presentatie onderzoek Duurzaamheid en democratische legitimatie van (overheidsbemoeienis met) burgerinitiatieven, Gemeentehuis Helmond

7 maart
Lezing Veranderende verhoudingen tussen vrijwilligers en betaalde krachten in zorg en welzijn, Hengelo, georganiseerd door Wijkkracht Hengelo, servicepunt vrijwilligerswerk.

26 februari
Panelgesprekken met Evelien Tonkens en anderen naar aanleiding van toneelstuk Goed Scheiden, Stadsschouwburg Amsterdam

14 februari
“Wat burgers bezielt. Actief burgerschap in een vitale democratie”. Lezing op seminar Samen kom je verder. Stimuleren van burgerparticipatie en inspelen op burgerinitiatieven. De Beleidsexpert, Nijmegen

23 januari
Symposium Ruimte voor iedereen? Naar aanleiding van onderzoek De waardigheidscirkel (Jante Schmidt, Carlo Leget, Alistair Niemeijer, Evelien Tonkens, Margo Trappenburg), Zaalverhuur 7, Utrecht

22 januari
Boekpresentatie ‘Zorg als Ambacht. Afstemmen op afhankelijkheid van mensen met een beperking’, door Simon van der Weele, Femmianne Bredewold, Ellen Grootegoed, Margo Trappenburg en Evelien Tonkens