Evelien Tonkens is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht

Wat betekent het om in een democratisch land te leven? Wat betekent stemrecht als je het met geen enkele partij echt eens bent? Hoe ga je om met social media? Kunnen burgers in hun eentje het klimaatprobleem oplossen? Aan de hand van dagelijkse onderwerpen en actuele discussies behandelen Menno Hurenkamp en Evelien Tonkens de belangrijkste onderdelen van modern burgerschap.
Aan de basis liggen de democratische rechtsstaat en de verzorgingsstaat. Het is van belang dat je je stem laat horen, dat je je in anderen kunt verplaatsen en weet om te gaan met democratisch gezag.

Een kort, bondig en vooral helder boek. Onze burgerrechten zijn geen oude gewoonten, maar fel bestreden rechten die vaak honderd jaar geleden ondenkbaar waren. De auteurs (beiden hoogleraar, een politicus, de ander journalist en columnist) leggen uit hoe burgerschap werkt, gaan in op de principes van de rechtsstaat en verzorgingsstaat, de absolute noodzaak je te kunnen verplaatsen in de standpunten van je medeburger. Helder, duidelijk, trefzeker, kort en bondig, geen jargon. […] Een ideale introductie voor dat wat samen leven mogelijk maakt: burgerschap. Zowel geschikt voor onderwijs als voor hen die zich over dit onderwerp willen oriënteren.’ – NDB Biblion, drs. H.H.M. Meyer

Interview met Menno Hurenkamp en Evelien Tonkens door Thijmen Sprakel van EduKitchen.nl 

Menno Hurenkamp te gast bij NOS Radio 1 Journaal

Evelien Tonkens reageert op artikel in RTLnieuws over scherpere grenzen vrijheid van onderwijs, rapport van de Onderwijsraad

‘[Dit boek biedt] een grote schat aan perspectieven op burgerschap.’ – Pedagogiek in Praktijk

NIEUWS

ZonMw Parel voor onderzoek 'Taking Care of Caregivers' naar samenwerking om mantelzorgers te ondersteunen

Mantelzorgers met een migratieachtergrond maken nog weinig gebruik van professionele zorg en ondersteuning. Dit kan leiden tot overbelasting. Het project Taking Care of Caregivers ondersteunt deze mantelzorgers en stimuleert gedeelde zorg. Het bijzondere project verdient een Parel vanwege de succesvolle aanpak waarbij onderzoek en praktijk met elkaar worden verbonden.

Het Parel-project ondersteunt deze mantelzorgers met een migratieachtergrond en stimuleert een betere samenwerking tussen informele en formele zorg. Door het bespreekbaar maken van het delen van zorg, kan overbelasting van mantelzorgers voorkomen worden. Lees verder

 

 

 

Onderzoeksrapport 'Witte vlekken in democratische vernieuwing'

In onze kennis over burgerparticipatie focussen we veel op wie er meedoen en hoe dat geregeld is, maar minder op wat er met de resultaten gebeurt. In het onderzoeksrapport Witte vlekken in democratische vernieuwing bundelden en analyseerden Kors Visscher, Menno Hurenkamp en Evelien Tonkens van de Universiteit voor Humanistiek, bestaande kennis over democratische vernieuwing in Europa. In opdracht van Charge, het  nieuwe wetenschappelijk bureau van Volt. Lees verder 

De zorg is mooi, belangrijk en economisch vitaal: dat mag best wat kosten

Werk in de zorg zal naar zijn aard vaak niet efficiënter kunnen, schrijft hoogleraar Evelien Tonkens. Het hoeft dan ook niet goedkoper.

Laten we de kosten van onze zorg gaan zien voor wat ze echt zijn: een bijdrage aan welvaart en aan onze economie, met zinvol werk dat het milieu relatief weinig belast. Zorguitgaven zijn geen weggegooid geld, maar belanden – net als andere uitgaven – in de economie.

Lees het opiniestuk op de website van Trouw of in pdf

 

Feestdag voor democratie en meer aandacht voor grondrechten

De democratische rechtsorde staat onder druk. Actie is dringend nodig, schrijven Evelien Tonkens en Jelle van Buuren als leden van de adviescommissie Versterking Weerbaarheid van de Democratische Rechtsorde. De commissie doet suggesties hoe de democratie weer voor iedereen kan werken.

Artikel te lezen op Sociale Vraagstukken

Hoe de zorg weer een publieke sector kan worden

Hoe zou de toekomst van onze zorg eruit moeten zien? De zorg – en overigens de hele publieke sector – moet weer in publieke handen komen. Zorgorganisaties moeten weer publieke organisaties worden, die gestuurd worden door publieke waarden, in een publiek kader. Marktwerking moet dus worden afgeschaft, maar bij voorkeur niet door een radicale stelselherziening. Stelselherzieningen zijn ontstellend duur en vaak komt er ontzettend veel zorggeld bij organisatieadviseurs, advocaten en accountants terecht. Stelselherzieningen veroorzaken bovendien onrust en onzekerheid, wat afleidt van het eigenlijke werk. Daarom is een langzame, meer organische verandering naar een publiek stelsel een betere keuze.
Artikel op Sociale Vraagstukken

Commissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde biedt rapport aan

De adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde heeft onderzoek gedaan naar polarisatie en radicalisering en het effect daarvan op de Nederlandse democratie. Met als doel om praktische oplossingen te geven om verbindingen tussen inwoner en overheid, en tussen inwoners onderling te versterken, zodat Nederland ook in de toekomst een sterke democratische rechtsorde heeft.
Vandaag hebben wij het rapport aangeboden aan het kabinet, vertegenwoordigd door de demissionair ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hugo de Jonge, en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip

1/4 “De verbreding van de democratische macht wordt eigenlijk heel weinig aangehaald in onderzoek.” Een van de bevindingen uit het literatuuronderzoek over democratische vernieuwing die Kors Visscher presenteerde op de lancering van Charge in Amsterdam. 👇🧵

Trots op alle betrokken partijen van het prijswinnende project 'Taking Care of Caregivers'! Samen met Sawitri Saharso begeleidde @EvelienTonkens (UvH) het promotieonderzoek van Menal Ahmad, waarin de problemen van mantelzorgers met een #migratieachtergrond centraal stonden. ⤵️

De democratische #rechtsorde staat onder druk. Actie is dringend nodig, schrijven @EvelienTonkens en Jelle van Buuren van de adviescommissie Versterking Weerbaarheid van de Democratische Rechtsorde.
@LysiasAdvies @MinBZK @ministerieJenV @MinisterieSZW

In onze kennis over #burgerparticipatie focussen we veel op wie er mee doen en hoe dat geregeld is, maar minder op wat er met de resultaten gebeurt. In opdracht van @Charge_NL analyseerden we bestaande kennis over democratische vernieuwing in Europa. @UvH https://www.uvh.nl/actueel/nieuws/onderzoeksrapport-witte-vlekken-in-democratische-vernieuwing

Meer laden