Agenda

2018

22 mei
‘Professionele nabijheid: kansen en valkuilen in de samenwerking in en om wijkteams’. Congres Het wijkteam onder loep, Zorg + Welzijn, Reehorst Ede
Samenwerking is een toverwoord voor wijkteams. Samenwerking klinkt simpel maar is in de praktijk ingewikkeld. Kun je generalist en specialist tegelijk zijn? Hoe ga je om met verschillen in professionele achtergrond, (moeder)organisatie en visie op wat de cliënt nodig heeft? En hoe kun je via samenwerking zorgen dat je niet alleen (individuele) zorgvragen beantwoordt maar ook bijdraagt aan (collectief) welzijn en preventie? Deze vragen zal prof. dr. Evelien Tonkens behandelen op basis van het vierjarig onderzoeksproject De belofte van nabijheid (UvA/ UvH, Gak Instituut).

12 april
Dignity and Emotional Labor in Care Work. Guest lecture Jason Rodriquez, author of Labors of love, nursing homes and the structure of care work., Graduate School Conference 2018, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

22 maart
‘Burgerparticipatie bij ZonMW’, ZonMW, Den Haag
Burgerparticipatie staat centraal bij Zon-Mw, maar wat is het precies, onder welke voorwaarden draagt het iets bij aan de kwaliteit van (onderzoek naar) zorg, en wat zijn eventuele valkuilen? Rede ter gelegenheid van het afscheid van Ines van Rooijen van ZonMW

13 maart
Is vrouwenemancipatie voltooid? Schouwburg de Harmonie, Leeuwarden, tgv 60 jaaar Fryske Akademy
Is de emancipatie van vrouwen voltooid nu vrouwen hun onderwijsachterstand hebben ingelopen? Meisjes doen het in het onderwijs nu zelfs beter dan jongens. Vrouwen zijn veel beter opgeleid en ze zijn massaal betaald gaan werken. En #metoo maakt duidelijk dat (seksueel) geweld tegen vrouwen niet langer geaccepteerd wordt. Maar problemen zijn er zeker ook nog. De extra vragen die de ‘participatiesamenleving’ ons stelt komt vooral terecht bij vrouwen, die nu nog meer werk en zorg moeten combineren. Er is ook nog steeds een hardnekkige loonkloof. Wordt de stem van vrouwen wel voldoende gehoord? Waardoor vertaalt een voorsprong in opleiding zich niet in een voorsprong in maatschappelijke en politieke macht?
      In deze lezing maakt Evelien Tonkens de balans op van 60 jaar nadruk op kennis en ontwikkeling van vrouwen door de Fryske Academie, tegen de achtergrond van bijna 100 jaar vrouwenkiesrecht (in 2019). Hoe kan het grote succes in kennis en ontwikkeling van vrouwen doorsijpelen naar dito maatschappelijke invloed? Wat zijn de grootste successen en wat moeten de prioriteiten zijn voor de komende 60 jaar?

28 februari
‘Zin of onzin van de participatiesamenleving: knellende vragen maar ook nieuwe kansen’. Lezing voor de Sociale Raad Tilburg

30 januari
How to Slow Down Life without Stagnating Society Resonance in an Accelerating World. Guestlecture Hartmut Rosa, author of Social AccelerationUniversiteit voor Humanistiek, Utrecht

12 januari
‘Als je best doen niet goed genoeg is’; Participatie en erkenning van mensen met beperkingen. Cordaan i.s.m. Pakhuis de Zwijger, Amsterdam