Het is belangrijk dat studenten zich naast een beroepsopleiding breed kunnen ontwikkelen. Dat ze sociaal-maatschappelijke kennis en vaardigheden kunnen opdoen. En de kans hebben zich verder te vormen tot kritisch denkende, maatschappelijk betrokken en weerbare burgers in de samenleving. Maar hoe kan het mbo verder bijdragen aan het vermogen van jongeren om hun eigen rol in de samenleving en politiek te bepalen? Burgerschapsonderwijs speelt hierbij een sleutelrol. De onlangs door OCW ingestelde expertgroep burgerschap mbo gaat het ministerie hierover adviseren.

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuws/2022/06/nieuwsbrief-directie-mbo-juni/expertgroep-burgerschap-mbo-brengt-advies-uit-over-herijking-kwalificatie-eisen

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z13817&did=2022D28500