Agenda

2021

25 november
Democratische vernieuwing in de zorg: stem geven aan cliënten en hun verwanten. Lezing op symposium Samen één toekomst, georganiseerd door Familievereniging van Lunetzorg.

11 november
Marie Kamphuis Lezing 2021: Buikspreken of tegenspreken? Sociaal werkers in de alledaagse democratie.
Sociaal werkers hebben van oudsher een cruciale rol om burgers stem te geven en te bevorderen dat hun stem gehoord wordt. Zo dragen ze bij aan onze democratie. Dat doen ze soms via ondersteuning van formele inspraak zoals cliëntenraden en bewonersraden, maar veel vaker nog via alledaagse interacties met burgers en andere professionals. Ze dragen daarmee bij aan de alledaagse democratie, het fundament onder een politieke democratie. Nu het vertrouwen in de politieke democratie onder druk staat, is de vraag extra prangend hoe sociaal werkers (kunnen) bijdragen aan die alledaagse democratie. Hoe bepaal je of je de stem van burgers versterkt en dus buikspreekt, of juist tegenspel biedt en dus tegenspreekt?

12 oktober
Doe nou gewoon mee: het klimaat, de overheid en de Nederlandse burger
Debatprogramma Reuring! Café,  georganiseerd door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM), in samenwerking met het Ministerie van BZK, 16:45 tot 18:30 uur. Glazen Zaal, Prinsessegracht 26 in Den Haag.

15 september
Verschijnen boek En nou mag ik even! Burgerschap: wat is het en wat kun je ermee? Met Menno Hurenkamp. Boom Uitgevers Amsterdam

14 februari
In uitzending Tegenlicht, VPRO, over marktwerking in de zorg.