Agenda

2020

8 april
Positie en perspectieven van mensen met een verstandelijke beperking in de prestatiesamenleving: Martini Plaza Groningen, (georganiseerd door MEE groningen voor (zorg)organisaties en overheid)

30 januari
Publiek leiderschap: deugden voor de publieke sector na het neoliberalisme, Comenius maatwerkprogramma voor bestuurders van woningbouwcorporaties, Nijmegen

2019

26 november
Wat drijft en wat breekt burgerinitiatieven? De Tussenruimte bij EMMA, 17:30 – 19:00, Den Haag