Agenda

2021

11 november
Marie Kamphuis Lezing

23 augustus
Verschijnen boek En nou mag ik even! Burgerschap en de kwaliteit van samenlevenMet Menno Hurenkamp. Boom Uitgevers Amsterdam

14 februari
In uitzending Tegenlicht, VPRO, over marktwerking in de zorg.

2020

18 december
Uitgave jaarboek TSS ‘Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen.’ en aansluitend kerstdebat: Hoe kan de bijstand rechtvaardiger? Online, 15:00-17:00, via Movisie

23 september (verplaatst van 8 april)
Positie en perspectieven van mensen met een verstandelijke beperking in de prestatiesamenleving: Martini Plaza Groningen, (georganiseerd door MEE groningen voor (zorg)organisaties en overheid)

30 januari
Publiek leiderschap: deugden voor de publieke sector na het neoliberalisme, Comenius maatwerkprogramma voor bestuurders van woningbouwcorporaties, Nijmegen