Evelien Tonkens is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht

Evelien Tonkens is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht sinds mei 2014. Sinds 2019 is ze tevens onderzoeksdirecteur en directeur van de Graduate School van de UvH. Tussen 2005 en 2014 was zij bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap bij de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam, vanaf 2007 voltijds. Tonkens studeerde ‘politieke en sociaal-culturele wetenschappen’ aan de Universiteit van Amsterdam en werkte aan de universiteiten van Nijmegen en Groningen en diverse onderzoeksinstituten. In 1999 promoveerde ze in de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Nijmegen. Tussen 2002 en 2005 was ze woordvoerder Volksgezondheid, Welzijn en Emancipatie voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Aansluitend was ze zeven jaar vaste columnist van de Volkskrant. Tussen 2007 en 2013 was ze toezichthouder bij GGZ-centraal, tussen 2007 en 2016 bij Meander Medisch Centrum, en tussen 2013 en 2021 lid van de Raad van Toezicht van Mondriaan GGZ. Ze schreef een groot aantal artikelen en boeken over veranderende idealen en praktijken van burgerschap en de publieke sector.

Symposium Performing Equality in Care Work

The symposium “Performing Equality in Care Work” on 24 May is organised by the chair Citizenship and Humanization of the Public Sector of the University of Humanistic Studies. Keynote speaker is visiting scholar Jason Rodriquez (University of Massachusetts, Boston).  There will be responses by Patrick Brown and Marjolijn Heerings. More info

Politisering van sociaal werk voorbij links populisme: Energietransitie en radicalisering als testcases. Marie Kamphuis Lezing 2021

‘Evelien Tonkens hield op 11 november de 14e Marie Kamphuis Lezing, over politisering van het sociaal werk. Sociaal-maatschappelijke thema’s politiek maken, betekent keuzes maken, en dat kan problematisch uitpakken voor de sociaal werker. Want wiens stem ondersteun je? Tonkens komt in haar lezing − hier integraal gepubliceerd − met zes adviezen voor de politiserende sociaal werker..

Te lezen op Sociale Vraagstukken

Burgerschap is het fundament van onze samenleving

Interview op EduKitchen

“Een goede burger laat zich vaccineren. Een goede burger houdt 1,5 meter afstand. Een goede burger draagt een mondkapje in het OV. Een goede burger laat zich testen bij klachten en gaat in quarantaine indien besmet. Een goede burger wast z’n handen stuk. Een goede burger laat een QR-code zien in het restaurant. Een goede burger werkt thuis als dat mogelijk is. De minister-president en de minister van Volksgezondheid hebben tijdens de coronapandemie luid en duidelijk uiteengezet wat volgens hen goed burgerschap is. Goed burgerschap is volgens de bewindslieden essentieel bij het overwinnen van de pandemie. Goed burgerschap doe je misschien nog wel meer voor een ander dan voor jezelf, zo getuige de coronaslogan ‘Samen tegen corona’. Maar goed burgenschap is veel meer dan je aan regeltjes houden die in Den Haag worden bedacht.” Lees verder

Een grotere rol voor de burger in het klimaatbeleid

“Hoe kan Nederland zijn uitstoot van broeikasgassen met 50 procent verminderen tegen 2030 en tegelijk sociaal rechtvaardig blijven? Volgens socioloog Evelien Tonkens vereist dit een eerlijk, sociaal klimaatbeleid waarin burgers betrokken kunnen en willen zijn.

Nog altijd warmt de aarde op, met desastreuze gevolgen voor de aarde, mens en natuur. Nederland is daarom ook verplicht de CO2-uitstoot omlaag te brengen en zijn eigen klimaatdoelen te halen, zo is door de rechter besloten in de Urgenda-zaak.

De vraag is nu: wat zijn essentiële stappen die we voor deze emissiereductie moeten nemen? En hoe kunnen burgers bij die transitie betrokken worden, om zo draagvlak te houden binnen de samenleving? Socioloog Evelien Tonkens, behandelt deze vragen in haar recente boek En nou mag Ik even!. Wij gingen met haar in gesprek.” Lees verder